Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 9

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.9

2009.gada 5.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Pundurs

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

M.Badovskis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Bundulis

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

S.Dombrovska

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja vietniece


I.Luste

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
pienākumu izpidītājs


 A.Vilks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

M.Priede

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

I.Erģe

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Ministru prezidenta biroja vadītājs

J. Radzevičs

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.340 "Kārtība, kādā Drošības policija veic aizsargājamo amatpersonu aizsardzību (apsardzi)""

VSS-357
____________________________________

()

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Militārā policija nodrošina Saeimas un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi)"

VSS-358
____________________________________

()

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.septembra rīkojumā Nr.695 "Par Nacionālo bruņoto spēku vienību izvietojumu miera laikam""

VSS-359
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""

VSS-360
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikumu projektu neizsludināt.
2. Valsts kancelejai tiesību akta projektā paredzētās normas iestrādāt noteikumu projektā "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem"" (TA-502).
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.131 "Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu""

VSS-361
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"

VSS-388
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
7.§
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 50.§) "Par Audžuģimeņu koncepcijā noteiktā pasākuma – nodrošināt pabalsta izmaksu bērnu uzturam audžuģimenē no valsts budžeta 32 latu apmērā mēnesī – izpildes iespējām" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi"

VSS-389
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijai protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra noteikumos Nr.337 "Noteikumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektu vērtības noteikšanu""

VSS-367
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi""

VSS-368
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.jūnija rīkojumā Nr.471 "Par Grāmatvedības padomes sastāvu""

VSS-378
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem""

VSS-379
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.215 "Akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība""

VSS-380
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Finanšu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.678 "Noteikumi par valsts proves uzraudzības īstenošanas valsts nodevu""

VSS-381
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu""

VSS-382
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.425 "Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta""

VSS-383
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

VSS-369
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par būves Ludzā, Stacijas ielā 46, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-370
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-371
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījums Pornogrāfijas ierobežošanas likumā"

VSS-372
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.477 "Ceļu satiksmes negadījumu, tajos cietušo un bojā gājušo personu reģistrācijas un uzskaites noteikumi""

VSS-373
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Informatīvais ziņojums par 2008.gadā veiktajiem pasākumiem un darbībām civilajā aizsardzībā

VSS-374
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai protokolēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Informatīvais ziņojums par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""

VSS-375
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai protokolēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.415 "Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi""

VSS-384
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Kultūras ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Tunisijas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā, zinātnē un sportā"

VSS-385
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Kultūras ministrijai protokollēmuma projektu un noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 13.martam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija lūgs Nacionālās radio un televīzijas padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
25.§
Noteikumu projekts "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" atklāta konkursa nolikums"

VSS-348
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nacionālā atbildīgā iestāde publisko informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmās 2007.–2013.gadā apstiprinātajiem projektiem"

VSS-349
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu ekspertu likumā"

VSS-364
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 19.martam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

VSS-365
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā izmantojamām veidlapām"

VSS-366
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 19.martam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 13.janvāra noteikumos Nr.9 "Centrālās medicīnas ētikas komitejas nolikums""

VSS-362
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes valdījumā"

VSS-363
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Stompaku purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-350
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.977 "Noteikumi par bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un reģistra turētāju""

VSS-351
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "No bioplastmasas un oksi-sadalāmās plastmasas izgatavota iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu marķēšanas kārtība un uz šā iepakojuma un šiem galda traukiem un piederumiem norādāmā informācija (marķējums) par materiālu veidu"

VSS-352
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai protokollēmuma projektu un noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.400 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām""

VSS-353
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.283 "Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem un pasākumu programmām""

VSS-354
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas ezeri" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību""

VSS-355
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas ezeri" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un ūdenssaimniecības katedra sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""

VSS-356
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Sēklu aprites likumā"

VSS-376
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
40.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-377
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
41.§
Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra protokollēmumā (prot. Nr.93 56.§) doto uzdevumu izpildi

VSS-387
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
42.§
Noteikumu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmā 02.00.00 "Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana" paredzētās apropriācijas piešķiršanas, izlietošanas un tās uzraudzības kārtība"

VSS-386
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
43.§
Noteikumu projekts "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā"

VSS-390
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Valsts kancelejai noteikumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 19.martam).
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Risinājumu darbnīca" un biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 

Atsaucamie projekti

44.§

Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"

VSS-1488
____________________________________

(J.Sārts, G.Veismane)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 2009.gada 25.februāra vēstulē Nr.MV-N/737 minēto, neatsaukt 2008.gada 4.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.35 1.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 31.martam.
 
45.§
Informatīvais ziņojums par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes kompleksā

VSS-1380
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 14.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas informatīvā ziņojuma projektu (prot. Nr.32 15.§).
 
46.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 20.jūnija rīkojumā Nr.386 "Par Civilmilitārās sadarbības sistēmas attīstības pamatnostādnēm 2007.–2010.gadam""

VSS-1383
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 14.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.32 18.§).
 
47.§
Informatīvais ziņojums par Rīgas akustiskās koncertzāles būvniecības projekta īstenošanas gaitu 2007.gadā

VSS-1251
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 17.jūlija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas informatīvā ziņojuma projektu (prot. Nr.28 19.§).
 
48.§
Informatīvais ziņojums par nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta Kohēzijas fonda projektiem "E22 posms Tīnūži–Koknese" un "E22 posms Ludza–Terehova"

VSS-1358
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 14.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas informatīvā ziņojuma projektu (prot. Nr.32 30.§).
 
49.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos""

VSS-1361
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 14.augusta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas likumprojektu (prot. Nr.32 41.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

50.§

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1361
TA-391 ____________________________________

(M.Badovskis, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijai:
2.1. izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto un attiecīgi precizēt likumprojektu;
2.2. izvērtēt nepieciešamību papildināt likumprojektu ar grozījumiem arī citos Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pantos attiecībā uz soda apmēra palielināšanu par rīcību, kas apdraud bērnu tiesības un likumiskās intereses;
2.3. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Likumprojekts Ministru kabinetā skatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Kārtība, kādā bērnus var iesaistīt aktivitātēs (pasākumos), kas saistītas ar ārējā izskata demonstrēšanu"(TA-378).
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums""

VSS-1361
TA-114 ____________________________________

(G.Puķītis, L.Straujuma, G.Veismane)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Vides ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
52.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""

VSS-1361
TA-3786 ____________________________________

(D.Vilkaste, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides ministrijai:
2.1. aktualizēt likumprojekta anotācijas III sadaļu;
2.2. likumprojektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

53.§

Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

VSS-1361
TA-544 ____________________________________

(A.Straume, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Valsts un ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
 
54.§
Informācija par Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra sēdes protokollēmuma "Protokollēmuma projekts "Informācija par Eiropas Savienības fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī 2009.gadā"" (prot. Nr.94 65.§) izpildi

VSS-1361
TA-544 ____________________________________

(M.Bičevskis, I.Aleksandroviča, L.Straujuma, A.Matīss, M.Lazdovskis, G.Puķītis, B.Pētersone, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
2. Finanšu ministrijai sagatavoto prezentāciju par Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra sēdes protokollēmuma "Protokollēmuma projekts "Informācija par Eiropas Savienības fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī 2009.gadā"" (prot. Nr.94 65.§) izpildi elektroniski nosūtīt ministriju valsts sekretāriem (sekretariāta vadītājam).
 
55.§
Informatīvais ziņojums par koncepcijas "Par vienotas apdrošināšanas sistēmas ieviešanas iespējām valsts pārvaldes institūcijās" izstrādes gaitu

VSS-1361
TA-670 ____________________________________

(K.Soms, M.Lazdovskis, G.Puķītis, A.Vilks, M.Bičevskis, L.Straujuma, J.Bundulis, R.Beinarovičs, S.Dombrovska, N.Freivalds, A.Freidenfelds, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus par vienotas veselības apdrošināšanas sistēmas īstenošanas institucionālā nodrošinājuma un darbinieku veselības apdrošināšanas nosacījumu iespējamiem variantiem.
Valsts kancelejai sagatavoto prezentāciju elektroniski nosūtīt ministriju valsts sekretāriem (sekretariāta vadītājam).
2. Atbalstīt Valsts kancelejas priekšlikumu darbu pie koncepcijas projekta par vienotas apdrošināšanas sistēmas ieviešanas iespējām valsts pārvaldes institūcijās neturpināt un Valsts kancelejai sagatavot attiecīgu normatīvā akta projektu, kas paredz atzīt par spēku zaudējušu Ministru prezidenta 2007.gada 12.jūlija rīkojumu Nr.369 "Par darba grupu".
3. Atzīmēt, ka sanāksmes balsstiesīgie dalībnieki atbalsta Valsts kancelejas priekšlikumu, ka, izstrādājot likumprojektu par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības sistēmu, likumprojektā ir iekļaujamas prasības attiecībā uz pieļaujamiem vienotiem valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) sociālajiem labumiem, tai skaitā veselības un dzīvības apdrošināšanu.
 
56.§
Par atsevišķu Valsts sekretāru sanāksmes protokollēmumu punktu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem

VSS-1361
TA-670 ____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Ministru kabineta 2009.gada 3.marta sēdes protokollēmuma "Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi un Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem" (prot. Nr.15 25.§) 2.punktā minēto, atzīt par aktualitāti zaudējušiem Valsts sekretāru sanāksmes 2008.gada 11.septembra protokola Nr.36 33.§ 2.punktu un Valsts sekretāru sanāksmes 2008.gada 9.oktobra protokola Nr.40 54.§ 1.punktu.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:30

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību