Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.11

2011.gada 17.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieka pienākumu izpildītāja

D.Kurpniece

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Liepiņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 16.jūnija noteikumos Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu""

VSS-267
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""

VSS-268
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""

VSS-269
____________________________________

(I.Puikevica-Puikevska, E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Veterinārārstu biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.57 "Nacionālās metroloģijas padomes nolikums""

VSS-270
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.56 "Nacionālās standartizācijas padomes nolikums""

VSS-271
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"

VSS-272
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-273
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-274
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Finanšu uzskaites centralizācijas izvērtējums nozaru ministrijās un to padotības iestādēs, kā arī centrālajās valsts iestādēs"

VSS-256
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kontroli. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Valsts prezidenta kancelejas, Tiesībsarga biroja, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Centrālās vēlēšanu komisijas, Centrālās zemes komisijas un Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par finanšu stabilitātes nodevas taksācijas perioda deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību"

VSS-257
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.370 "Pirmsmuitošanas darbību noteikumi""

VSS-258
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Cīrulīši, Kalnienā, Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-259
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums"

VSS-266
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Konkurences padomes viedokli par likumprojektu.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā"

VSS-262
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.129 "Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji""

VSS-261
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""

VSS-263
____________________________________

(S.Zvidriņa, E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""

VSS-260
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku) vadītāju eksaminācijas inspektoriem"

VSS-276
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.473 "Kārtība, kādā tiek noteikti valsts nozīmes pasākumi Aglonas svētvietā, kā arī nodrošināta to norise un finansēšana""

VSS-265
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 5.marta noteikumos Nr.102 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji""

VSS-264
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Veterinārārstu biedrība un Konkurences padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.803 "Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem""

VSS-279
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Konkurences padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

VSS-280
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm"

VSS-277
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Rīcības plāna projekts "Par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam īstenošanas un uzraudzības Rīcības plānu"

VSS-278
____________________________________

(I.Šimanska, E.Dreimane)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīcības plāna projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Bērnu forums, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls un biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par rīcības plāna projektu.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""

VSS-275
____________________________________

(M.Priede, E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JK Energy” lūgumu atļaut veikt vēja elektrostacijas būvniecības priekšprojekta izstrādi ar iespēju nākotnē veikt projekta īstenošanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

VSS-818
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 15.jūlija sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas projektu (prot. Nr.27 3.§).
 
27.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas režīmu"

VSS-1054
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 2.septembra sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas projektu (prot. Nr.34 9.§).
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dokumenta izslēgšanu no nacionālā dokumentārā mantojuma"

VSS-1064
____________________________________

(S.Zvidriņa, E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 2.septembra sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas projektu (prot. Nr.34 18.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 25.martam.
 
29.§
Noteikumu projekts "Privātu arhīvu akreditācijas kārtība"

VSS-1063
____________________________________

(S.Zvidriņa, E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas sanāksmes laikā sniegto informāciju, ka noteikumu projekts ir sagatavots iesniegšanai Valsts kancelejā, neatsaukt 2010.gada 2.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto projektu (prot. Nr.34 17.§).
 
30.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no Latvijas Republikas uz laiku izved nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļautu dokumentu"

VSS-1065
____________________________________

(S.Zvidriņa, E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 2.septembra sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas projektu (prot. Nr.34 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 25.martam.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""

VSS-1047
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 2.septembra sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas projektu (prot. Nr.34 22.§).
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.822 "Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)""

VSS-1048
____________________________________

(L.Medina, E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 2.septembra sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas projektu (prot. Nr.34 23.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 21.martam.
 
33.§
Noteikumu projekts "Par vienošanos starp Latvijas Republikas Veselības ministriju un Indijas Republikas Veselības un ģimenes labklājības ministriju par sadarbību veselības aprūpes un medicīnas zinātņu jomā"

VSS-1043
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 2.septembra sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas projektu (prot. Nr.34 27.§).
 
34.§
Pamatnostādņu projekts "Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam"

VSS-502
____________________________________

(A.Eglājs, E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sanāksmes laikā sniegto informāciju, ka pamatnostādņu projekts ir sagatavots iesniegšanai Valsts kancelejā, neatsaukt 2010.gada 29.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto projektu (prot. Nr.17 17.§).
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" finanšu līguma Nr.LE9704.02.03/001 finanšu līdzekļu turpmāku izmantošanu"

VSS-1108
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 9.marta vēstulē Nr.5.1-07/2607 minēto, neatsaukt 2010.gada 16.septembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.36 16.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 20.maijam.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

VSS-1108
TA-516 ____________________________________

(J.Muižniece, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Valsts kancelejai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""

VSS-1108
TA-528 ____________________________________

(J.Eiduks, L.Medina, A.Ļubļina-Goldmane, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Satiksmes ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija, rodoties objektīviem apstākļiem noteikumus izdot jaunā redakcijā, atbilstoši mūsdienu praksei un prasībām pilnveidos arī likuma deleģējumu.
 
38.§
Dažādi

VSS-1108
TA-528 ____________________________________

(E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktores E.Dreimanes sniegto informāciju, ka ar šī gada 23.martu tiek sākts Zaļās zāles remonts un līdz remonta beigām Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas sēdes un Ministru kabineta sēdes notiks 3.stāvā Ministru prezidenta zālē.
2. Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdes laikā Ministru prezidenta zālē datori būs pieejami tikai Ministru kabineta locekļiem, bet valsts sekretāriem, ja nepieciešams, jāierodas ar saviem portatīvajiem datoriem, un zālē būs pieejams bezvadu internets.
3. Valsts sekretāru sanāksmes laikā Ministru prezidenta zālē datori būs pieejami valsts sekretāriem.
4. Ņemot vērā Ministru prezidenta zāles ierobežoto platību, valsts sekretāriem izvērtēt katras uz sēdēm un sanāksmēm papildus uzaicinātās personas piedalīšanās lietderību.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:25

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību