Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 13

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.13

2012.gada 29.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Razāns

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Pārresoru koordinācijas centra konsultants V.Vesperis

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Auziņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumos
Nr.190 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""

VSS-349
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-357
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Informatīvais ziņojums par atbalsta mehānismiem elektroenerģijas ražošanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus

VSS-358
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos
Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

VSS-359
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos
Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""

VSS-360
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka SIA „Baltic Wind Park” sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrībām un nodibinājumiem, kas 2013.gadā
atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm"

VSS-332
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Koncepcijas projekts par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā

VSS-333
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas Bankas viedokli par koncepcijas projektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-355
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos
Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""

VSS-367
____________________________________

(M.Gruškevics, E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013.mācību gadā"

VSS-368
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.-2018.gadam"

VSS-369
____________________________________

(V.Vesperis, E.Dreimane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Jaunatnes padomes viedokli par rīkojuma projektu.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.aprīļa rīkojumā
Nr.246 "Par Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.-2018.gadam""

VSS-370
____________________________________

(V.Vesperis, E.Dreimane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Latvijas Jaunatnes padomes viedokli par rīkojuma projektu.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos
Nr.1209 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību""

VSS-348
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons”, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas „Sustento”, Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, Latvijas Neredzīgo biedrības un Latvijas Nedzirdīgo savienības viedokli par noteikumu projektu.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 17.septembra rīkojumā
Nr.558 "Par koncepciju "Vienotas tehnoloģiskās platformas izveide tālruņa numura 112 lietotājiem
un pārējiem īso kodu lietotājiem, kas sniedz ārkārtas un neatliekamo palīdzību"""

VSS-350
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aviācijas navigācijas tehnisko līdzekļu ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku"

VSS-351
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos
Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes
izveidošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem""

VSS-352
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.992 "Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu""

VSS-353
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos
Nr.857 "Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros""

VSS-354
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Koncepcijas projekts "Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcija"

VSS-334
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

VSS-335
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Tiesībsarga viedokli par likumprojektu.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-336
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Tiesībsarga viedokli par likumprojektu.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Valmiermuižas ielā 4A, Valmiermuižā,
Valmieras pagastā, Burtnieku novadā nodošanu valsts īpašumā Ekonomikas ministrijai"

VSS-337
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus"

VSS-338
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Informatīvais ziņojums par tiesību aktu virzību saistībā ar Koncepcijas par Civillikuma mantojuma tiesību daļas modernizāciju izpildi

VSS-339
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"

VSS-340
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījums Militārā dienesta likumā"

VSS-341
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

VSS-342
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījums Starptautiskās palīdzības likumā"

VSS-343
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

VSS-344
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

VSS-345
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

VSS-346
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada,
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanos un kārtību""

VSS-347
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pamatkapitālā"

VSS-371
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§

Informatīvais ziņojums par bāzes izdevumu palielināšanu valsts pamatbudžeta programmas
26.00.00 "Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana" nodrošināšanai 2013.gadā un turpmākajos gados

VSS-356
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

VSS-361
____________________________________

(E.Dreimane)

Valsts kancelejai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos
Nr.347 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti
"Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana"""

VSS-362
____________________________________

(E.Dreimane)

Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos
Nr.333 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti
"Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana"""

VSS-363
____________________________________

(E.Dreimane)

Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos
Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti
"Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"""

VSS-364
____________________________________

(E.Dreimane)

Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos
Nr.395 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti
"Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"""

VSS-365
____________________________________

(E.Dreimane)

Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos
Nr.850 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti
"Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"""

VSS-366
____________________________________

(E.Dreimane)

Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
 
Atsaucamie projekti

41.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos
Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""

VSS-1004
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2012.gada 21.marta vēstulē Nr.03-05/1297 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 15.septembra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.36 24.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 14.maijam.
 
42.§
Noteikumu projekts "Transportlīdzekļu vadītāja apliecības iznīcināšanas kārtība"

VSS-1005
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 15.septembra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.36 25.§).
 
43.§
Noteikumu projekts "Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums"

VSS-1029
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2012.gada 20.marta vēstulē Nr.11-1/1273 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.septembra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.37 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 19.jūnijam.
 
44.§
Likumprojekts "Rūpnieciskā īpašuma likums"

VSS-1025
____________________________________

(L.Medina, E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 15.septembra sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.36 31.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.maijam.
 
45.§
Koncepcijas projekts par vienotu institucionālo vienību un saimnieciskās darbības veicēju reģistrāciju

VSS-1026
____________________________________

(L.Medina, E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 15.septembra sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas koncepcijas projektu (prot. Nr.36 32.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.jūnijam.
 
46.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām un
tās izveidošanas, uzraudzības un uzlabošanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs"

VSS-1023
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Valsts kancelejas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 15.septembra sanāksmē izsludināto Valsts kancelejas noteikumu projektu (prot. Nr.36 36.§). un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.maijam.
 
Izskatāmie tiesību aktu projekti

47.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""

VSS-1023
TA-568 ____________________________________

(J.Stinka, R.Muciņš, A.Šmite, J.Pūce, E.Dreimane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā, ka Veselības ministrija uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 135.punktu likumprojekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Finanšu ministrijai likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
48.§
Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"

VSS-1023
TA-583 ____________________________________

(G.Kurme, L.Medina, I.Alliks, S.Bajāre, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu ņemot vērā sanāksmes laikā panākto vienošanos un saskaņot to ar Tieslietu ministriju;
2.2. noteikumu projekta izstrādes darba grupai turpināt darbu arī pēc noteikumu projekta apstiprināšanas, lai līdz 2013.gada 31.decembrim izstrādātu tiesiski pamatotu risinājumu informācijas sistēmas mērķa grupas paplašināšanai, ļaujot uzkrāt un aktīvi strādāt ar datiem par bērniem līdz 24 (vai 25) gadu vecumam, kā arī personām, kuras atrodas aizgādnībā;
2.3. noteikumu projektu un protokollēmuma projektu atkārtoti saskaņot ar Finanšu ministriju;
2.4. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
Informatīvie jautājumi

49.§
Par Finanšu ministrijas pārbaudēm un kontrolēm ES struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros

VSS-1023
TA-583 ____________________________________

(S.Bajāre, I.Āboliņa, J.Pūce, G.Puķītis, O.Janberga, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
2. Finanšu ministrijai nosūtīt visām Eiropas Savienības fondu ieviešanā iesaistītajām institūcijām sanāksmes laikā demonstrēto precizēto prezentāciju un vadošās iestādes sagatavoto iestāžu risku novērtējumu.
3. Institūcijām līdz š.g. 5.aprīlim elektroniski nosūtīt Finanšu ministrijas valsts sekretārei uz e-pastu sanita.bajare@fm.gov.lv. jautājumus diskusijai par problēmām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas ieviešanā, kā arī konkrētus gadījumus par projektiem, ja nepieciešama diskusijai Valsts sekretāru 12.aprīļa sanāksmē.
4. Finanšu ministrijai izvērtēt institūciju saņemto informāciju un Valsts sekretāru š.g. 12.aprīļa sanāksmē, pieaicinot Iepirkumu uzraudzības biroja un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvjus, sniegt atbildes uz iesniegtajiem jautājumiem.
 
Slēgtā daļa

50.§
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

VSS-1023
TA-583 ____________________________________

(A.Razāns, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:55

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību