Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.16

2012.gada 19.aprīlī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas dierktora vietniece

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

M.Līdumniece

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Kalniņš

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodaļas vadītāja

D.Kurpniece

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurora pienākumu izpildītājs

A.Ostapko

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

M.Pūķis

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Pārresoru koordinācijas centra konsultants V.Vesperis

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Liepiņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.273 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības nodrošināšanas kārtība""

VSS-405
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par noteikumu projektu.
 
2.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda institucionālo sistēmu 2014.-2020. gadā Latvijā"

VSS-406
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Finanšu ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse sniegs atzinumu par koncepcijas projektu.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas lietderību un turpmāko pieeju valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanā"

VSS-407
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Sabiedriskās politikas centrs "Providus" sniegs atzinumu par informatīvo ziņojumu.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā"

VSS-409
____________________________________

(D.Lucaua, I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Zasulauka ielā 31, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-402
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Augstskola EIHSEBA" Satversmes apstiprināšanu"

VSS-403
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Informatīvais ziņojums "Par atbalstāmajām Eiropas Pētniecības infrastruktūrām"

VSS-404
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""

VSS-408
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvenciju""

VSS-410
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-411
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"

VSS-412
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Liliju ielā 20B, Jēkabpilī, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā"

VSS-413
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Tiesu ekspertu likums"

VSS-414
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Informatīvais ziņojums "Par prasībām, lai nodrošinātu ar Latvijas Republikā izsniegtu kvalificētu sertifikātu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādi un atzīšanu Eiropas Savienībā"

VSS-415
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.312 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums""

VSS-416
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.890 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas""

VSS-417
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1306 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu īstenošanai un veic maksājumus""

VSS-418
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-419
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"

VSS-420
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""

VSS-421
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"

VSS-422
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemes ierīcības likumā"

VSS-423
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

VSS-424
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes dzīlēm""

VSS-425
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""

VSS-426
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 30.aprīlim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.474 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība""

VSS-427
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1123 "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""

VSS-428
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību""

VSS-429
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību""

VSS-430
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""

VSS-431
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Govju veneriskās kampilobakteriozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība"

VSS-432
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

VSS-433
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 30.aprīlim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas diplomātisko pārstāvniecību tīkla attīstību līdz 2015.gadam"

VSS-1096
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 6.oktobra sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.39 2.§).
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par gājēju tilta pāri dzelzceļam posmā Tukums I –Tukums II saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

VSS-1086
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2012.gada 16.aprīļa vēstulē Nr.12-38/2511 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 6.oktobra sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.39 8.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 31.maijam.
 
35.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem"

VSS-1079
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 29.septembra sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.38 11.§).
 
36.§
Likumprojekts "Grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā"

VSS-1143
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2012.gada 5.aprīļa vēstulē Nr.03-05/1555 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 13.oktobra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.40 22.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 17.jūnijam.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""

VSS-1144
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2012.gada 5.aprīļa vēstulē Nr.03-05/1555 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 13.oktobra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.40 23.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 17.jūnijam.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr.106 "Mūža pensijas apdrošināšanas tipveida noteikumi""

VSS-87
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 26.janvāra sanāksmē izsludināto Labklājības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.4 10.§).
 
39.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs"

VSS-87
TA-842 ____________________________________

(E.Upīte, A.Eglājs, J.Sārts, I.Kalniņš, V.Vesperis, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, paredzot, ka ministrijas pārraudzībā esošas iestādes savā darbībā var izmatot attiecīgās ministrijas iekšējos normatīvos aktus, savukārt Pārresoru koordinācijas centrs var izmantot citas iestādes iekšējos normatīvos aktus uz savstarpējas vienošanās pamata;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
40.§
Par administratīvā sloga mazināšanu valsts pārvaldē

VSS-87
TA-842 ____________________________________

(G.Kauliņš, M.Pūķis, I.Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju.
2. Ministrijām nodrošināt, ka dalībai darba grupās un saskaņošanas sanāksmēs tiek deleģēti ministriju pārstāvji, kuri ir kompetenti paust pārstāvamās iestādes viedokli un piedalīties lēmuma pieņemšanā.
3. Ministrijām ievērot Ministru kabineta kārtības rullī noteikto tehniskajiem projektiem piemērojamo noklusējuma saskaņojuma kārtību un nepieprasīt no citām ministrijām atzinuma vai saskaņojuma sniegšanu, ja vien cita ministrija nav informējusi, ka sniegs atzinumu.
4. Ņemot vērā, ka plānots uzsākt Ministru kabineta kārtības ruļļa grozījumu izstrādi, ministrijām līdz š.g. 10.maijam elektroniski nosūtīt Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītājai, Valsts kancelejas direktora vietniecei I.Gailītei (inese.gailite@mk.gov.lv) vai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītājas vietniecei S.Līcei (solveiga.lice@mk.gov.lv) priekšlikumus par procedūrām, kuras būtu pārskatāmas gatavojot tā grozījumus.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību