Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.28

2014.gada 24.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

 

E.Upīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

V.Feodorova

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks - departamenta direktors

E.Martinsons

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Merirands

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

O.Zeile

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietā - nodaļas vadītājs V.Vesperis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

S.Līce

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām""

VSS-686
____________________________________

(E.Upīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-673
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu""

VSS-674
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts zemesgabala "Vēži", Platones pagastā, Jelgavas novadā, uz kura atrodas dzīvojamās mājas, nodošanu privatizācijai"

VSS-675
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-676
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-677
____________________________________

(E.Upīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-670
____________________________________

(E.Upīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1034 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem""

VSS-689
____________________________________

(E.Upīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts civildienesta likumā"

VSS-690
____________________________________

(E.Upīte)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Zemkopības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Informatīvais ziņojums "Par 2014.gada septembrim – decembrim nepieciešamo līdzekļu apmēru mērķdotācijām pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas nodrošināšanai pēc informācijas Valsts izglītības informācijas sistēmā par bērnu un skolēnu skaitu 2014.gada 27.maijā"

VSS-671
____________________________________

(E.Upīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai informatīvo ziņojumu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Informatīvais ziņojums "Par veiktajiem un perspektīvā plānotajiem pasākumiem kompetenču pieejā veidota valsts pamatizglītības satura izstrādē un ieviešanā"

VSS-694
____________________________________

(E.Martinsons, E.Upīte)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada 23.jūlija vēstulē Nr.1-05/3503 minēto, neizsludināt iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi un tiek veikta maksājuma uzskaite un ieturēšana"

VSS-691
____________________________________

(E.Upīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-681
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-682
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-683
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

VSS-684
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra rīkojumā Nr.755 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēšanu un saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-685
____________________________________

(E.Upīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos""

VSS-687
____________________________________

(E.Upīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra reorganizāciju"

VSS-688
____________________________________

(E.Upīte)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali apakšprogrammas 24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana" ietvaros starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2014. gadā"

VSS-672
____________________________________

(E.Upīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1."Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide" un 3.2."Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija" ietvaros"

VSS-692
____________________________________

(E.Upīte)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi""

VSS-678
____________________________________

(E.Upīte)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Konkurences padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1111 "Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām""

VSS-679
____________________________________

(E.Upīte)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Konkurences padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
24.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek piešķirti soda punkti zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem par Eiropas Savienības kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu pārkāpumiem"

VSS-680
____________________________________

(E.Upīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""

VSS-693
____________________________________

(E.Upīte)

Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

26.§

Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā"

VSS-2107
____________________________________

(E.Upīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 19.decembra sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.50 1.§).
 
27.§
Likumprojekts "Par likuma "Par atlīdzību mantas uzrādītājam muitas noteikumu un nodokļu likumu pārkāpumu gadījumos" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-2098
____________________________________

(B.Bāne, E.Upīte)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 19.decembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.50 24.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.oktobrim.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā"

VSS-2059
____________________________________

(V.Elksnis, E.Upīte)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 5.decembra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.48 6.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.augustam.


 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par personas apliecību plašākas izmantošanas iespējām"

VSS-2114
____________________________________

(V.Elksnis, E.Upīte)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 19.decembra sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.50 28.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.novembrim.


 
30.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Bahreinas Karalistes valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"

VSS-2105
____________________________________

(E.Upīte)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2014.gada 22.jūlija vēstulē Nr.03-05/3032 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 19.decembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.50 34.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 30.decembrim.


 
31.§
Pamatnostādņu projekts "Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2014.–2018.gadam"

VSS-1832
____________________________________

(O.Zeile, E.Upīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 10.oktobra sanāksmē izsludināto pamatnostādņu projektu (prot. Nr.40 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 1.septembrim.


 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Biotopu direktīvas ieviešanu 2007.-2012.gadā"

VSS-2081
____________________________________

(E.Upīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 12.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.49 16.§).


 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""

VSS-163
____________________________________

(E.Upīte)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2014.gada 11.jūlija vēstulē Nr.5-2e/2275/2014 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 20.februāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.7 18.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 9.septembrim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

34.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas nofomēšanas prasībām"

TA-784 ____________________________________

(S.Koritko, O.Zeile, B.Bāne, V.Elksnis, A.Leitāne-Šķēle, I.Jurča, I.Jaunzeme, S.Līce, E.Upīte)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 6.punkta redakciju, aizstājot vārdus "nākamajā darba dienā" ar vārdiem "trīs darba dienu laikā", kā arī attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2. izvērtēt Valsts kancelejas izteiktos priekšlikumus par noteikumu projekta 41., 44. un 45. punktiem un attiecīgi precizēt noteikuma projekta redakciju;
2.3. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Dažādi jautājumi

35.§

Dažādi

 

(E.Upīte)

Ņemot vērā Ministru prezidentes norādījumu, pieņemt zināšanai, ka 2014.gada 4.augustā Ministru kabineta komitejas sēde nenotiks. Nākamā kārtējā Ministru kabineta komitejas sēde notiks 2014.gada 11.augustā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:30

Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes

un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja
E.Upīte

Skatīt darba kārtību