Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.40

2014.gada 16.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

S.Araslanova

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

S.Liepiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Kucina

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1999.gada 26.maija rīkojuma Nr.245 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas līgumu par divpusējiem kontaktiem un sadarbību militārajā jomā" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-953
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums""

VSS-954
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 27.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Komisijā elektroniski iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus, kā arī kopsavilkuma informāciju un kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības"

VSS-939
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Gaujas ielā 1, Rīgā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Mākslinieku savienība""

VSS-940
____________________________________

(S.Voldiņš, E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kalēju ielā 19A, Ventspilī, un nekustamā īpašuma Kalēju ielā 19, Ventspilī, domājamo daļu pārdošanu"

VSS-941
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Ieteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta ieteikumos Nr. 1 "Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu""

VSS-942
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai ieteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts kanceleju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes nolikums"

VSS-943
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Valsts kontroli, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Maķedonijas Republikas valdības protokolu par Nolīguma par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi, īstenošanu"

VSS-952
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2015./2016.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

VSS-948
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.789 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-949
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Valmieras Profesionālajai vidusskolai"

VSS-950
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1478 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālo apmēru""

VSS-951
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums-Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-955
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums-Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-956
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P40 Alūksne-Zaiceva rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-957
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts autoceļa P121 Tukums-Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-958
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-959
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta noteikumos Nr.661 "Noteikumi par lidostai uzliekamām sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām""

VSS-960
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm""

VSS-944
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu""

VSS-945
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""

VSS-946
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem""

VSS-961
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas līdzfinansētās Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas īstenošanu 2015.gadā"

VSS-962
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi"

VSS-963
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas ieviešanas rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu"

VSS-938
____________________________________

(E.Dreimane)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Valsts tiešās pārvaldes iestādes vadītāju atlases kārtība"

VSS-947
____________________________________

(E.Dreimane)

Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

27.§

Rīkojuma projekts "Par Aizkraukles Profesionālās vidusskolas bilancē esošo pamatlīdzekļu nodošanu Viesītes novada pašvaldībai"

VSS-593
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada 9.oktobra vēstulē Nr.01-05/4832 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 26.jūnija sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.24 9.§).
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"

VSS-213
____________________________________

(K.Ozoliņš, E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2014.gada 15.oktobra vēstulē Nr.04-01/4272 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 6.marta sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.9 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 30.novembrim.
 
29.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi"

VSS-207
____________________________________

(I.Kucina, E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 6.marta sanāksmē izsludināto koncepcijas projektu (prot. Nr.9 22.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 17.novembrim.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam projektu izstrādāšanas instrumenta (Seed Money Facility) projektiem "Integrēta veselības aprūpe gados veciem cilvēkiem Baltijas jūras reģionā (INTEGBALT)" un "Dzīvesveida izmaiņu vadība mazturīgās ģimenēs, kurās dzīvo jaunieši, pielietojot personalizētās IT konsultācijas (MyLifeChange)""

VSS-586
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 26.jūnija sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.24 18.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

31.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Rosība", Barkavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-586
TA-1179 ____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām tā saskaņošanai ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā – izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Kurpnieki", Barkavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-586
TA-1180 ____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām tā saskaņošanai ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā – izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Rušiņi", Īvānos, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-586
TA-1181 ____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām tā saskaņošanai ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā – izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Sūtnieku māja", Dundagas pagastā, Dundagas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-586
TA-1678 ____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām tā saskaņošanai ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā – izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:30

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību