Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 9

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.9

2015.gada 5.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Z.Liepiņa

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres pienākumu izpildītāja

E.Papule

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

S.Dumbrovska

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietā - nodaļas vadītāja

I.Jaunskunga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


E.Gaile

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

VSS-188
____________________________________

(U.Lielpēters, E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"

VSS-189
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"

VSS-190
____________________________________

(U.Lielpēters, E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nozares ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība"

VSS-191
____________________________________

(S.Zvidriņa, E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Valsts kontroli un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""

VSS-192
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""

VSS-193
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""

VSS-194
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par rīkojuma projektu.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, pārdošanu"

VSS-210
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība"

VSS-202
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Viļakas novada Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru pagastā un Baltinavas novada Baltinavas pagastā saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-207
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību Ciblas novada Blontu un Līdumnieku pagastā, Ludzas novada Briģu pagastā, Kārsavas novada Goliševas, Malnavas un Salnavas pagastā, Zilupes novada Pasienes un Zaļesjes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-208
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu Rīgas Tehniskajai universitātei"

VSS-196
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2015./2016.mācību gadā"

VSS-197
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"

VSS-198
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotācijas sadalījumu 2015.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldība"

VSS-209
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1.pasākuma "Profesionālā rehabilitācija"" īstenošanas noteikumi"

VSS-199
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzelzceļa speciālistu profesijām, kurās nodarbinātajiem tiek nodrošināta papildpensijas uzkrājumu veidošana privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu"

VSS-195
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-203
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""

VSS-204
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kanceleju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""

VSS-205
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.869 "Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums""

VSS-206
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā"

VSS-200
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Kārļa Mīlenbaha ielā 19A, Talsos, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-201
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

24.§

Likumprojekts "Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju ieviešanu Latvijas Republikā un Latvijas Republikas nacionālo sankciju noteikšanu un ieviešanu"

VSS-857
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ārlietu ministrijas 2015.gada 26.februāra vēstulē Nr.41/121-894 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 18.septembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.36 2.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 31.maijam.


 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-858
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ārlietu ministrijas 2015.gada 26.februāra vēstulē Nr.41/121-894 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 18.septembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.36 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 31.maijam.


 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

VSS-859
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ārlietu ministrijas 2015.gada 26.februāra vēstulē Nr.41/121-894 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 18.septembra sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.36 4.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 31.maijam.


 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldībai"

VSS-802
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas 2015.gada 23.februāra vēstulē Nr.28-1-01/417 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 28.augusta sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.33 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 3.aprīlim.


 
28.§
Koncepcijas projekts "Par ārsta prakses juridisko statusu"

VSS-1919
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2015.gada 27.februāra vēstulē Nr.01-12/808 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 31.oktobra sanāksmē izsludināto koncepcijas projektu (prot. Nr.43 22.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.septembrim.
 

Informatīvie jautājumi

29.§

Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

VSS-1919
____________________________________

(E.Dreimane)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
 

Dažādi jautājumi

30.§

Par kārtību, kādā jautājumi pirms Ministru padomēm piesakāmi izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomes laikā

VSS-1919
____________________________________

(L.Medina, I.Pētersone-Godmane, I.Alliks, E.Dreimane)

Ņemot vērā Vecāko amatpersonu 2015.gada 10.janvāra sanāksmes protokola Nr1 1.jautājuma 1.2. un 1.3. apakšpunktā nolemto par to, ka pirms Ministru padomēm jautājumi ir mutiski ziņojumi Ministru kabineta sēdē un informācija netiek sniegta rakstiskā veidā, ministrijām ņemt vērā, ka jautājuma pieteikšanas kārtība iekļaušanai Ministru kabineta sēdes darba kārtībā paliek nemainīga - Ministru kabineta loceklis iesniedz Valsts kancelejā rakstisku pieteikumu par jautājuma iekļaušanu, kurā norāda jautājuma nosaukumu, informāciju par to, kurā Ministru kabineta sēdes daļā tas izskatāms (atklātajā vai slēgtajā daļā), ziņotāju un uzaicināmās personas.
 
31.§
Par kārtību, kādā uzaicinātās personas piedalās Ministru kabineta sēdes slēgtajā daļā Mazajā zālē

VSS-1919
____________________________________

(E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai, ka turpmāk Ministru kabineta sēdes slēgtajā daļā Mazajā zālē pirms katra jautājuma izskatīšanas Ministru kabineta locekļi tiks iepazīstināti ar uzaicināto personu sarakstu un pēc tā atbalstīšanas uzaicinātās personas tiks aicinātas ieiet Mazajā zālē un piedalīties konkrētā jautājuma izskatīšanā. Pēc jautājuma izskatīšanas visas uzaicinātās personas iziet no zāles (tai skaitā arī tās, kuras uzaicinātas piedalīties nākamajos jautājumos).
 
32.§
Diskusija par Valdības centru

VSS-1919
____________________________________

(E.Upīte, E.Pastars, L.Medina, I.Alliks, I.Pētersone-Godmane, E.Upīte, B.Bāne, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un sēdes dalībnieku izteiktos viedokļus.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:10

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību