Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 48

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.48

2015.gada 10.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietā - nodaļas vadītājs

A.Strīķeris

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

L.Titāne

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs P.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vecākā referente


J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 16.decembra noteikumos Nr.1419 "Rekrutēšanas un jaunsardzes centra nolikums""

VSS-1297
____________________________________

(R.Kronbergs, J.Garisons, M.Krieviņš)

1. Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību - noklusējuma saskaņojumu.
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 17.decembrim. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā"

VSS-1298
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ārlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Finanšu un kapitāla tirgus komisijas viedokli par likumprojektu.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 8.decembra rīkojuma Nr.715 "Par nekustamo īpašumu Stabu ielā 18, Rīgā" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-1307
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm"

VSS-1308
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Iekārtu elektrodrošības noteikumi"

VSS-1309
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību"

VSS-1310
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-1290
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""

VSS-1311
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.484 "Administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu un naudas soda kvīts veidlapu izgatavošanas un izmantošanas kārtība""

VSS-1312
____________________________________

(M.Krieviņš)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""

VSS-1291
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Informatīvais ziņojums "Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa sistēmas izmaksu plāns"

VSS-1293
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
12.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""

VSS-1299
____________________________________

(I.Jaunzeme, M.Krieviņš)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības un Sociālo darbinieku biedrības viedokli par likumprojektu.
 
13.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas saistību izpildes nodrošināšanu ES sociālās drošības sistēmas koordinācijas noteikumu izpildes nodrošināšanai nepieciešamās informācijas elektroniskas apmaiņas ieviešanā"

VSS-1300
____________________________________

(M.Krieviņš)

Labklājības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"

VSS-1313
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.1.pasākuma "Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi"

VSS-1314
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesiskiem risinājumiem zaudējumu atlīdzībai valsts budžetā, ja zaudējums radies starptautisko saistību neizpildes rezultātā atvasinātas publiskas personas vai citas autonomas iestādes prettiesiskas darbības vai bezdarbības dēļ"

VSS-1315
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""

VSS-1292
____________________________________

(M.Krieviņš)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Par Starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem"

VSS-1317
____________________________________

(M.Krieviņš)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Īpašās vides prasības celulozes, papīra vai kartona ražošanai"

VSS-1294
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas ezeri" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""

VSS-1295
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Konkurences padomi un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
21.§
Likumprojekts "Grozījums Reģionālās attīstības likumā"

VSS-1296
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Kurzemes plānošanas reģiona, Latgales plānošanas reģiona, Rīgas plānošanas reģiona, Vidzemes plānošanas reģiona un Zemgales plānošanas reģiona viedokli par likumprojektu.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.988 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām""

VSS-1301
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1302
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

VSS-1303
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība""

VSS-1304
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

VSS-1305
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides konsultatīvā padome sniegs atzinumu par likumprojektu.


 
27.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Cūksilu meža masīvs" Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā daļas un zemesgabala "Briežpurva mežiņi" Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā daļas iznomāšanu"

VSS-1306
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides Aizsardzības klubs sniegs atzinumu par rīkojuma projektu.
 
28.§
Plāna projekts "Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2017.–2023.gadam"

VSS-1316
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 30.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

29.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

VSS-1118
____________________________________

(M.Krieviņš)

Atsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 29.oktobra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.42 4.§).
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par energoefektivitātes prasībām reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību"

VSS-693
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 30.novembra vēstulē Nr.452-1-9541 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 2.jūlija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.25 2.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 2.martam.
 
31.§
(2014) Noteikumu projekts "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi"

VSS-831
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 3.decembra vēstulē Nr.441-1-9668 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 11.septembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.35 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.jūnijam.
 
32.§
(2014) Pamatnostādņu projekts "Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"

VSS-1138
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 3.decembra vēstulē Nr.441-1-9668 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2014.gada 11.decembra sanāksmē izsludināto pamatnostādņu projektu (prot. Nr.48 4.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.aprīlim.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu" piemērošanas praksi un Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas gaitu"

VSS-222
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2015.gada 8.decembra vēstulē Nr.1-55/2874 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 12.marta sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.10 11.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 8.martam.
 
34.§
Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi"

VSS-525
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015.gada 8.decembra vēstulē Nr.18-1e/10045 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 14.maija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.19 21.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 15.janvārim.
 

Papildus iekļautie jautājumi

35.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""


TA-2716 ____________________________________

(S.Zvidriņa, Ē.Miķītis, R.Beinarovičs, E.Šaicāns, R.Kronbergs, M.Krieviņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu:
2.1. nosakot, ka ārstniecības iestāžu medicīnas laboratoriju akreditācija atbilstoši standartam LVS EN ISO 15189:2013 "Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības uz kvalitāti un kompetenci" jānodrošina līdz 2016.gada 31.decembrim un termiņš vairs netiks pagarināts;
2.2. ar uzdevumu Veselības ministrijai informēt ārstniecības iestādes, kuru medicīnas laboratorijas nav akreditētas, par galējo akreditācijas termiņu.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra sēdē.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""


TA-2730 ____________________________________

(I.Jaunzeme, R.Kronbergs, K.Kuprijanova, M.Krieviņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu atbilstoši Tieslietu ministrijas piedāvātajai redakcijai attiecībā uz noteikumu izdošanas pamata papildināšanu, lai noteiktu pārejas periodu profesiju standartu spēkā esamībai;
2.2. kopīgi ar Tieslietu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju organizēt sanāksmi, lai vienotos par turpmāko profesiju standartu iekļaušanu Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"";
2.3. precizēto projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra sēdē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:44

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību