Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 8

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.8

2016.gada 25.februārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

 I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece - administratīvā direktore

A.Vanaga

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

R.Aleksejenko

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs

V.Vesperis

Nevalstisko organizāciju pārstāve

K.Zonberga

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vecākā referente


J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"

VSS-160
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Konceptuāls ziņojums "Par Valsts aizsardzības koncepciju"

VSS-172
____________________________________

(J.Garisons, I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai konceptuālo ziņojumu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi"

VSS-166
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas lielo pilsētu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 6.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par vadlīnijām būvniecības izmaksu indeksācijai"" 7.punktā dotā uzdevuma aktualitāti"

VSS-171
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""

VSS-149
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

VSS-150
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 6, Viļānos, Viļānu novadā, nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā""

VSS-154
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 20.novembra rīkojumā Nr.550 "Par finansējuma precizēšanu, kas paredzēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksai, aprīkojuma iegādei un uzturēšanas izdevumu segšanai""

VSS-155
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""

VSS-156
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība""

VSS-157
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem""

VSS-158
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību""

VSS-159
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra rīkojumā Nr.815 "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības pašvaldību īpašumā""

VSS-165
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi"

VSS-167
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""

VSS-152
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.3.pasākuma "Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana" īstenošanas noteikumi"

VSS-151
____________________________________

(I.Gailīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.122 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā""

VSS-161
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2.pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi"

VSS-162
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu""

VSS-163
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi"

VSS-164
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1050 "Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu veikšanas kārtība""

VSS-168
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""

VSS-169
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību"

VSS-170
____________________________________

(I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi"

VSS-153
____________________________________

(E.Turka, I.Gailīte)

Neizsludināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu.
 

Atsaucamie projekti

25.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība""

VSS-561
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2016.gada 11.februāra vēstulē Nr.411-1-1177 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 21.maija sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.20 2.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.septembrim.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Paziņošanas likumā"

VSS-344
____________________________________

(R.Kronbergs, I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.aprīļa sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.15 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 30.maijam.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"

VSS-345
____________________________________

(R.Kronbergs, I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.aprīļa sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.15 20.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 30.maijam.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"

VSS-346
____________________________________

(R.Kronbergs, I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 16.aprīļa sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.15 21.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 30.maijam.
 
29.§
Likumprojekts "Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums"

VSS-603
____________________________________

(R.Kronbergs, I.Gailīte)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 4.jūnija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.22 20.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 30.maijam.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi "Biedrību un nodibinājumu likumā""

VSS-573
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 6.jūnija sanāksmē izsludināto Valsts kancelejas likumprojektu (prot. Nr.22 57.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

31.§

Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā"

TA-221 ____________________________________

(R.Kronbergs, A.Smiltēna, B.Bāne, I.Jaunzeme, J.Garisons, R.Aleksejenko, I.Apsīte, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. papildināt anotāciju ar informāciju jautājumā par valsts nodevas atlīdzināšanu, ņemot vērā izziņas par atzinumos sniegtajiem iebildumiem (turpmāk - izziņa) 5.punktā minēto Labklājības ministrijas iebildumu;
2.2. papildināt anotāciju ar informāciju jautājumā par administratīvā akta izpildes noilguma termiņa atskaites brīdi, ņemot vērā izziņas 7.punktā minēto Ekonomikas ministrijas iebildumu;
2.3. saskaņot ar Labklājības ministriju likumprojekta redakciju, ņemot vērā izziņas 3. un 8.punktā minētos Labklājības ministrijas iebildumus;
2.4. saskaņoto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

32.§

Par dokumentiem ar lietojuma ierobežojumu "Dienesta vajadzībām" un "Ierobežotas pieejamības informācija"

____________________________________

(L.Peinberga, R.Kronbergs, D.Trofimovs, I.Gailīte)

1. Lai lietderīgi izmantotu ierobežotos administratīvos resursus, līdz laikam, kamēr tiek izdarīti grozījumi normatīvajā regulējumā attiecībā uz dokumentiem ar lietojuma ierobežojumu "Dienesta vajadzībām" un "Ierobežotas pieejamības informācija" (turpmāk - dokumenti ar lietojuma ierobežojumu):
1.1. visām ministrijām un citām institūcijām, kuras no Valsts kancelejas saņēmušas dokumentus ar lietojuma ierobežojumu, saglabāt tiem noteikto statusu, kamēr Valsts kanceleja nav informējusi par tā maiņu vai atcelšanu;
1.2. ministrijām iesniegt Valsts kancelejā informāciju tikai par tiem dokumentiem ar lietojuma ierobežojumu, kuriem statuss tiek mainīts vai kuri tiek deklasificēti (nesniedzot informāciju par kārtējo statusa pagarināšanu), šajā informācijā ietverot arī norādi par to Ministru kabineta tiesību aktu (piem., Ministru kabineta rīkojumi, Ministru kabineta sēdes protokollēmumi) statusu, kuri pieņemti ar lietojuma ierobežojumu, pamatojoties uz ministrijas piešķirto statusu attiecīgajiem projektiem.
2. Ministriju atbildīgajām amatpersonām, gatavojot iesniegšanai Ministru kabinetā dokumentu paketi, rūpīgi izvērtēt lietojuma ierobežojuma statusa noteikšanas pamatotību katram paketē iekļautajam dokumentam (piem., pavadvēstule, rīkojuma projekts, anotācija, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts) atsevišķi, un valsts sekretāriem sekot, lai šāds izvērtējums par katru pievienoto dokumentu būtu bijis veikts.
3. Aicināt ministrijas un citas institūcijas atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 26.aprīļa noteikumu Nr. 280 "Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām" 48. punktam regulāri iznīcināt no Valsts kancelejas saņemtos dokumentus ar lietojuma ierobežojumu, kuri nav nepieciešami darbam.
4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu visām ministrijām, Valsts prezidenta kancelejai, Saeimai, Latvijas Bankai, Valsts kontrolei, Ģenerālprokuratūrai, Satversmes aizsardzības birojam, Tiesībsarga birojam, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, Latvijas Pašvaldību savienībai, kā arī AS "Citadele", AS "Reverta" un Attīstības finanšu institūcijai Altum.
5. Valsts sekretāriem informēt par šo protokollēmumu ministrijas padotības iestādes.

 

Slēgtā daļa

33.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

SAN-345-DV ____________________________________

(A.Vanaga, D.Trofimovs, I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:55

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,

Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību