Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 23

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.23

2016.gada 9.jūnijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors

 

 

 M.Krieviņš

 

 

 

 

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vecākā referente


J.Borovika

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Elektroniskās identifikācijas uzraudzības komitejas nolikums"

VSS-547
____________________________________

(M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""

VSS-548
____________________________________

(M.Krieviņš)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-533
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā deleģē valsts pārvaldes uzdevumu–zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu slēgšanu, šo līgumu izpildes kontroli un neizpirktās zemes nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-534
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu"

VSS-535
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.820 "Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, kā arī kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu""

VSS-536
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-537
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" īstenošanas noteikumi""

VSS-538
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par noteikumu projektu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""

VSS-539
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas, Degvielas tirgotāju un ražotāju savienības un Latvijas sašķidrinātās naftas gāzes asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-524
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-525
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes Protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes 2002.gada 31.janvārī noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"

VSS-526
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai likumprojektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"

VSS-528
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" un Latvijas apdrošinātāju asociācija sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""

VSS-530
____________________________________

(M.Krieviņš)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Iekšlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi"

VSS-527
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Augstākās izglītības padomes, Latvijas Rektoru padomes, Latvijas Universitāšu asociācijas, Valsts zinātnisko institūciju asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par noteikumu projektu.
 
16.§
Informatīvais ziņojums "Reglamentēto profesiju nosacījumi un turpmākā rīcība reglamentēto profesiju jomas pilnveidošanai Latvijā"

VSS-529
____________________________________

(M.Krieviņš)

Izglītības un zinātnes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība"

VSS-531
____________________________________

(M.Krieviņš)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Valsts kanceleju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

VSS-543
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) posma Ludza-Terehova 114,34.-125,14.km pārbūves (pastiprināšanas) būvprojekta īstenošanai"

VSS-544
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, anotāciju un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

VSS-545
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu"

VSS-546
____________________________________

(M.Krieviņš)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Tiesu ekspertu disciplinārlietu ierosināšanas un izskatīšanas kārtība"

VSS-552
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Veselības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru"

VSS-553
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Veselības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība"

VSS-554
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Veselības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Tiesu ekspertu padomes nolikums"

VSS-555
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Veselības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Tiesu ekspertīžu organizēšanas kārtība"

VSS-556
____________________________________

(M.Krieviņš)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Valsts kanceleju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.838 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016.gadam""

VSS-557
____________________________________

(M.Krieviņš)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību - noklusējuma saskaņojumu.
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 20.jūnijam. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu""

VSS-540
____________________________________

(M.Krieviņš)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība"

VSS-541
____________________________________

(M.Krieviņš)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""

VSS-542
____________________________________

(M.Krieviņš)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība""

VSS-549
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.580 "Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""

VSS-550
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""

VSS-551
____________________________________

(M.Krieviņš)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.393 "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam""

VSS-532
____________________________________

(M.Krieviņš)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 29.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

35.§

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības nolīgumu par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi"

VSS-652
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2016.gada 31.maija vēstulē Nr.1-55/1393 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 11.jūnija sanāksmē izsludināto likumprojektu (prot. Nr.23 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 30.novembrim.
 
36.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"

VSS-131
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada 6.jūnija vēstulē Nr.01-05e/2290 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2016.gada 18.februāra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu (prot. Nr.7 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 11.jūlijam.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi""

VSS-1356
____________________________________

(M.Krieviņš)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2016.gada 1.jūnija vēstulē Nr.8.7-3e/1309/2016 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2015.gada 17.jūnija sanāksmē izsludināto informatīvo ziņojumu (prot. Nr.49 52.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 1.oktobrim.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:10

Valsts kancelejas direktors
Mārtiņš Krieviņš

Skatīt darba kārtību