Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 23.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 17.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 23.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-43
 
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16.janvāra noteikumos Nr. 28 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs”  Ekonomikas ministrija       
1.2.  VSS-44
 
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 226 “Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”  Ekonomikas ministrija       
1.3.  VSS-45
 
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 518 “Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai””  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-46
 
„Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā”   Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-47
 
“Par valsts īpašuma objekta Valdgalē, Valdgales pagastā, Talsu novadā, nodošanu privatizācijai”   Ekonomikas ministrija       
1.6.  VSS-48
 
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 499 “Noteikumi par būvinspektoriem”  Ekonomikas ministrija       
1.7.  VSS-31
 
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu  Finanšu ministrija       
1.8.  VSS-32
 
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu  Finanšu ministrija       
1.9.  VSS-33
 
Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.oktobra rīkojumā Nr.580 “Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes dalību Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) organizētajās starptautiskajās operācijās”  Iekšlietu ministrija       
1.10.  VSS-39
 
Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra rīkojumā Nr.779 „Par 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu”  Kultūras ministrija       
1.11.  VSS-40
 
Sabiedrības integrācijas fonda nolikums  Kultūras ministrija       
1.12.  VSS-41
 
Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.24 „Noteikumi par valsts nodevu apraides atļaujas izsniegšanai un pamatnosacījumu pārskatīšanai, retranslācijas atļaujas izsniegšanai un pārreģistrācijai, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzībai”  Kultūras ministrija       
1.13.  VSS-49
 
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.14.  VSS-34
 
Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā  Satiksmes ministrija       
1.15.  VSS-35
 
Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki-Nereta-Subate pārbūves projekta īstenošanai  Satiksmes ministrija       
1.16.  VSS-36
 
Par nekustamā īpašuma pirkšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības projekta īstenošanai  Satiksmes ministrija       
1.17.  VSS-42
 
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  VSS-37
 
„ Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums””  Zemkopības ministrija       
1.19.  VSS-38
 
"Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 „Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem””  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-216
 
(saņemta atsaukumu vēstule) (2019) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.331 "Noteikumi par pasākumiem, kas saistīti ar civilās aviācijas nelaimes gadījumiem""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
IV. Slēgtā daļa
3.1.  VSS-366
TA-2506 
Informatīvais ziņojums "Par informācijas dienesta vajadzībām normatīvo regulējumu"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  E.Cīrulis A.Vārslavs   
V. Izskatāmie tiesību aktu projekti
4.1.  TA-1573  Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)   K.Bērziņa V.Reitere J.Upenieks I.Brīnuma   
4.2.  VSS-493
TA-1869 
Noteikumu projekts "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"  Tieslietu ministrija  R.Kronbergs (Tieslietu ministrija)     
4.3.  TA-1868  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība""  Tieslietu ministrija  R.Kronbergs (Tieslietu ministrija)     
4.4.  TA-1867  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  R.Kronbergs (Tieslietu ministrija)     
4.5.  VSS-560
TA-2579 
Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"  Ekonomikas ministrija  K.Soms (Ekonomikas ministrija)  I.Baltābola D.Vītols I.Olafsone   
Skatīt protokolu