Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 1.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 26.martā
precizēta 2010.gada 30.martā plkst.16.00
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 1.aprīlī
plkst.9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-430, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā profesionālā dienesta karavīram piešķir kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un kompensācijas apmēru"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2010-VSS-431, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām "BALTOPS 2010" un "SABRE STRIKE 11" Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2010-VSS-423, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2010-VSS-405, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2010-VSS-406, Likumprojekts  Likumprojekts "Ārpustiesas parāda piedziņas likums"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2010-VSS-407, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Ezermalas ielā 34a, Rīgā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2010-VSS-408, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2010-VSS-409, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2010-VSS-410, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo akreditācijas institūciju"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2010-VSS-411, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā"  Finanšu ministrija       
1.11.  2010-VSS-412, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.12.  2010-VSS-413, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.13.  2010-VSS-414, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantas sadali"  Finanšu ministrija       
1.14.  2010-VSS-415, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersantam piešķir atzītā eksportētāja statusu un izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi"  Finanšu ministrija       
1.15.  2010-VSS-416, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"  Finanšu ministrija       
1.16.  VSS-432
 
Informatīvais ziņojums par Valsts policijā konstatētajām Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmām attiecībā uz izmeklēšanas tiesnešu savlaicīgu pieejamību un procesuālo dokumentu tulkošanu arī tajos kriminālprocesos, kuros noziedzīgu nodarījumu izdarījusī persona nav noskaidrota  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2010-VSS-419, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr.107 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbības pārskatu""  Labklājības ministrija       
1.18.  2010-VSS-426, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.19.  2010-VSS-427, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.20.  2010-VSS-428, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.21.  2010-VSS-429, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru nodrošināšanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.22.  2010-VSS-417, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija       
1.23.  2010-VSS-418, Likumprojekts  Likumprojekts "Par 2006.gada Konvenciju par darbu jūrniecībā"  Satiksmes ministrija       
1.24.  2010-VSS-433, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru""  Tieslietu ministrija       
1.25.  2010-VSS-434, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.612 "Kārtība, kādā uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izskata iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļus""  Tieslietu ministrija       
1.26.  2010-VSS-435, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumos Nr.408 "Noteikumi par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem""  Tieslietu ministrija       
1.27.  2010-VSS-420, Likumprojekts  Likumprojekts "Likums par Latvijas Republikas kontinentālo šelfu, ekskluzīvo ekonomisko zonu un jūras vides aizsardzību"  Vides ministrija       
1.28.  2010-VSS-421, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumos Nr.483 "Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība""  Vides ministrija       
1.29.  2010-VSS-422, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Korneti–Peļļi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides ministrija       
1.30.  2010-VSS-424, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.oktobra noteikumos Nr.876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2010-VSS-425, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.108 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2010-VSS-1311, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Garozas ielā 31, Jelgavā, nodošanu Jelgavas pašvaldības īpašumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.2.  VSS-1420
 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Tiesībsarga biroja valdījumā"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1325
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Voleru ielā 2, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Vides ministrijas valdījumā"  Vides ministrija  Vides ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.4.  VSS-1326
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Pļaviņu novada pašvaldības īpašumā"  Vides ministrija  Vides ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1458
TA-626 
Noteikumu projekts "Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  M.Bērziņa (Tieslietu ministrija)  O.Geitus-Eitvina  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
4.2.    Par Finanšu ministrijas sagatavoto pasākumu plānu ēnu ekonomikas apkarošanai    Finanšu ministrija     
Skatīt protokolu