Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 13.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 7.maijā
precizēta 2010.gada 11.maijā plkst.14:30
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 13.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-591, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2010-VSS-592, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīru paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu sarakstu, to uzglabāšanu, izlietošanu, uzskaiti un iznīcināšanu, kā arī karavīru paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu un kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā un kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2010-VSS-597, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts ''Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomā un militārajām attiecībām"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2010-VSS-582, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā"  Ārlietu ministrija       
1.5.  2010-VSS-568, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.augusta rīkojumā Nr.507 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2010-VSS-569, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2010-VSS-570, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par būvinspektoriem"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2010-VSS-553, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2010-VSS-554, Likumprojekts  Noteikumu projekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""  Finanšu ministrija       
1.10.  2010-VSS-555, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.11.  2010-VSS-556, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra instrukcijā Nr.16 "Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izstrādes un novērtēšanas metodika""  Finanšu ministrija       
1.12.  2010-VSS-567, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.jūlija rīkojumā Nr.459 "Par valsts materiālo rezervju naftas produktu realizāciju un nekustamo īpašumu atsavināšanu""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2010-VSS-571, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2010-VSS-572, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2010-VSS-573, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Uzturēšanās atļauju noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2010-VSS-574, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2010-VSS-575, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.340 "Kārtība, kādā Drošības policija veic aizsargājamo amatpersonu aizsardzību (apsardzi)""  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2010-VSS-576, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  Iekšlietu ministrija       
1.19.  2010-VSS-577, Likumprojekts  Likumprojekts "Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums"  Iekšlietu ministrija       
1.20.  2010-VSS-578, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus"  Iekšlietu ministrija       
1.21.  2010-VSS-579, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.774 "Noteikumi par Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija       
1.22.  2010-VSS-580, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija       
1.23.  2010-VSS-581, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.365 "Kārtība, kādā veic pieejamās informācijas pārbaudi, izskatot ārzemnieka vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasījuma dokumentus""  Iekšlietu ministrija       
1.24.  2010-VSS-583, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.194 "Noteikumi par patvēruma meklētāja personas dokumentu un tā izsniegšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.25.  2010-VSS-584, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksu"  Iekšlietu ministrija       
1.26.  2010-VSS-585, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm"  Iekšlietu ministrija       
1.27.  2010-VSS-586, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu Iekšlietu ministrijā vai Tieslietu ministrijā"  Iekšlietu ministrija       
1.28.  2010-VSS-561, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.29.  2010-VSS-562, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 16.septembra rīkojumā Nr.629 "Par koncepciju "Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā"""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.30.  2010-VSS-593, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.31.  2010-VSS-594, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.32.  2010-VSS-557, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums par valsts informācijas sistēmām un to attīstības iespējām  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.33.  2010-VSS-558, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nacionālās attīstības padomes nolikums"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.34.  2010-VSS-595, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums–Kuldīga posma 12,97.–21,90. km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.35.  2010-VSS-596, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga–Ērgļi posma 90,70.–99,66. km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.36.  2010-VSS-598, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem"  Satiksmes ministrija       
1.37.  2010-VSS-559, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.197 "Valsts kompensācijas reģistra noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.38.  2010-VSS-560, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju""  Tieslietu ministrija       
1.39.  2010-VSS-587, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" pamatkapitālā"  Veselības ministrija       
1.40.  2010-VSS-588, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.167 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""  Veselības ministrija       
1.41.  2010-VSS-589, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prekursoru operatoru reģistrēšanas un licencēšanas kārtība"  Veselības ministrija       
1.42.  2010-VSS-590, MK noteikumu projekts  Notikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” nolikums"  Vides ministrija       
1.43.  2010-VSS-563, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par Latvijas Nacionālo zivsaimniecības datu vākšanas programmu 2011.–2013.gadam un tās īstenošanas nodrošināšanai prognozējamiem finanšu līdzekļiem  Zemkopības ministrija       
1.44.  2010-VSS-564, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs" valsts kapitāla daļu nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.45.  2010-VSS-565, Likumprojekts  Likumprojekts "Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums"  Zemkopības ministrija       
1.46.  2010-VSS-566, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasības piena produktiem, saliktiem piena produktiem un piena produktu izstrādājumiem"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1526
TA-1758 
Noteikumu projekts "Dokumentu valsts attīstības mērķu aizstāvēšanai starptautiskajās organizācijās izstrādāšanas, saskaņošanas, apstiprināšanas un aktualizācijas kārtība"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.2.  VSS-1505
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Tukumā, Kurzemes ielā 5A, nodošanu bezatlīdzības lietošanā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-545
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1520
 
Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-316
TA-1192 
Noteikumu projekts "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  K.Druvaskalns (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-180
TA-934 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Satiksmes ministrija  J.Golubevs (Satiksmes ministrija)  J.Kancēvičs  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-299
TA-1271 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem"  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)  J.Upena  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-1210  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu   Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu