Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 7.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 1.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 7.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-576, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.657 "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskās nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskās nozīmes preču apriti saistītos dokumentus""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2012-VSS-577, MK sēdes protokollēmuma projekts  Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra sēdes protokollēmumu (prot.Nr.11,26 par.) "Informatīvais ziņojums "Par valsts mantas atsavināšanu pret atlīdzību akciju sabiedrības "Latvijas Gāze īpašumā"""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2012-VSS-562, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma proejkts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" izšķirošās ietekmes izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Starptautiskā šķīrējtiesa"”   Ekonomikas ministrija       
1.4.  2012-VSS-578, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Finanšu ministrija       
1.5.  2012-VSS-579, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā „Par Latvijas Banku”"  Finanšu ministrija       
1.6.  2012-VSS-580, Likumprojekts  Likumprojekts "Euro ieviešanas likums"   Finanšu ministrija       
1.7.  2012-VSS-581, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu likumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2012-VSS-582, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”"  Finanšu ministrija       
1.9.  VSS-573
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.522 „Noteikumi par Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi”"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2012-VSS-574, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma proejkts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta rīkojumā Nr.369 „Par Valsts civilās aizsardzības plānu"”  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2012-VSS-575, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma proejkts "Par grozījumiem Valsts civilās aizsardzības plānā"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2012-VSS-563, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts „Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 16.septembra rīkojumā Nr.629 „Par koncepciju „Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā””   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2012-VSS-564, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts „Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība”  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2012-VSS-572, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumos Nr.392 „Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi”"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2012-VSS-570, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.176 "Noteikumi par īpaša dokumenta formu un saturu krimināltiesiskajā sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm""  Tieslietu ministrija       
1.16.  2012-VSS-571, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Izpildu lietu reģistra noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2012-VSS-583, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma proejkts "Grozījumi 2011.gada 30. jūnija rīkojumā Nr. 289 „Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE+ programmas projektu konkursā un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu””"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2012-VSS-565, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.19.  2012-VSS-566, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.748 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai”"  Zemkopības ministrija       
1.20.  2012-VSS-567, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr. 1145 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai”"  Zemkopības ministrija       
1.21.  2012-VSS-568, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.140 „Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums”"  Zemkopības ministrija       
1.22.  2012-VSS-569, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 „Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”"   Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-406
 
Koncepcijas projekts "Koncepcija par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda institucionālo sistēmu 2014.-2020.gadā Latvijā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.2.  VSS-1311
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1341
TA-1154 
Dabas parka "Engures ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Spiridonovs (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste   
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu