Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 25.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 19.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 25.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-1072, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  VSS-1073
 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2012-VSS-1074, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2012-VSS-1075, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2012-VSS-1063, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos Nr.82 "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Finanšu ministrija       
1.6.  2012-VSS-1064, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Stari" Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2012-VSS-1065, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta nekustamā īpašuma pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2012-VSS-1066, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija       
1.9.  2012-VSS-1078, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2012-VSS-1079, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Dzirnavas", Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā, maiņu pret nekustamo īpašumu "Barkavas tvaika dzirnavas", Barkavas pagastā, Madonas novadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2012-VSS-1081, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mācību poligons", Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, nodošanu Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2012-VSS-1062, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldībai"  Labklājības ministrija       
1.13.  VSS-1077
 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas tiesību aktos ietvertā regulējuma pietiekamību attiecībā uz nodarījumiem pret informācijas sistēmu drošību vai darbībām, kas vērstas pret automatizētām datu apstrādes sistēmām"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2012-VSS-1067, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.15.  2012-VSS-1068, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""  Veselības ministrija       
1.16.  2012-VSS-1069, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2012-VSS-1070, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2012-VSS-1071, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2012-VSS-1076, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Zemkopības ministrija       
1.20.  2012-VSS-1080, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcija"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-299, SAN-1892, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija     
2.2.  2012-VSS-415, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par prasībām, lai nodrošinātu ar Latvijas Republikā izsniegtu kvalificētu sertifikātu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādi un atzīšanu Eiropas Savienībā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-1918
 
Par turpmāko rīcību saistībā ar Latvijas pieteikumu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD)  Ārlietu ministrija  A.Teikmanis (Ārlietu ministrija)  A.Birums  Izskatīts VSS 
3.2.    Par finansējuma apguvi līdz 2012.gada 30.septembrim Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros    D.Rancāne (Finanšu ministrija)     
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-1936
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu