Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 20.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 14.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 20.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1471
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumos Nr.42 "Kārtība, kādā valsts sedz mācību maksu augstskolās studējošajiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1501
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.jūnija rīkojumā Nr.387 "Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta 2007. – 2013.gadam apstiprināšanu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2014-VSS-1502, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 14.03.2014) Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.4.  VSS-1505
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.novembra rīkojumā Nr.684 "Par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu 2007.-2013.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-1506
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 5.oktobra rīkojumā Nr.615 "Par pilsētvides attīstības programmas URBACT II projekta 2007.-2013.gadam apstiprināšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-1507
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.augusta rīkojumā Nr.556 "Par Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekta 2007. – 2013.gadam apstiprināšanu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-1508
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.augusta rīkojumā Nr.555 "Par starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IVC projekta 2007. – 2013.gadam apstiprināšanu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-1575
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumu Nr.682 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas "Pārrobežu sadarbība" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  2014-VSS-1640, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2014) Noteikumu projekts "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.10.  2014-VSS-171, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu"   Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1618
TA-172 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  I.Oša (Ekonomikas ministrija)  M.Auders S.Lūse I.Liepa  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1667
TA-173 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā Nr.331 "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""  Ekonomikas ministrija  I.Oša (Ekonomikas ministrija)  M.Auders I.Liepa  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par e-iepirkumu sistēmu (17.12.2013. MK Not. Nr.1517)    A.Daugulis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Dzilna S.Zvidriņa O.Fiļipovičs I.Jasinska E.Pārups I.Liepa I.Lipovska R.Ošiņa   
4.2.    Dažādi jautājumi         
Skatīt protokolu