Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2020.gada 12.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 6.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 12.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-212
 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-226
 
Informatīvais ziņojums "Par neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi""   Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-213
 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-214
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2020.gadā"   Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-227
 
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-228
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-205
 
Likumprojekts "Grozījumi Ģerboņu likumā"   Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  VSS-206
 
Rīkojuma projekts "Par Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" reorganizāciju un pievienošanu Valsts sociālās aprūpes centram "Zemgale""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-207
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1242 "Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" nolikums""   Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-208
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 5.novembra noteikumos Nr.518 "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-209
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumos Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-210
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumos Nr.766 "Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-211
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumos Nr.780 "Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un viņu ģimenes locekļiem""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-215
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzelzceļa drošību"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-216
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Krāslavas novadā nodošanu Krāslavas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  VSS-217
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P108 Ventspils–Kuldīga-Saldus pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  VSS-218
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  VSS-219
 
Informatīvais ziņojums "Par intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem transporta veidiem"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-220
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.janvāra noteikumos Nr.92 "Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  VSS-221
 
Noteikumu projekts "Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  VSS-222
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzelzceļa savstarpējo izmantojamību"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  VSS-223
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā paziņo lēmumu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, ja transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, vai par pārkāpumiem, kas fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  VSS-229
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 4.janvāra noteikumos Nr.14 "Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  VSS-224
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  VSS-225
 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Inčukalna novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-789
TA-265 
Noteikumu projekts "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem"  Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs (Iekšlietu ministrija)  J.Vonda M.Rāzna  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  SAN-34
 
Par kompetenču sadali saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 17.aprīļa Direktīvas 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām ieviešanu  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija  E.Celmiņa E.Šimiņa–Neverovska M.Čevers D.Brūklītis N.Freibergs  Izskatīts VSS 
3.2.    (iekļauts papildus) Par jautājumiem saistībā ar koronavīrusa izraisīto infekcijas slimību Covid-19    Veselības ministrija  I.Rudzīte   

Izskatīs VSS

Skatīt protokolu