Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 19

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr. 19

2007.gada 17.maijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Vasaraudze

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece

R.Lerhe

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja


O.Magone

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja


I.Liepa

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

M.Lāce

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās
vietā - Juridiskā departamenta vadītāja


I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Tomsone

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:15

 

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Uzturlīdzekļu garantiju fonda
iesniedzēju un parādnieku reģistra noteikumi"

VSS-691____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu meklēšanas licences laukuma
noteikšanu Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā"

VSS-700____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par preču pārkraušanas
un uzglabāšanas procesā pieļaujamām zuduma normām"

VSS-701____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(161.saraksts)"

VSS-702____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala Preiļu rajona
Aglonas pagastā, Ceplīši nodošanu privatizācijai"

VSS-703____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu
valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"

VSS-704____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""

VSS-705____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmā 09.00.00
"Dotācija nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām prognozes samazinājuma
kompensācijai" paredzētās apropriācijas sadalījumu pašvaldībām"

VSS-706____________________________________

(I.Gailīte, M.Bičevskis, I.Vasaraudze, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 31.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu
noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju)
pienākumiem bīstamības samazināšanai"

VSS-698____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos
Nr.900 "Noteikumi par pabalstiem un kompensācijām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu
un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""

VSS-699____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Profesionālās izglītības
administrācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-696____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
12.§
Informatīvā ziņojuma projekts par Latvijas zinātnes
(akadēmiskā) datu pārraides tīkla izveidi

VSS-697____________________________________

(I.Gailīte, I.Zalpētere, R.Bluķis, S.Zvidriņa, L.Straujuma, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko patapinājumu"

VSS-690____________________________________

(I.Gailīte, O.Kokāne, G.Veismane)

1. Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
27.janvāra noteikumos Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums""

VSS-692____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"

VSS-693____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos
Nr.940 "Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību
un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""

VSS-694____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos
Nr.206 "Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi,
kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību""

VSS-695____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos
Nr.37 "Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta nolikums""

VSS-707____________________________________

(I.Gailīte, M.Bičevskis, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumos
Nr.1025 "Noteikumi par īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās kompetenci"

VSS-708____________________________________

(I.Gailīte, M.Bičevskis, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos
Nr.67 "Noteikumi par Ministru prezidenta biedra kompetenci""

VSS-709____________________________________

(I.Gailīte, M.Bičevskis, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 18.augusta rīkojumā
Nr.568 "Par pamatnostādnēm "Tautsaimniecības vienotā stratēģija"""

VSS-710____________________________________

(I.Gailīte, M.Bičevskis, L.Straujuma, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Tautsaimniecības vienotās stratēģijas rīcības plāna kopsavilkumā"

VSS-711____________________________________

(I.Gailīte, M.Bičevskis, L.Straujuma, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs
2006.-2013.gadam"

VSS-712____________________________________

(I.Gailīte, M.Bičevskis, L.Straujuma, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P87
Bauska-Aizkraukle posma Jaunjelgavas apvedceļš būvniecības projekta īstenošanai"

VSS-714____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa A1 Rīga (Baltezers)-Ainaži
(Igaunijas robeža) posma Ādaži-Gaujas tilts rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-716____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos
Nr.215 "Ārzemnieku ceļošanas dokumentu atzīšanas kārtība""

VSS-718____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§

Noteikumu projekts "Autopārvadājumu kontroles kārtība""

VSS-719____________________________________

(I.Gailīte, O.Kokāne, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada
20.septembra noteikumos Nr.716 "Autotransporta inspekcijas nolikums""

VSS-724____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības noteikumi"

VSS-727____________________________________

(I.Gailīte, M.Bičevskis, J.Maršāns, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atzītajām aizsardzības organizācijām"

VSS-728____________________________________

(I.Gailīte, M.Bičevskis, J.Maršāns, R.Bluķis, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-720____________________________________

(I.Gailīte, M.Bičevskis, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Augstākās tiesas un Latvijas Zvērināto tiesu izpildītāju padomes viedokli par likumprojektu.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju""

VSS-721____________________________________

(I.Gailīte, I.Liepa, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Zvērināto tiesu izpildītāju padomes viedokli par likumprojektu.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījums Jūras kodeksā"

VSS-722____________________________________

(I.Gailīte, I.Liepa, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Zvērināto tiesu izpildītāju padomes viedokli par likumprojektu.
 
34.§
Noteikumu projekts "Sertificēšanas kārtība zemes ierīcības
un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai"

VSS-723____________________________________

(I.Gailīte, I.Liepa, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-725____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Koncepcijas projekts "Par maksātnespējas procesa administratoru atlīdzības jautājuma risinājuma variantiem"

VSS-726____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Labklājības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos
Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām""

VSS-733____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Pamatnostādņu projekts "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana
2007.-2017.gadā"

VSS-734____________________________________

(I.Gailīte, I.Liepa, G.Veismane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 10.augusta rīkojumā
Nr.407 "Par transportlīdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām""

VSS-713____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi zaudējumu apmēri,
kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku
nodarītiem būtiskiem postījumiem"

VSS-715____________________________________

(I.Gailīte, I.Liepa, G.Veismane)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
41.§
Malienas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāna projekts
2007.-2013.gadam

VSS-717____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
42.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par traktortehnikas, to piekabju un numurēto agregātu
tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību un tirdzniecības prasībām, kā arī tirdzniecības
valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtību"

VSS-729____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
43.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu un datu aktualizāciju veterinārfarmaceitiskajai darbībai
un kārtība, kādā tā iekasējama"

VSS-730____________________________________

(I.Gailīte, I.Liepa, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos
Nr.328 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai
nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atzīšanas kārtība""

VSS-731____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
45.§
Noteikumu projekts "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

VSS-732____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos
Nr.612 "Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta nolikums""

VSS-688____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos
Nr.611 "Noteikumi par īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās kompetenci""

VSS-689____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

48.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos
Nr.519 "Noteikumi par apgādes nosacījumiem, normām un kārtību, kādā karavīri
nodrošināmi ar finanšu un materiāltehniskajiem līdzekļiem""

VSS-406____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2007.gada 15.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.11 1.§).
 
49.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

VSS-1560____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 2.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.42 10.§).
 
50.§
Noteikumu projekts "Akcīzes preču, kuras ir lietiskais pierādījums vai arestētā manta
kriminālprocesā, izņemtā manta administratīvo pārkāpumu lietā vai par kurām pieņemts lēmums
(spriedums) par to piekritību valstij, iznīcināšanas, pārstrādes vai izmantošanas kārtība"

VSS-462____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2007.gada 22.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.12 13.§).
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par tiešās pārvaldes iestādes
"Augstākās izglītības un zinātnes administrācija" izveidošanu"

VSS-1544____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas š.g. 10.maija vēstulē Nr.1-5/2792 minēto, neatsaukt 2006.gada 2.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.42 16.§).
 
52.§
Noteikumu projekts "Augstākās izglītības un zinātnes administrācijas nolikums"

VSS-1545____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas š.g. 10.maija vēstulē Nr.1-5/2792 minēto, neatsaukt 2006.gada 2.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.42 17.§).
 
53.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas
aģentūras atļauju gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamu objektu
būvniecībai, ierīkošanai un izvietošanai"

VSS-1561____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 2.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.42 24.§).
 
54.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kuģu
lidojumiem potenciāli bīstamu objektu uzskaiti"

VSS-1562____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 2.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.42 25.§).
 
55.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Eiropas vidēja
termiņa laika prognožu centra (ECMRWF) sadarbības līgumu"

VSS-1536____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2006.gada 2.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.42 33.§).
 
56.§
Koncepcijas projekts "Par valsts ģeotelpiskās informācijas sistēmas izstrādi"

VSS-1392____________________________________

(O.Magone, G.Veismane)

Neatsaukt 2006.gada 5.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta koncepcijas projektu (prot. Nr.38 44.§), ņemot vērā, ka koncepcijas projekts līdz š.g. 15.jūnijam tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
57.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-1547____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja š.g. 17.maija vēstulē Nr.1/4773 minēto, neatsaukt 2006.gada 2.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumprojektu (prot. Nr.42 40.§).
 
58.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1549____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja š.g. 17.maija vēstulē Nr.1/4773 minēto, neatsaukt 2006.gada 2.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumprojektu (prot. Nr.42 41.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

59.§

Noteikumu projekts "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

VSS-1697
TA-1107 ____________________________________

(D.Merirands, J.Bunkšs, O.Kokāne, G.Puķītis, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot noteikumu projekta 78.punkta redakciju ar Vides ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaicīgi ar noteikumu projektu "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus" (TA-558).
 
60.§
Noteikumu projekts "Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču
izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtība, valsts nodevas likme par tās saņemšanu,
kā arī starpniecības sabiedrību pienākumi un to uzraudzības kārtība"

VSS-388
TA-1208 ____________________________________

(K.Lore, I.Runča, I.Gailīte, M.Bičevskis, N.Kalns, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju attiecībā uz izsoles noteikumu regulējumu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc grozījumu likumā "Par privatizācijas sertifikātiem" pieņemšanas Saeimā. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
61.§
Noteikumu projekts "Valsts budžeta līdzekļu Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto
projektu īstenošanai paredzēšanas kārtība, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu
deklarācijas sagatavošanas kārtība"

VSS-420
TA-1241 ____________________________________

(K.Zencova, E.Korčagins, A.Antonovs, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Nacionālā trīspusējā sadarbības padome (Latvijas Darba devēju konfederācija) uztur spēkā savu iebildumu.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Finanšu ministrijai:
3.1. atkārtoti saskaņot noteikumu projekta 26.punkta redakciju ar Ekonomikas ministriju un attiecīgi precizēt noteikumu projektu;
3.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta komitejas š.g. 21.maija sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

62.§

Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-1232 ____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Iekšlietu ministrijā.
 
63.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-1235 ____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Labklājības ministrijā.
 
64.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-1226 ____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas sniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts vai pašvaldības iestādes, vai kapitālsabiedrības, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Veselības ministrijā.
 
65.§
Par vienotas apdrošināšanas sistēmas ieviešanas iespējām valsts pārvaldes institūcijās
____________________________________

(O.Magone, J.Gramsts, M.Bičevskis, U.Līkops, B.Pētersone, L.Straujuma, M.Ešenvalds, I.Vasaraudze, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Elektronisko iepirkumu valsts aģentūras sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus par vienotas apdrošināšanas sistēmas ieviešanas iespējām valsts pārvaldes institūcijās.
2. Konceptuāli atbalstīt vienotas apdrošināšanas sistēmas ieviešanu valsts pārvaldes institūcijās un, lai sagatavotu attiecīgus priekšlikumus par kritērijiem tās ieviešanai, Valsts kancelejai izveidot starpinstitūciju darba grupu - kā darba grupas vadītāju paredzot Valsts kanceleju un tās sastāvā iekļaujot Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Veselības ministrijas, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta un citu institūciju pārstāvjus.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:30

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību