Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.32

2009.gada 20.augustā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Juhansone

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

A.Ploriņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

M.Heislere-Celma

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:15

Pieteiktie projekti

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"

VSS-1233
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.maija rīkojumā Nr.352 "Par Valsts būvinspekcijas reorganizāciju""

VSS-1220
____________________________________

(I.Gailīte, J.Bunkšs, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā"

VSS-1221
____________________________________

(I.Gailīte, J.Bunkšs, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""

VSS-1222
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
5.§
Noteikumu projekts "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi"

VSS-1223
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumos Nr.484 "Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem""

VSS-1219
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām"

VSS-1238
____________________________________

(I.Gailīte, M.Lazdovskis, I.Gaugers, G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 26.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""

VSS-1239
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanai un darbībai, un šautuvju (šaušanas stendu) izmantošanas kārtība""

VSS-1236
____________________________________

(I.Gailīte, K.Vāgnere, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs"

VSS-1232
____________________________________

(I.Gailīte, S.Zvidriņa, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

VSS-1240
____________________________________

(I.Gailīte, M.Lazdovskis, I.Alliks, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Tiesībsarga biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"

VSS-1241
____________________________________

(I.Gailīte, M.Lazdovskis, I.Alliks, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Tiesībsarga biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu - saimnieciskās darbības veicēju - diskriminācijas aizlieguma likumā"

VSS-1242
____________________________________

(I.Gailīte, M.Lazdovskis, I.Alliks, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Tiesībsarga biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
14.§
Instrukcijas projekts "Instrukcija valsts pārvaldes funkciju izpildi apdraudošu kiberuzbrukumu noteikšanai"

VSS-1237
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par instrukcijas projektu.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 28.novembra noteikumos Nr.405 "Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums""

VSS-1224
____________________________________

(I.Gailīte, J.Sārts, K.Vāgnere, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.jūnija rīkojumā Nr.397 "Par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības aģentūrās""

VSS-1225
____________________________________

(I.Gailīte, K.Vāgnere, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa instrukcijā Nr.6 "Eiropas Savienības dokumentu tulkojumu izvērtēšanas, saskaņošanas un kļūdu labošanas kārtība""

VSS-1226
____________________________________

(I.Gailīte, K.Vāgnere, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 9.septembra noteikumos Nr.507 "Noteikumi par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā""

VSS-1234
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.199 "Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) izveidošanas kritēriji Latvijā""

VSS-1235
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumos Nr.833 "Kārtība, kādā iegūstama un apkopojama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām""

VSS-1227
____________________________________

(I.Gailīte, M.Lazdovskis, D.Lucaua, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

VSS-1228
____________________________________

(I.Gailīte, M.Lazdovskis, D.Lucaua, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"

VSS-1229
____________________________________

(I.Gailīte, M.Lazdovskis, D.Lucaua, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 27.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""

VSS-1230
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""

VSS-1231
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

25.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Budišķi-1", Tabores pagastā, Daugavpils rajonā saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"

VSS-167
____________________________________

(M.Lazdovskis, G.Veismane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt 2009.gada 5.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.5 33.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 21.septembrim.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-8
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2009.gada 19.augusta vēstulē Nr.S-01-08.17/3414 ietverto informāciju, neatsaukt 2009.gada 8.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.1 26.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 4.septembrim.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.696 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas"""

VSS-575
____________________________________

(D.Lucaua, G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 9.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.14 44.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

28.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par atšķirīgas attieksmes izmantošanu apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības noteikšanā"

TA-2675 ____________________________________

(L.Kristapsone, G.Veismane)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem""

TA-2867 ____________________________________

(M.Lazdovskis, S.Mertena, K.Rācenājs, A.Ploriņš, J.Sārts, I.Pētersone, G.Veismane)

Ņemot vērā sanāksmes laikā izteiktos viedokļus un to, ka Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība uztur spēkā savu iebildumu, atbalstīt Tieslietu ministrijas valsts sekretāra M.Lazdovska priekšlikumu Tieslietu ministrijai:
1. sagatavot likumprojektu izskatīšanai koalīcijas partiju Sadarbības padomes sanāksmē;
2. pēc jautājuma izskatīšanas koalīcijas partiju Sadarbības padomes sanāksmē iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par likumprojekta turpmāko virzību.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""

TA-2510 ____________________________________

(D.Kurpniece, I.Gailīte, M.Lazdovskis, A.Matīss, D.Lucaua, A.Ploriņš, L.Straujuma, J.Sārts, I.Alliks, A.Vilks, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam:
2.1. atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju noteikumu projekta 11.14.2.apakšpunkta redakciju;
2.2. sagatavot informāciju par citās valstīs, piemēram, Eiropas Savienības valstīs, Amerikas Savienotajās Valstīs un Skandināvijas valstīs ieviestajiem lobēšanas tiesiskās reglamentēšanas modeļiem;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu un šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minēto informāciju iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 

Informatīvie jautājumi

31.§

Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-2814 ____________________________________

(A.Matīss, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Ekonomikas ministrijā un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.
 
32.§
Informācija par maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojuma ieviešanas gaitu iekasējot valsts budžeta maksājumus un maksu par valsts budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

 ____________________________________

(M.Prikulis, A.Matīss, S.Zvidriņa, G.Veismane)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas (Valsts kases) sniegto informāciju, ministrijām:
1. nekavējoši uzsākt maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojuma izmantošanu, lai varētu nodrošināt pakalpojuma lietošanas uzsākšanu līdz 2009.gada 31.decembrim;
2. izvērtēt ministriju kompetencē esošos normatīvos aktus, kas reglamentē valsts nodevu vai maksas par sniegtajiem pakalpojumiem iekasēšanu, un, ja nepieciešams, līdz 2009.gada 1.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par grozījumiem attiecīgajos normatīvajos aktos.
 
33.§
Par steidzamības kārtībā izskatāmajiem jautājumiem

 ____________________________________

(M.Lazdovskis, A.Ploriņš, G.Veismane)

Ministrijām turpmāk ņemt vērā, ka steidzamie un iekļaušanai Ministru kabineta sēdes papildu darba kārtībā piesakāmie projekti iesniedzami Valsts kancelejā līdz iepriekšējās nedēļas piektdienai plkst.14.00, lai Valsts kanceleja šos jautājumus varētu sagatavot apspriešanai koalīcijas partiju Sadarbības padomes sanāksmē pirmdienā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:25

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību