Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 39

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.39

2009.gada 15.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietā -
departamenta direktore


I.Šmate

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Rīkojuma projekts "Par transportlīdzekļa nodošanu Daugavas Vanagu fondam"

VSS-1489
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Būvniecības kontroles tiesību piešķiršanas, anulēšanas un būvinspektoru profesionālās darbības uzraudzības kārtība"

VSS-1470
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-1493
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti"

VSS-1467
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Valsts kontroli un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kriminālprocesa atbalsta sistēmas noteikumi"

VSS-1474
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss"

VSS-1475
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 37, Smiltenē, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1476
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Upes ielā 2A, Dagdā, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1477
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
9.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumu Nr.304 "Rīgas Medicīnas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-1471
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumu Nr.534 "Sarkanā Krusta medicīnas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-1472
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumu Nr.306 "P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-1473
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru"

VSS-1485
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""

VSS-1486
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""

VSS-1487
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Elektronisko iepirkumu sistēmas izmantošanas uzlabošanas plāna projekts 2010.–2012.gadam

VSS-1488
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas nacionālo standartu saraksts, kuri ir obligāti piemērojami, sniedzot pasta pakalpojumus"

VSS-1469
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
17.§
Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepcijas projekts

VSS-1490
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.720 "Tiesu administrācijas nolikums""

VSS-1491
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumos Nr.733 "Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamā nekustamā īpašuma pazīmju klasifikācijas noteikumi""

VSS-1492
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo peļņas daļas apmēru Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca""

VSS-1468
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības mācību iestāžu ēkās" nolikums"

VSS-1481
____________________________________

(I.Gailīte, U.Lielpēters, G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda""

VSS-1482
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""

VSS-1483
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""

VSS-1484
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
25.§
Noteikumu projekts "Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība"

VSS-1478
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Veterinārārstu biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""

VSS-1479
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Veterinārārstu biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
27.§
Noteikumu projekts "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikas piedevām un pārtikai, kurā izmantotas pārtikas piedevas"

VSS-1480
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

28.§
Programmas projekts iecietības veicināšanai 2009.–2013. gadam

VSS-831
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 24.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta programmas projektu (prot. Nr.17 58.§).
 
29.§
Noteikumu projekts "Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtība un tehniskās prasības to darbībai"

VSS-1997
____________________________________

(N.Freivalds, G.Veismane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2009.gada 6.oktobra vēstulē Nr.10-06/375 minēto, neatsaukt 2008.gada 11.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.49 24.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 31.decembrim.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.561 "Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība""

VSS-1998
____________________________________

(N.Freivalds, G.Veismane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2009.gada 6.oktobra vēstulē Nr.10-06/375 minēto, neatsaukt 2008.gada 11.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.49 25.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 31.decembrim.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.299 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"""

VSS-580
____________________________________

(D.Lucaua, G.Veismane)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2009.gada 6.oktobra vēstulē Nr.9.1-1/2/3949 minēto, neatsaukt 2009.gada 9.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.14 49.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 1.novembrim.
 

 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""

TA-2510 ____________________________________

(D.Kurpniece, G.Veismane)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam noteikumu projektu noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
33.§
Instrukcijas projekts "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"

TA-3691 ____________________________________

(I.Bite, R.Beinarovičs, G.Puķītis, N.Freivalds, M.Lazdovskis, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto instrukcijas projektu, ņemot vērā, ka Satiksmes ministrija uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 135.punktu instrukcijas projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Valsts kancelejai:
3.1. precizēt instrukcijas projekta 22.2.apakšpunktu, norādot, ka netiešās finansiālās izmaksas attiecībā uz citām sabiedrības grupām (bez mērķgrupas) netiek raksturotas monetārā izteiksmē;
3.2. precizēt instrukcijas projekta 23.punktu, norādot, ka tiesiskā regulējuma nefinansiālās ietekmes raksturojums ietver arī ietekmes uz vidi un veselību novērtējumu;
3.3. precizēto instrukcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta komitejas š.g. 19.oktobra sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

34.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-3571 ____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.
 
35.§
Par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"

____________________________________

(Z.Banga, L.Straujuma, S.Vasiļjeva, B.Medvecka, E.Palma-Jansone, A.Liepiņš, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē" īstenošanas progresu.
 
36.§
Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"

____________________________________

(L.Straujuma, I.Krieva, G.Puķītis, M.Lazdovskis, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" īstenošanas progresu.
2. Atzīmēt, ka š.g. 29.oktobrī pēc Valsts sekretāru sanāksmes Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija informēs ministriju valsts sekretārus un informācijas tehnoloģiju speciālistus par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu saraksta sagatavošanas procesu.
 
37.§
Par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.1.aktivitāti "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana"

____________________________________

(S.Vasiļjeva, M.Lazdovskis, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana" īstenošanas progresu.
2. Valsts kancelejai elektroniski nosūtīt uz e-pastu valsts sekretāriem informāciju ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem par nodarbināto skaitu valsts un pašvaldību struktūru kontrolētos un finansētos komersantos.
 
38.§
Par koncepcijas projektu par valsts vispārējā un specializētā civildienesta sistēmas vienkāršošanu

VSS-1465 ____________________________________

(B.Medvecka, L.Straujuma, G.Puķītis, A.Teikmanis, I.Bite, J.Bunkšs, M.Lazdovskis, V.Reitere, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju par Valsts sekretāru š.g. 8.oktobra sanāksmē izsludināto Koncepcijas projektu par valsts vispārējā un specializētā civildienesta sistēmas vienkāršošanu.
2. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus par nepieciešamību pārskatīt valsts civildienesta ierēdņa definīciju un sistēmā neiekļaut kvalificētā un fiziskā darba veicējus, atzīt par nepieciešamu Valsts kancelejai koncepcijas pirmo variantu papildināt ar vēl vienu risinājuma apakšvariantu valsts civildienesta sistēmas turpmākai attīstībai.
 
39.§
Par atbildīgo institūciju likuma "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā" 7.1 panta otrajā daļā un trešajā daļā Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildei

SAN-3876 ____________________________________

(I.Aire, L.Straujuma, I.Gailīte, G.Veismane)

Jautājumu skatīt Ministru kabineta komitejas š.g. 19.oktobra sēdē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:50

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību