Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.32

2010.gada 19.augustā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks - politiskais direktors

A.Razāns

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

G.Ābele

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieka pienākumu izpildītāja

I.Soloveja

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Cietokšņa iela 4, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-989
____________________________________

(G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
2.§
Noteikumu projekts "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība"

VSS-990
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību"

VSS-991
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā""

VSS-992
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 4.augusta rīkojuma Nr.548 "Par Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un turpmākās izmantošanas koncepciju" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-982
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts nekustamo īpašumu Daugavpils Cietokšņa teritorijā nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-983
____________________________________

(G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""

VSS-984
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās valsts daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, īpašumā esošas nekustamās mantas iznomāšanu"

VSS-985
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 37, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-986
____________________________________

(G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

VSS-987
____________________________________

(G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
11.§
Pamatnostādņu projekts "Par Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēm 2010.–2016.gadam"

VSS-999
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai pamatnostādņu projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Pamatnostādņu projekts "Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam"

VSS-988
____________________________________

(G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai pamatnostādņu projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Tiesībsarga, Nacionālās radio un televīzijas padomes, biedrības "Asociācija Ģimene", Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības un Latvijas profesionālo audžuģimeņu apvienības "Terēze" viedokli par pamatnostādņu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO sniegs atzinumu par pamatnostādņu projektu.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību"

VSS-998
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.857 "Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros""

VSS-1000
____________________________________

(G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.485 "Zvērinātu notāru eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes kārtība""

VSS-993
____________________________________

(G.Veismane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

VSS-994
____________________________________

(G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

VSS-995
____________________________________

(G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai""

VSS-996
____________________________________

(G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.146 "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas piedevas""

VSS-997
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā"

VSS-143
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 2010.gada 5.augusta vēstulē Nr.MV-N/2345 minēto, neatsaukt 2010.gada 28.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.4 1.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 20.septembrim.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 23.jūlija noteikumos Nr.447 "Kārtība, kādā piešķir pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum""

VSS-174
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 4.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas projektu (prot. Nr.5 1.§).
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.722 "Kārtība, kādā civilās aviācijas gaisa kuģus izmanto militārajām vajadzībām""

VSS-175
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 4.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas projektu (prot. Nr.5 2.§).
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par daļas no valsts īpašuma objekta "Lielapgulde", Naudītes pagastā, Dobeles novadā nodošanu privatizācijai"

VSS-161
____________________________________

(G.Ābele, G.Veismane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, neatsaukt 2010.gada 4.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.5 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 2.septembrim.
 
24.§
Noteikumu projekts "Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtība un tehniskās prasības to darbībai"

VSS-1997
____________________________________

(A.Matīss, G.Veismane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas priekšlikumu, neatsaukt 2008.gada 11.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.49 24.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 1.decembrim.
 
25.§
Par Saprašanās memorandu par sadarbspējīga transportlīdzeklī iebūvēta eCall izveidošanu

VSS-182
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2010.gada 17.augusta vēstulē Nr.03-05/4139 minēto, neatsaukt 2010.gada 4.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.5 23.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 1.janvārim.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"

VSS-182
TA-1866 ____________________________________

(A.Ozols, G.Ābele, J.Priednieks, L.Eņģele, D.Lucaua, M.Lazdovskis, A.Muižnieks, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā, ka vides aizsardzības intereses pārstāvošās nevalstiskās organizācijas uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 135.punktu likumprojekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Zemkopības ministrijai:
3.1. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1.punktā minēto un kopīgi ar Ekonomikas ministriju izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2.punktā minēto;
3.2. tikties ar vides aizsardzības intereses pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām un citām iesaistītajām organizācijām, lai atkārtoti izdiskutētu visu pušu iebildumus, priekšlikumus un pretargumentāciju, un rastu kompromisu par nesaskaņotajiem jautājumiem;
3.3. precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, tai skaitā informāciju par nesaskaņotajiem jautājumiem konkrēti formulējot atšķirīgos viedokļus, iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Jātnieku federācija""

VSS-182
TA-2103 ____________________________________

(E.Severs, G.Kauliņš, K.Vāgnere, M.Lazdovskis, G.Veismane)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Boksa federācija""

VSS-182
TA-2105 ____________________________________

(G.Veismane)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Modernās pieccīņas federācija""

VSS-182
TA-2106 ____________________________________

(G.Veismane)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"

VSS-182
TA-2183 ____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Iekšlietu ministrijā.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"

VSS-182
TA-2149 ____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Saulaines profesionālajā vidusskolā.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"

VSS-182
TA-2196 ____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Tieslietu ministrijā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību