Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.38

2010.gada 30.septembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Pundurs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

G.Ābele

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks


A.Kužnieks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Tieslietu ministrijas departamenta direktore

S.Mertena

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
pienākumu izpildītāja

D.Kurpniece

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ģeotelpisko datu kopu metadatu obligāto saturu"

VSS-1157
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta instrukcijā Nr.2 "Kārtība, kādā ministrija sagatavo, noformē un izplata sabiedrībai informāciju par Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejā un Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem projektiem un pieņemtajiem lēmumiem""

VSS-1164
____________________________________

(G.Veismane)

Ārlietu ministrijai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-1166
____________________________________

(G.Veismane)

Ārlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par zemesgabala "Priedkalne", Garkalnes pagastā, Garkalnes novadā nodošanu privatizācijai"

VSS-1140
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts zemesgabalu "Priedkalne", Garkalnes pagastā, Garkalnes novadā"

VSS-1141
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Koncepcijas projekts "Patērētāju strīdu risināšanas un sūdzību izskatīšanas kārtības uzlabošanas koncepcija"

VSS-1142
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

VSS-1143
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri""

VSS-1144
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-1145
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Biodegvielas likumā"

VSS-1146
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu, anotāciju un un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumā Nr.543 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

VSS-1147
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.315 "Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru""

VSS-1165
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 11.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
13.§
Informatīvais ziņojums "Par Satversmes tiesas 2009.gada 28.maija spriedumā lietā Nr.2008-47-01 norādītā tiesiskā risinājuma trūkumu attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanu izstrādei"

VSS-1139
____________________________________

(S.Mertena, G.Kauliņš, G.Veismane)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 6.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

VSS-1131
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"

VSS-1132
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1263 "Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci""

VSS-1133
____________________________________

(G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse un biedrība Pro Futuro sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība"

VSS-1134
____________________________________

(G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu""

VSS-1137
____________________________________

(G.Veismane)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.setembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā""

VSS-1138
____________________________________

(G.Veismane)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1135
____________________________________

(G.Veismane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietā""

VSS-1136
____________________________________

(G.Veismane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi 2007.gada 4.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.825 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka palīdzību""

VSS-1148
____________________________________

(G.Veismane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Politisko partiju likumā"

VSS-1149
____________________________________

(G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka PROVIDUS sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

VSS-1150
____________________________________

(R.Muciņš, S.Mertena, G.Veismane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 11.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.448 "Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem""

VSS-1151
____________________________________

(E.Dreimane, R.Muciņš, G.Veismane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.350 "Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziņo par komercdarbības uzsākšanu""

VSS-1152
____________________________________

(G.Veismane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.88 "Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes nolikums""

VSS-1153
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Veselības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 11.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi 2005.gada 8.novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.837 "Noteikumi par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām""

VSS-1154
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Veselības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 11.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1040 "Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām""

VSS-1155
____________________________________

(G.Veismane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums 2005.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.966 "Noteikumi par mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu veidošanas kārtību un finansējumu""

VSS-1156
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Veselības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 11.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par dzelzs un mangāna konkrēciju izpētes un ieguves licences laukumiem Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

VSS-1158
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""

VSS-1159
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 11.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""

VSS-1160
____________________________________

(S.Mertena, E.Dreimane, D.Lucaua, G.Veismane)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par Valsts meža dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1161
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""

VSS-1162
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""

VSS-1163
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.283 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-336
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 11.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas projektu (prot. Nr.10 1.§).
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"

VSS-398
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 2010.gada 21.septembra vēstulē Nr.MV-N/2782 minēto, neatsaukt 2010.gada 25.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.12 1.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 15.novembrim.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

VSS-400
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas 2010.gada 21.septembra vēstulē Nr.MV-N/2782 minēto, neatsaukt 2010.gada 25.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.12 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 15.novembrim.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Skolas ielā 44, Jūrmalā, pārdošanu"

VSS-350
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 11.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas projektu (prot. Nr.10 9.§).
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi""

VSS-331
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2010.gada 11.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas projektu (prot. Nr.10 13.§).
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-340
____________________________________

(M.Gruškevics, G.Veismane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra priekšlikumu, neatsaukt 2010.gada 11.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.10 18.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 1.decembrim.
 
43.§
Likumprojekts "Par 2006.gada konvenciju par darbu jūrniecībā"

VSS-418
____________________________________

(G.Veismane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2010.gada 22.septembra vēstulē Nr.03-05/4769 minēto, neatsaukt 2010.gada 1.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.13 23.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 1.novembrim.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Voleru ielā 2, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Vides ministrijas valdījumā"

VSS-1325
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 10.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas projektu (prot. Nr.35 29.§).
 
45.§
Noteikumu projekts "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība"

VSS-1325
TA-2511 ____________________________________

(N.Lasmane, S.Mertena, G.Kauliņš, I.Bite, J.Sārts, A.Matīss, E.Dreimane, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Valsts kanceleja uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 135.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Finanšu ministrijai:
3.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
3.2. precizēt anotāciju, norādot tajā nepieciešamo finansējumu auditoru sertifikācijai;
3.3. precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
 
46.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.53 25. §) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas""" dotā uzdevuma izpildi

VSS-1325
TA-1712 ____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Veselības ministrijai precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, tajā nosakot, ka Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 25.§) 2.punktā dotā uzdevuma izpildi Veselības ministrija nodrošinās plāna "Bērniem piemērota Latvija 2010.-2012.gadam" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 9.jūnija rīkojumu Nr.324) 7.punktā paredzētā pasākuma ietvaros, un precizēto Ministru kabineta sēdes protokolēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
47.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi"

VSS-1325
TA-2599 ____________________________________

(O.Garkājs, I.Pundurs, G.Veismane)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
48.§
Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Klasifikācijas, kvalitātes un marķējuma prasības piena produktiem, saliktiem piena produktiem un piena produktu izstrādājumiem"

VSS-566
TA-2599 ____________________________________

(D.Lucaua, G.Veismane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2010.gada 22.septembra vēstulē Nr.432-1-9675 minēto, atzīmēt, ka 2010.gada 13.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajam noteikumu projektam (VSS-566) ir noteikts jauns virzības apturēšanas periods līdz 2010.gada 20.decembrim.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"

VSS-566
TA-2505 ____________________________________

(R.Muciņš, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Veselības ministrijā.
 
50.§
Par maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojuma ieviešanas gaitu ministrijas padotības iestādēs

VSS-566
TA-2505 ____________________________________

(G.Kauliņš, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
 
51.§
Pozīcija par galvenajiem elementiem Latvijas nacionālās reformu programmas "ES 2020" stratēģijas kontekstā

VSS-566
TA-2505 ____________________________________

(G.Ābele, Č.Gržibovskis, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:00

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību