Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.11

2013.gada 21.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

 

 Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

 

I.Stafecka

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""

VSS-267
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā"

VSS-268
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā" (37.saraksts)

VSS-266
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu fiskālo un ekonomisko ietekmi uz tautsaimniecību un to efektivitāti"

VSS-264
____________________________________

(E.Dreimane)

1.Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2.Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs biedrības "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" viedokli par informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu.

 
5.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

VSS-265
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.844 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra""

VSS-270
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība un lidostas caurlaides izsniegšanas un anulēšanas kārtība"

VSS-272
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""

VSS-273
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Ceļmaļi" Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai"

VSS-274
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P36 Rēzekne-Gulbene rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-275
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-276
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.493 "Kārtība, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus, izņem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, iznīcina tos vai citādi rīkojas ar tiem""

VSS-277
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu projekta "LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN "Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana"" īstenošanai"

VSS-269
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

VSS-271
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

Atsaucamie projekti

15.§

Likumprojekts "Grozījumi Komercķīlas likumā"

VSS-809
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas sniegto informāciju, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 9.augusta sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.32 24.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.maijam.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-810
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas sniegto informāciju, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 9.augusta sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.32 25.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.maijam.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Politisko partiju likumā"

VSS-811
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas sniegto informāciju, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 9.augusta sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.32 26.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.maijam.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

VSS-812
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas sniegto informāciju, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 9.augusta sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.32 27.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.maijam.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"

VSS-813
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas sniegto informāciju, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 9.augusta sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.32 28.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.maijam.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

VSS-814
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas sniegto informāciju, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 9.augusta sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.32 29.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.maijam.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:10

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību