Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Jaunumi
Par diskusiju dokumentiem
Valsts kancelejas diskusiju dokumenti
Kontakti
Līdzdalības iespējas
Praktiski padomi
Iniciatīva „Labākais līdzdalībā”
Noderīgi resursi
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Jaunumi
23.03.2011 VARAM izstrādā koncepciju par kompetenču sadalījumu starp institūcijām jūras telpiskajā plānošanā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādā attīstības plānošanas dokumentu reģionālajā politikā – Koncepcija par kompetenču sadalījumu starp institūcijām jūras telpiskajā plānošanā.
Tālāk
02.12.2010 Publiskā apspriešana: Par Pasta politikas pamatnostādnēm 2011. - 2017. gadam
No 2010.gada 2.decembra līdz 2011.gada 7.janvārim Satiksmes ministrija aicina sabiedrības pārstāvjus piedalīties vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumenta „Pasta politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam” (turpmāk-pamatnostādnes) publiskajā apspriešanā. Pamatnostādņu izstrādes mērķis ir noteikt pasta nozares politiku 2011.-2017.gadam.
Tālāk
24.08.2010 Latvijas Republikas Elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnes 2011. - 2016. gadam
Satiksmes ministrija uzsāk attīstības plānošanu elektronisko sakaru nozares politikas jomā, izstrādājot vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu „Latvijas Republikas Elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostādnes 2011. - 2016. gadam”.
Tālāk
04.08.2010 Publiskā apspriešana: Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2011. - 2017. gadam
Tieslietu ministrija uzsāk attīstības plānošanu sabiedrības integrācijas politikas jomā. Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu projektu (turpmāk - Pamatnostādnes), kas ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments. Pamatnostādnes izstrādes mērķis ir definēt sabiedrības integrācijas politiku 2011. - 2017. gadam.
Tālāk
19.07.2010 Publiskā apspriešana: Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2011.-2013.gadam
Labklājības ministrija uzsāk attīstības plānošanu darba aizsardzības jomā, izstrādājot Darba aizsardzības jomas attīstības plānu 2011.-2013.gadam. Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laikposmā no 2010.gada 13.maija līdz 2010.gada 1.oktobrim. Attīstības plānošanas mērķis ir nodrošināt pakāpenisku letālo nelaimes gadījumu darbā skaita samazināšanos, veicinot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi uzņēmumos, darba mūža pagarināšanos un visas sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanos.
Tālāk
06.07.2010 Publiskā apspriešana: Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2010.–2016.gadam
Iekšlietu ministrija (IeM) izstrādā Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2010.–2016.gadam un aicina sabiedrību līdzdarboties šī dokumenta sagatavošanas procesā.
Tālāk
25.05.2010 Publiskā apspriešana: Par koncepciju par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā
Lai rastu risinājumus valsts sociālās apdrošināšanas, t.sk. pensiju sistēmas finanšu ilgtspējas nodrošināšanai, ikviens interesents no 25.maija līdz 26.jūnijam ir aicināts elektroniski izteikt savu viedokli, priekšlikumus un iebildumus par Labklājības ministrijas sagatavoto koncepcijas projektu Par sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa stabilitāti.
Tālāk
06.05.2010 Aicina sabiedrību izteikt priekšlikumus valsts pārvaldes komunikācijas un koordinācijas pasākumu plāna projektam
Ikviens iedzīvotājs un nevalstiska organizācija ir aicināta izteikt savus priekšlikumus Valsts pārvaldes komunikācijas un koordinācijas pasākumu plāna projektam 2010.-2012.gadam līdz 2010.gada 20.maijam uz e-pastu: priekslikumi@mk.gov.lv.
Tālāk
29.04.2010 Publiskā apspriešana: Par Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam
No 2010.gada 29.aprīļa līdz 7.jūnijam Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija aicina sabiedrības pārstāvjus piedalīties attīstības plānošanas dokumenta reģionālajā politikā Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam publiskajā apspriešanā. Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt politiku, lai attīstītu daudzveidīgu un daudzfunkcionālu piekrasti, saglabājot vienoto piekrastes dabas un kultūras mantojumu un palielinot tā lomu piekrastes ilgtspējīgā attīstībā, kas sekmēs iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu, Latvijas konkurētspēju un atpazīstamību.
Tālāk
22.04.2010 Publiskā apspriešana: Par Elektronisko prasmju attīstības plānu 2010.-2013.gadam
No 22.aprīļa līdz 23.maijam Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija aicina sabiedrības pārstāvjus piedalīties attīstības plānošanas dokumenta Elektronisko prasmju attīstības plāns 2010.-2013.gadam publiskajā apspriešanā. Attīstības plānošanas mērķis ir noteikt pasākumus elektronisko prasmju attīstības veicināšanai Latvijā.
Tālāk
Iepriekšējās
... 1 2 3 4 5 6 ...
Nākamās