Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 19.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada 14.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 19.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-466
TA-1076 
Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis     
1.2.  VSS-63
TA-871 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens     
1.3.  VSS-294
TA-1061 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.feburāra noteikumos Nr.74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens     
1.4.  VSS-310
TA-1001 
Noteikumu projekts "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola     
1.5.  TA-1059  Noteikumu projekts "Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola     
1.6.  VSS-420
TA-1069 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mehanizatoru ielā 24A, Viļānos, Viļānu novadā, nodošanu bez atlīdzības Viļānu novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis     
1.7.  VSS-131
TA-1048 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences izsniegšanu un darbības atjaunošanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis     
1.8.  VSS-554
TA-801 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs     
1.9.  VSS-418
TA-1082 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā apmāca un sertificē brīvprātīgā darba veicējus izlīguma procesa organizēšanai un vadīšanai"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs     
1.10.  VSS-417
TA-1094 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīguma procesu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs     
1.11.  VSS-372
TA-2196 
(2017.) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards     
1.12.  TA-1090  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015 gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     
1.13.  VSS-410
TA-1067 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība'"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     
1.14.  VSS-184
TA-1010 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.695 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     
1.15.  VSS-185
TA-1009 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     
1.16.  VSS-301
TA-977 
Noteikumu projekts "Skrepi slimības uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     
1.17.  TA-1128  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     
1.18.  TA-1153  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12. jūlija noteikumos Nr.459 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas, obligātā iepirkuma komponentes un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens     
1.19.  VSS-870
TA-2886 
(iekļauts papildus) (2017.) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola     
1.20.  TA-1161  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Kultūras ministrija  D.Melbārde     
1.21.  TA-1139  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     
1.22.  VSS-540
TA-1150 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     
1.23.  VSS-1087
TA-1092 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 19.maija noteikumos Nr.243 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis     
1.24.  TA-1181  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.februāra rīkojumā Nr.52 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Finanšu ministrija  D.Reizniece - Ozola     
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-969  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (2017.) Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Račko D.Dzērviniece A.Apsītis L.Mervina M.Jaksona I.Eglītis J.Jaunozols A.Grafs I.Apsīte S.Ābrama   
2.2.  TA-1152  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere   
III. Informācija
3.1.  TA-1049  Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz pašvaldību izglītības iestādēm un to rezultātā plānotajiem finanšu ietaupījumiem, kas būtu novirzāmi pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  L.Buceniece M.Kosareva I.Avdejeva A.Grīnfelde I.Vanaga A.Grīnfelde    
3.2.  TA-1149  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas rekomendāciju veselības jomā ieviešanas progresu"  Veselības ministrija  A.Čakša     
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-1142  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par ES kopējās nostājas projektu pievienošanās sarunu ar Serbiju 13.sadaļā Zivsaimniecība  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Borhesa   
4.2.  TA-1151  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2018.gada 22.jūnija sanāksmei  Veselības ministrija  A.Čakša     
4.3.  TA-1175  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2018.gada 21.-22.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Labklājības ministrija  J.Reirs     
4.4.  TA-1187  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2018.gada 26 jūnija sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Klīve   
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-987  Informatīvais ziņojums "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2016.gadu" un rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2016.gadu"  Ministru prezidents  M.Kučinskis  M.Vilcāns Dz.Gasūne A.Ozola J.Purva   
5.2.  TA-1112  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks   
5.3.  2018-SAN-709, Saņemtais dokuments  Par kompetentās institūcijas noteikšanu  Valsts policija  Dz.Rasnačs     
Skatīt protokolu