Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  16.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 20.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-535
TA-1392 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Liepājas ielā 26, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pārdošanu"   Finanšu ministrija  J.Reirs     
1.2.  VSS-65
TA-1389 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.297 "Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens     
1.3.  VSS-239
TA-1407 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.468 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska     
1.4.  VSS-570
TA-1451 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska     
1.5.  VSS-51
TA-1418 
Noteikumu projekts "Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi"  Labklājības ministrija  R.Petraviča     
1.6.  VSS-713
TA-1437 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.7.  VSS-582
TA-1415 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos Nr.339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.8.  VSS-374
TA-1422 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.9.  VSS-373
TA-1414 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.873 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa tiesību iegūšanu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.10.  VSS-275
TA-1391 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumos Nr.227 "Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants izmaksā atlīdzību par iekšzemes pasta sūtījumu nozaudēšanu, to satura bojājumu vai iztrūkumu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.11.  VSS-399
TA-1380 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta noteikumos Nr.496 "Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce     
1.12.  VSS-930
TA-1118 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Maņģenes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce     
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-191
TA-952 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"  Kultūras ministrija  N.Puntulis     
2.2.  TA-1438  Par Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 82.§) "Informatīvais ziņojums par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2023.gadam un atbildes vēstule Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai" 3.punktā un 8.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
2.3.  TA-1483  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  N.Puntulis     
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-1067  Konceptuāls ziņojums "Par ekonomisko lietu tiesas izveidi"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
IV. Informācija
4.1.  TA-1454  Informatīvais ziņojums "Par "nulles birokrātijas" pieejas ieviešanu tiesību aktu izstrādes procesā"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš  M.Blašķe   
4.2.  TA-1025  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda plus un Kohēzijas fonda ieviešanu 2021.-2027.gadā Latvijā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards B.Kņigins   
4.3.  TA-1408  Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2014.gada 22.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 2.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 17, Rīgā, atsavināšanu izsolē un jauna tieslietu nozares iestāžu administratīvā centra celtniecību Jēkabpilī"" izpildes gaitu  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  R.Kronbergs   
4.4.  VSS-351
TA-1376 
Informatīvais ziņojums "Latvijas atvērto datu stratēģija"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  E.Beļskis   
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1316  Atbildes projekts Valsts kontrolei (par valsts varas un pārvaldes iestāžu un valsts kapitālsabiedrību izsniegtajiem ielūgumiem uz dažādiem to organizētajiem pasākumiem)  Valsts kontrole  N.Puntulis     
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1506  Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2020., 2021. un 2022.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme I.Šņucins L.Kļaviņa A.Eberhards J.Platais T.Trubača N.Sakss I.Vasaraudze I.Komisare K.Ketners J.Šints, Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji   
6.2.  TA-1496  Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2020.-2022.gadā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa I.Vasaraudze D.Stikuts J.Burģe N.Sakss G.Trupovnieks I.Šņucins K.Bāra   
6.3.  TA-1497  Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks   
6.4.    Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" izstrādes procesā"    J.Reirs     
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1411  Ierobežotas pieejamības informācija  Labklājības ministrija  R.Petraviča     
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2019-TA-10k,    A.Pabriks     
Skatīt protokolu