Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2020.gada 7.aprīļa sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  30.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 7.aprīlī
plkst. 12:00 (attālināti) 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-491  Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     
1.2.  TA-411  Likumprojekts "Grozījums Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs     
1.3.  VSS-1188
TA-435 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs     
1.4.  TA-429  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumos Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriāciju izmaiņas""  Finanšu ministrija  J.Reirs     
1.5.  VSS-343
TA-390 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.jūnija rīkojumā Nr.358 "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)     
1.6.  VSS-1132
TA-359 
Noteikumu projekts "Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturs un norises kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens     
1.7.  VSS-629
TA-356 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.757 "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens     
1.8.  VSS-55
TA-428 
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens     
1.9.  VSS-138
TA-431 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Transformatora ēka TP-4226", Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska     
1.10.  VSS-18
TA-401 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.587 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2.pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.11.  VSS-871
TA-310 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.12.  TA-461  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.13.  VSS-75
TA-402 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.14.  VSS-76
TA-409 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "P68" Daugavpils novadā, Skrudalienas pagastā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.15.  VSS-36
TA-467 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Čuguna ielā 14, Rīgā, pirkšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.16.  VSS-19
TA-468 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzirnieki" Mārupes novadā daļas pirkšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.17.  VSS-107
TA-373 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra noteikumos Nr.859 "Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
1.18.  VSS-106
TA-400 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
1.19.  VSS-68
TA-427 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.936 "Noteikumi par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas maksu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un kvalitātes apliecību izsniegšanas maksu, kā arī personiskā zīmoga reģistrācijas maksu""  Finanšu ministrija  J.Reirs     
1.20.  VSS-1131
TA-458 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija  I.Viņķele     
1.21.  VSS-1211
TA-378 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.790 "Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards     
1.22.  VSS-1212
TA-379 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards     
1.23.  VSS-1213
TA-380 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards     
II. Ministru kabineta lieta (I)
2.1.  TA-464  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420200018   Administratīvā apgabaltiesa  T.Linkaits     
III. Ar ārkārtējo situāciju saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
3.1.  TA-449  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos""  Veselības ministrija  I.Viņķele     
Skatīt protokolu