Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 18.jūnija sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.15.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada 13.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 18.jūnijā
plkst. 15:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-985
TA-946 
Likumprojekts "Grozījumi Mobilizācijas likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks     
1.2.  VSS-279
TA-985 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1419 "Jaunsardzes un informācijas centra nolikums""   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks     
1.3.  VSS-281
TA-986 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra noteikumos Nr.632 "Kārtība, kādā jaunsargu instruktoram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu kompensēšanas un atmaksāšanas nosacījumi""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks     
1.4.  VSS-282
TA-1002 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.770 "Noteikumi par jaunsargiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumiem un samaksas kārtību""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks     
1.5.  VSS-280
TA-984 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks     
1.6.  VSS-322
TA-947 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks     
1.7.  VSS-243
TA-961 
Instrukcijas projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra instrukcijā Nr.10 "Instrukcija par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbības pamatnoteikumiem, sistēmas pārziņa pienākumiem, sistēmas lietotājiem un to tiesību apjomu""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro     
1.8.  VSS-98
TA-951 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 40, Viļakā, Viļakas novadā, nodošanu Viļakas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens     
1.9.  VSS-160
TA-944 
Noteikumu projekts "Valsts materiālo rezervju izmantošanas un pārbaudes veikšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens     
1.10.  VSS-273
TA-907 
Noteikumu projekts "Valsts materiālajās rezervēs ietilpstošo zāļu un medicīnisko ierīču atsavināšanas kārtība"  Veselības ministrija  I.Viņķele     
1.11.  VSS-494
TA-1005 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.265 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska     
1.12.  TA-1080  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska     
1.13.  VSS-371
TA-998 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.236 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora un vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga kvalifikācijas prasībām un sertifikācijas kārtību""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.14.  VSS-378
TA-1054 
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisku dokumentu legalizāciju ar apliecinājumu (apostille)"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
1.15.  VSS-379
TA-1056 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
1.16.  TA-1077  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 13.februāra rīkojumā Nr.53 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce     
1.17.  VSS-305
TA-968 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kaņieris 2" "Augustos", Lapmežciema pagastā, Engures novadā, atsavināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce     
1.18.  VSS-1247
TA-887 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards     
1.19.  VSS-382
TA-1019 
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards     
1.20.  VSS-201
TA-1020 
Noteikumu projekts "Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards     
1.21.  VSS-108
TA-1021 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards     
1.22.  TA-1070  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība apdrošinātājam sausuma radīto zaudējumu atlīdzības izmaksu kompensēšanai"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards     
1.23.  VSS-355
TA-1094 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     
1.24.  TA-1111  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-182
TA-972 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.741 "Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Maldups   
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-221
TA-1096 
Plāna projekts "Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.-2020.gadam"  Veselības ministrija  I.Viņķele     
IV. Informācija
4.1.  TA-1071  Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu Ukrainas izcelsmes olu un olu produktu uzraudzībai un kontrolei" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards     
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-899  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par valsts nekustamo īpašumu sakārtošanu, attīstību un prioritātēm)  LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  J.Reirs  A.Lapiņš I.Bērziņa    
5.2.  TA-2265  (2018.) Atbildes projekts tiesībsargam (par tiesībsarga 2018.gada 29.oktobra atzinumu un rekomendācijām)  Tiesībsargs  J.Bordāns  L.Medina   
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1128  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-243/19 Veselības ministrija  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  I.Kucina   
6.2.  TA-1135  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par ES Kohēzijas politikas Vispārējo lietu Padomi 2019.gada 25.jūnijā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards B.Kņigins   
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  VSS-735
TA-956 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro     
Skatīt protokolu