Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2019.gada 26.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  20.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 26.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-791
TA-2144 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai "BEZVESTS.LV""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks     
1.2.  VSS-863
TA-2184 
Noteikuma projekts "Noteikumi par valsts īpašumu privatizāciju veicošās institūcijas pārvaldes uzdevuma deleģēšanu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro     
1.3.  TA-2186  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro     
1.4.  TA-2176  Rīkojuma projekts "Par Nacionālo enerģētikas un klimata padomi"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro     
1.5.  VSS-621
TA-1926 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi""  Finanšu ministrija  J.Reirs     
1.6.  VSS-622
TA-1927 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""  Finanšu ministrija  J.Reirs     
1.7.  VSS-623
TA-1928 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumos Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi""  Finanšu ministrija  J.Reirs     
1.8.  VSS-620
TA-1929 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs     
1.9.  VSS-844
TA-2138 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs     
1.10.  VSS-998
TA-2139 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zasulauka ielā 3A, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs     
1.11.  VSS-828
TA-2112 
Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens     
1.12.  VSS-738
TA-2084 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska     
1.13.  VSS-751
TA-2193 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.51 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska     
1.14.  VSS-1002
TA-2155 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ķengaraga ielā 8, Rīgā, nodošanu Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska     
1.15.  VSS-772
TA-2183 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča     
1.16.  VSS-428
TA-2159 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.17.  VSS-427
TA-2194 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.18.  VSS-1001
TA-2161 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.19.  VSS-1034
TA-2162 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P92 Iecava-Stelpe pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.20.  VSS-947
TA-2180 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 1C, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.21.  VSS-1014
TA-2081 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.614 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas nolikums""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
1.22.  TA-2165  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Viņķele     
1.23.  VSS-858
TA-2120 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.290 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards     
1.24.  VSS-1048
TA-2128 
Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ceļš Malveši-Apsītes" pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards     
1.25.  VSS-1047
TA-2129 
Rīkojuma projekts "Par Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Spilvu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards     
1.26.  VSS-1046
TA-2135 
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards     
1.27.  VSS-1050
TA-2130 
Rīkojuma projekts "Par Ķeguma novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Vilku kalna ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards     
1.28.  VSS-1045
TA-2133 
Rīkojuma projekts "Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Baranu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards     
1.29.  VSS-492
TA-2131 
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Lubānas ezera austrumu dambis" Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards     
1.30.  TA-2210  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     
1.31.  VSS-1054
TA-2240 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par konsulāro palīdzību un sadarbību"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     
1.32.  TA-2236  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Datu valsts inspekcijas direktora amatu"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina   
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2175  Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa dienesta pakāpes piešķiršanu Kasparam Podiņam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  K.Podiņš   
2.2.  VSS-993
TA-2172 
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2020.gada budžeta apstiprināšanu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro     
2.3.  TA-2191  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā WorldSkills 2019"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska     
2.4.  TA-2145  Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola R.Vesere M.Laurs    
2.5.  VSS-878
TA-1176 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Celmu ielā 3-60, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  E.Kāpostiņš   
III. Informācija
3.1.  TA-2073  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2018.gadā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     
3.2.  VSS-480
TA-2164 
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijai nepieciešamo priekšfinansējumu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu nosacījumu īstenošanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens     
3.3.  VSS-912
TA-2117 
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību Latvijas nacionālo patentu kvalitātes uzlabošanas jomā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina O.Zeile   
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1753  Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisijai (par grozījumiem Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība")  LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija  R.Nemiro     
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2250  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 10.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2247  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Lapiņš   
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1563  (2015.) Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr.A420257615  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  R.Nemiro  Ē.Eglītis K.Lore   
6.2.  TA-2160  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2018.gadu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  M.Vilcāns   
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-2054  Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro     
7.2.  TA-1460  (atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2018.gadu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  E.Beļskis   
Skatīt protokolu