Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2021.gada 21.janvāra sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.12.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  14.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 21.janvārī
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-959
TA-37 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Viļānu ielā 15 B, Rēzeknē, pirkšanu Rēzeknes militārās bāzes paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks     
1.2.  TA-2507  Rīkojuma projekts "Par Latvijas institūta pievienošanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai Latvijas ārējā tēla stiprināšanai"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     
1.3.  TA-72  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     
1.4.  TA-73  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     
1.5.  TA-79  Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     
1.6.  VSS-1018
TA-2589 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs     
1.7.  TA-63  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  J.Reirs     
1.8.  VSS-976
TA-17 
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2021.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs     
1.9.  VSS-961
TA-2646 
Likumprojekts "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens     
1.10.  VSS-960
TA-2545 
Noteikumu projekts "Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens     
1.11.  VSS-663
TA-2640 
Noteikumu projekts "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska     
1.12.  VSS-1049
TA-2641 
Noteikumu projekts "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska     
1.13.  TA-2637  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumos Nr.324 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību""  Labklājības ministrija  R.Petraviča     
1.14.  TA-27  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča     
1.15.  VSS-274
TA-2349 
Noteikumu projekts "Par Pasta maksājumu pakalpojumu reglamentu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
1.16.  TA-1773  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 23.jūlija rīkojumā Nr.385 "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
II. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
2.1.  VSS-929
TA-2504 
Plāna projekts "Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021.–2024.gadam"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards     
III. Informācija
3.1.  VSS-971
TA-2596 
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs     
3.2.  TA-53  Informatīvais ziņojums "Par neatbilstoši veiktajiem vai neattiecināmajiem izdevumiem, kas radušies no Altum neatkarīgu apstākļu dēļ darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" un to attiecināšanu uz valsts budžeta izdevumiem"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  E.Šaicāns L.Kundziņa   
3.3.  TA-2578  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas 2020.gada 14.jūlija Ieteikumu C(2020) 4885 "Par valsts finansiālā atbalsta piešķiršanu uzņēmumiem Savienībā atkarībā no tā, vai nepastāv saiknes ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas""  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Šņucins S.Bormeistere    
3.4.  VSS-850
TA-2403 
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" un tās vispārējo stratēģisko mērķi" un rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" vispārējo stratēģisko mērķi"   Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
3.5.  VSS-901
TA-2450 
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" un tās vispārējo stratēģisko mērķi" un rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" vispārējo stratēģisko mērķi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits     
3.6.  VSS-1044
TA-2616 
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai un Uzņēmumu reģistram) uzņemties papildu saistības un īstenot projektus, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumentiem"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
3.7.  TA-2588  Informatīvais ziņojums "Par uzturēšanas finansējumu 2020.gadam pašvaldību lietojumprogrammas datu nodošanai aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs  Ā.Dzērvāns U.Bisenieks J.Rītiņš   
3.8.  TA-2575  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atbalstu 9. un 10.posma (viļņu) īstenošanai Eiropas Pētniecības infrastruktūru konsorcija "Veselības, novecošanas un pensionēšanās apsekojums Eiropā" (SHARE ERIC) ietvaros un atļauju Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības politiku instrumentam "Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs   
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
4.1.  TA-95  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2021.gada 18.janvāra Euro grupas un 2021.gada 19.janvāra neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss   
4.2.  TA-107  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021.gada 25.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Mende   
V. Ministru kabineta lieta (I)
5.1.  TA-2613  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem kārtībai, kādā noteikt stratēģiski nozīmīgu preču un prekursoru sarakstu, kuru uzkrājumi veidojami krīzes laikā un kuru aprite brīvajā tirgū un eksports ir ierobežojams"   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs     
5.2.  TA-2491  (2019.) Paskaidrojuma projekts Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijai lietā Nr. C30532919   Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa  J.Reirs     
5.3.  TA-2489  Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāta amata pretendentu kandidatūru apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
Skatīt protokolu