Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2009.gada 13.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2009.gada 11.oktobrī 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2009.gada 13.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-243
TA-1614 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Attīstības plānošanas un ietekmes izvērtēšanas noteikumi"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  I.Bite Z.Ozola J.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1064
TA-3303 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas līgumu par sadarbību aizsardzības un militāro attiecību jomā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1066
TA-3282 
Rīkojuma projekts "Par būvju Rīgā, Slokas ielā 37a, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"   Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  Dz.Arbidāns J.Balčūns  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1109
TA-3135 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Armijas dzelzceļš" Ķeguma novada Rembates pagastā saglabāšanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  Dz.Arbidāns J.Balčūns  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-3511  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi Eiropas Padomes Attīstības bankas valdē"  Ārlietu ministrija  M.Segliņš  I.Bisenieks  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1704
TA-291 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Skribnovska  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1131  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Kūrmājas prospektā 22, Liepājā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1217
TA-3371 
Likumprojekts "Grozījumi Pārapdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Sudare G.Romeiko I.Lenšs  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1218
TA-3373 
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Sudare G.Romeiko I.Lenšs  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-884
TA-3241 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā"  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Šodnaka  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1107
TA-3543 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta finansētas institūcijas dalību Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu projektu īstenošanā citā valstī un projekta finansējuma plānošanu un uzskaiti""  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Sudare A.Apse  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1128
TA-3307 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Stāķi 20" Gulbenes novada Stradu pagastā pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1151
TA-3290 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Tīsmēri" Dobeles novada Auru pagastā pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Repše   I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1201
TA-3324 
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1203
TA-3329 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tiesu varu""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1202
TA-3328 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1204
TA-3332 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece     Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1236
TA-3351 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanai un darbībai, un šautuvju (šaušanas stendu) izmantošanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1118
TA-3278 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.889 "Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1053
TA-3322 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība""  Labklājības ministrija  U.Augulis  A.Dūdiņš   Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-3188  Par Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 37.§) "Par Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.42 52.§) dotā uzdevuma izpildes gaitu un problēmām" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-3562  (Jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  R.Timma  Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-617
TA-3327 
Rīkojuma projekts "Par Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Bajārs  Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1028
TA-3271 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm""  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  J.Ancītis  Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-261
TA-1652 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Dž.Innusa B.Vītoliņa  Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-8
TA-3138 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Veselības ministrija  E.Zalāns  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-3076  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā""  Veselības ministrija  E.Zalāns    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-3114  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība""  Veselības ministrija  E.Zalāns  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-3196  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika""  Veselības ministrija  E.Zalāns    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-3112  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem""  Veselības ministrija  E.Zalāns    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-3508  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos Nr.294 "Kārtība kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""  Veselības ministrija  E.Zalāns    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-3190  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.600 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvniecības kārtība""  Veselības ministrija  E.Zalāns    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1030
TA-3300 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Vides ministrijas un Baltkrievijas Republikas Dabas resursu un vides aizsardzības ministrijas vienošanos par sadarbību pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzībā un ilgtspējīgā izmantošanā"  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-741
TA-2423 
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-1150
TA-3256 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.606 "Veterinārās prasības to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritē, kurus nav paredzēts izmantot pārtikā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-973
TA-3368 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-1041
TA-3277 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.400 "Veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-1142
TA-3255 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-3616  Lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-3627  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā"  Finanšu ministrija  E.Repše  B.Bāne I.Stepanova Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-1143
TA-3591 
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana" īstenošanai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-3527  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūru Eiropas Komisijas locekļa amatam"   Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1588
TA-1268 
(2008) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem""  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija  U.Augulis  K.Petermanis E.Drobiševska   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1120
TA-3150 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību"  Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-3583  Noteikumu projekts "Noteikumi par trūkumu novēršanu Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plānā"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  A.Stucka K.Jaunzeme Ģ.Šķenders M.Juzupa J.Rozenbergs A.Neimanis  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-3545  Noteikumu projekts "Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācijas un uzskaites kārtība"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  R.Balodis  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-3538  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra noteikumos Nr.792 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" īstenošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-3614  Rīkojuma projekts "Par M.Krastiņa iecelšanu Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktora amatā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  M.Krastiņš  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-1131
TA-3376 
Informatīvais ziņojums par ārzonu, zemu nodokļu un beznodokļu valstīs reģistrēto subjektu darbības Latvijā tiesiskā regulējuma uzlabošanu  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Birums  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-693
TA-3385 
Informatīvais ziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas darbību Latvijā (no 2005.gada 1.jūnija līdz 2008.gada 31.decembrim)  Tieslietu ministrija  M.Segliņš  I.Baldiņa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-3334  Koncepcijas projekts par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  J.Endziņš R.Tereško D.Muceniece A.Vīksna Z.Elksniņa-Zaščirinska   Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-3613  Ziņojums par progresu Latvijas nacionālās Lisabonas programmas īstenošanā   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  O.Barānovs  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-3639  Protokollēmuma projekts "Par pašvaldību aizņēmumiem"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-3589  Par Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 62.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""" 3.punkta izpildi   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece S.Āmare-Pilka  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-3656  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai no Finanšu ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Veselības ministrija  E.Zalāns  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-3666  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība""   Veselības ministrija  E.Zalāns  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-3646  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  Dz.Taurenis M.Meļķe  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-3642  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.280 "Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Dž.Innusa  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  VSS-626
TA-3637 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.303 "Kārtība, kādā uzrauga un administrē tiešo valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  J.Šnore  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  VSS-576
TA-3640 
(Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.754 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-3680  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2009. gada 14.-15. oktobra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumiem   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-3682  Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt 2009.gada valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju budžeta apakšprogrammai 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", lai finansētu maksājumus uzņēmējdarbības atbalsta projektiem un citiem projektiem 2007.-2013.gada plānošanas periodā"   Finanšu ministrija  E.Repše  A.Ūbelis D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-3477  Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Juhņēviča  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-3478  Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Juhņēviča  Izskatīts MK sēdē 
5.14.  TA-3496  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  J.Gaigals  Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-3690  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālās Konkurētspējas ministru 2009.gada 15.-16.oktobra padomē izskatāmajiem jautājumiem   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Arhipova  Izskatīts MK sēdē 
5.16.  TA-3660  Rīkojuma projekts "Par sociālās korekcijas izglītības iestādes "Strautiņi" likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  K.Vāgnere  Izskatīts MK sēdē 
5.17.  VSS-1297
TA-3598 
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras likvidāciju un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra izveidi"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
5.18.  TA-3688  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Juhņēviča   Izskatīts MK sēdē 
VI. Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)
6.1.  TA-3514  Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības budžeta pārskatīšanu   Ārlietu ministrija  M.Segliņš  I.Juhansone  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-3681  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2009.gada 19.-20.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-3356  DV. Noteikumu projekts "Par Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas pievienošanos Daudzpusējam saprašanās memorandam par Izlūkdatu apkopošanas centra (IAC) organizēšanu, administrēšanu, drošību, finansēšanu un sastāva komplektēšanu"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-3370  Atbildes raksta projekts Latvijas Republikas Satversmes tiesai lietā Nr.2009-89-0103   Satversmes tiesa  A.Kampars  Dž.Innusa B.Rudzīte  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-3223  Atbildes raksta projekts Latvijas Republikas Satversmes tiesai lietā Nr.2009-43-01  Satversmes tiesa  U.Augulis  E.Korčagins J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-3291  Paskaidrojumu projekts Administratīvajai apgabaltiesai par blakus sūdzību administratīvajā lietā Nr.A42564506   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  E.Zalāns  A.Stucka  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-2939  Par papildu informāciju Latvijas Republikas Satversmes tiesai lietā Nr.2009-69-03   Satversmes tiesa  M.Segliņš  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-2794  Par papildu informāciju Latvijas Republikas Satversmes tiesai lietā Nr.2009-11-01   Satversmes tiesa  E.Repše  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-3670  Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Parex banka""  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Ūbelis M.Pietkevičs M.Vildava U.Kalniņš N.Melngailis  Izskatīts MK sēdē 
7.8.  VSS-937
TA-3441 
Likumprojekts "Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu"   Finanšu ministrija  E.Repše  B.Bāne D.Gulbe I.Ošiņa I.Stepanova J.Šints   
7.9.  TA-3667  Par papildu pasākumiem ieņēmumu palielināšanai 2010.gada budžetā  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Tauriņš D.Robežniece J.Stinka A.Kaļāne E.Pārups J.Lukss  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
7.10.  TA-3668  Par papildu pasākumiem izdevumu samazināšanas nodrošināšanai  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Ūbelis B.Bāne I.Stepanova Z.Adijāne J.Šints  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
7.11.  TA-3615  DV. Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un A/S "Rīgas kuģu būvētava" kuģu būves un piegādes līgumā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Zubenkova-Birzniece I.Rudzāte K.Veidemanis  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu