Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 2.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 29.janvārī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 2.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-158  Par Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 71.§) "Informatīvais ziņojums "Par nomas maksu samazinājumiem valsts budžeta iestādēs un to ietekmi uz valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu stāvokli"" 6.punktu   Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1221
TA-4147 
Likumprojekts "Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Ābele Dz.Grasmanis   Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1269
TA-86 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Ābele I.Pilmanis   Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1345
TA-4733 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.164 "Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1416
TA-4837 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.195 "Mašīnu drošības noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-27  Par Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.80 41.§) "Izvērtējums par administratīvā akta darbību vai izpildi administratīvā akta apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas gadījumā" 2.4.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi   Finanšu ministrija  E.Repše  A.Tiknuss  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1130
TA-4421 
Par Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.4 16.§) "Noteikumu projekts "Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība""  Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1061
TA-3588 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-753
TA-137 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret noziedzību, it īpaši tās organizētajās formās"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1571
TA-4651 
Noteikumu projekts "Noteikumi par tādas personas pārvietošanas dokumenta paraugu, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība, pārvietošanas dokumenta izsniegšanas kārtību un apmaiņai starp dalībvalstīm nepieciešamās informācijas apjomu"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1477
TA-4850 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dagdas novadā, Dagdā, Upes ielā 2A, saglabāšanu valsts īpašumā"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1674
TA-4886 
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2010./2011.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Juhņēviča  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-67  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Par Ministru kabineta 2008.gada 27.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 6.§) "Par pasākumiem, lai samazinātu skolēnu ar zemiem mācību sasniegumiem daudzumu vispārējā izglītībā" 2.punktu  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Juhņēviča  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1675
TA-4639 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1642
TA-4744 
Rīkojuma projekts "Grozījums programmā "Nacionālās un reģionālās nozīmes koncertzāļu tīkla izveide 2007.-2013.gadam""  Kultūras ministrija  I.Dālderis  U.Lielpēters  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1643
TA-4777 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 15.jūnija rīkojumā Nr.435 "Par programmu "Nacionālās un reģionālās nozīmes koncertzāļu tīkla izveide 2007.-2013.gadam"""  Kultūras ministrija  I.Dālderis  U.Lielpēters  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1089
TA-4369 
Noteikumu projekts "Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas centru un aviācijas medicīnas ekspertu sertificēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1620
TA-159 
Noteikumu projekts "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība, kā arī vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-44  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"   Veselības ministrija  B.Rozentāle    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-30  Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"   Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  2010-TA-148, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība"  Zemkopības ministrija  R.Vējonis     
1.22.  VSS-1211
TA-4648 
Noteikumu projekts "Labturības prasības cāļu turēšanai un izmantošanai gaļas ražošanai"   Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1695
TA-4817 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1203 "Reģistrēto dzīvnieku datubāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība""  Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1615
TA-4847 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.235 "Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1586
TA-4862 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību"   Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1587
TA-4856 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.126 "Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas un aizsardzības kārtība""  Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-201  Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmā"   Finanšu ministrija  E.Repše  R.Fišers  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-171  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.748 "Par Koncepciju par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem""   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  A.Zikmane  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-4152  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā"  Tieslietu ministrija  M.Segliņš    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-175  Informatīvais ziņojums "Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2007.-2016.gadam"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  VSS-1336
TA-4034 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā""  Valsts kanceleja  V.Dombrovskis  J.Baškers E.Upmanis J.Kalva   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-187  Rīkojuma projekts "Par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru"  Finanšu ministrija  E.Repše  B.Fromane Dz.Jakāns  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-34  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-170  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.752 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitāti "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-4234  Atbildes projekts Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam   LR Augstākā tiesa  R.Vējonis  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-182  Rīkojuma projekts "Par valsts civildienesta attiecību izbeigšanu ar Konkurences padomes locekli N.Pēterkopu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Dž.Innusa  Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  TA-181  Rīkojuma projekts "Par valsts civildienesta attiecību izbeigšanu ar Konkurences padomes locekli R.Jonīti"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Dž.Innusa  Izskatīts MK un atlikts 
5.3.  TA-227  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece A.Birums  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-228  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Šodnaka   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-4492  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 4.punkta izpildi"  Finanšu ministrija  E.Repše  B.Bāne I.Stepanova Z.Adijāne   Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-241  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas stratēģiskās attīstības vidējā termiņa prioritātēm, rīcības virzieniem un sasniedzamajiem rezultātiem līdz 2013.gadam" un Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna projekts 2010.-2013.gadam (TA-3647)  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  E.Zalāns  A.Grinbergs  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-226  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2009.gada 16.oktobra protokollēmuma (prot. Nr.70 4.§) "Par papildu pasākumiem izdevumu samazināšanas nodrošināšanai" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi  Zemkopības ministrija  R.Vējonis  R.Lerhe J.Šnore  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-233  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību"   Zemkopības ministrija  R.Vējonis  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-4699  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne E.Severs Ņ.Birjukova S.Freimanis  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-250  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Konkurētspējas Ministru padomes 2010.gada 7.-9.februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-79  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitāti "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe   L.Sīka  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-253  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Konkurētspējas Ministru padomes 2010.gada 7.-8.februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Arhipova  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-184  Informatīvais ziņojums "Par ierosinātajām pārkāpuma procedūrām (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim)"   Tieslietu ministrija  M.Segliņš  U.Dreimanis M.Borkoveca  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  2010-30-k,      M.Riekstiņš     
6.3.  2010-35-s,      M.Riekstiņš     
Skatīt protokolu