Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 13.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -
E.Repše
Rīgā 2010.gada 8.aprīlī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 13.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1555
TA-788 
Rīkojuma projekts "Par aktualitāti zaudējušajiem attīstības plānošanas dokumentiem un Ministru kabineta rīkojumiem"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  I.Bite J.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-904  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.265 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe   E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1313
TA-684 
(2009.) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.2.aktivitāti "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-251
TA-719 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1364 "Noteikumi par Nodrošinājuma valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1766
TA-523 
Noteikumu projekts "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidotā Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-833  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.528 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas infektoloģijas centrs" publisko pakalpojumu cenrādi""   Veselības ministrija  L.Mūrniece (VM)  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-133
TA-712 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziņo par komercdarbības uzsākšanu"  Veselības ministrija  L.Mūrniece (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-932  Rīkojuma projekts "Par atļauju J.Siliņam savienot amatus"   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-933  Rīkojuma projekts "Par atļauju J.Siliņam savienot amatus"   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-926  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"""  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1276
TA-663 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iestādes sadarbojoties sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis (RAPLM)  U.Bisenieks G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1638
TA-329 
Noteikumu projekts "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-170
TA-775 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1055 "Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi""  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-169
TA-831 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju""   Vides ministrija  R.Vējonis  R.Vesere M.Šinke   Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-9
TA-525 
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju "Skultes ostā-1", Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1359
TA-532 
Noteikumu projekts "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1808
TA-434 
Noteikumu projekts "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Informācija
2.1.  TA-376  Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, lai kriminālprocesā veicinātu lēmumu par lietisko pierādījumu un arestētās mantas nodošanu realizācijai un iznīcināšanai pieņemšanu"  Tieslietu ministrija  U.Augulis (TM)  I.Gratkovska  Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  SAN-928
 
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai   Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  A.Kampars  A.Antonovs R.Fišers A.Ozols I.Beināre M.Ēlerts  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  SAN-905
 
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai  Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  A.Kampars  K.Stepanovs U.Sakne O.Karčevskis  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-32
TA-841 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  M.Paņkova  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-779  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.311 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību" un (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību, publiski privāto kapitālsabiedrību, kā arī Latvijā reģistrētu kapitālsabiedrību, kurā visas kapitāla daļas pieder valsts kapitālsabiedrībai, pašvaldības kapitālsabiedrībai vai publiski privātai kapitālsabiedrībai sarakstu"   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-894  Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām"  Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-977  Par atsevišķiem ar finanšu sektora uzraudzību saistītiem jautājumiem (saistīts ar darba kārtības 9.6.jautājumu TA-977-DV)  Tieslietu ministrija  E.Repše U.Augulis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-4041  Informatīvais ziņojums "Par tiesiski nepieļaujamas informācijas aprites ierobežošanu virtuālajā vidē"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis (RAPLM)  I.Leišavnieks I.Burmistrovs  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-567  Jautājums svītrots  Tieslietu ministrija       
3.9.  TA-823  Par tiesisko regulējumu, kas saistīts ar valsts īpašumā esošiem publiskajiem ūdeņiem   Tieslietu ministrija  U.Augulis (TM)    Izskatīts MK un atlikts 
3.10.  SAN-899
 
Par Ministru prezidenta 2010.gada 26.marta rezolūcijas Nr.90/SAN-899 izpildi  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  U.Augulis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
3.11.  TA-993  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Balode  Izskatīts MK sēdē 
IV. Papildus iekļautie jautājumi
4.1.  TA-950  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-946  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš E.Valantis A.Akermanis  Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  TA-951  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitāti "Kompetences centri""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš G.Silovs  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-941  Rīkojuma projekts "Par M.Baloža pārcelšanu"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-944  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.426 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas"""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-952  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi"""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-954  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.2.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"""  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-955  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1465 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.3.aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide"""   Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-963  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Melnis K.Freija-Karlsone I.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-907  Informatīvais ziņojums "Par skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu lauku apvidos un transporta kompensāciju nodrošināšanu invalīdu pārvadājumiem republikas pilsētu pašvaldībās"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Lubāns R.Timma  Izskatīts MK sēdē 
4.11.  TA-959  Informatīvais ziņojums "Par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta atklāto konkursu "Par neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļu ar specializēto aprīkojumu un autovadītāju pakalpojuma nodrošināšanu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam centram""   Veselības ministrija  L.Mūrniece (VM)    Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-991  Likumprojekts "Par Protokolu par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līguma par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā pagarināšanu"   Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  R.Oškalns  Izskatīts MK sēdē 
4.13.  TA-988  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
4.14.  TA-972  Likumprojekts "Grozījums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Vanovska  Izskatīts MK sēdē 
4.15.  TA-910  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis Dz.Kolāts Ā.Kleckins   Izskatīts MK sēdē 
4.16.  TA-1001  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis Ā.Kleckins   Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-983  Informatīvais ziņojums "Par 2010.gada 15.aprīļa Eiropas Savienības tūrisma ministru neformālo sanāksmi"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  Z.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-982  Informatīvais ziņojums "Par 2010.gada 18.-20.aprīļa Eiropas Savienības Telekomunikāciju un informācijas sabiedrības neformālajā Ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis (RAPLM)  I.Leišavnieks  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-994  Informatīvais ziņojums "Par neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē un Eiropas-Āzijas (ASEM) finanšu ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem 2010.gada 16.-18.aprīlī"   Finanšu ministrija  E.Repše  I.Vasaraudze I.Sudare D.Cakule   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-976  Latvijas nacionālas pozīcijas par ES kopējās nostājas projektu pievienošanās sarunu ar Horvātiju 1.sadaļā Brīva preču kustība un izvērtējumu par Horvātijas ES pievienošanās sarunu 8.sadaļas Konkurence atvēršanas nosacījumu izpildi   Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  I.Krastiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-999  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 19.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-470  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai  Satversmes tiesa  A.Kampars  K.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-948  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības izstādē "World Expo 2010" Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā sagatavošanas gaitu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Ozols A.Minkeviča I.Beināre  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2010-112-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumu lietā "Seleckis pret Latviju"    M.Riekstiņš  I.Reine   
8.2.  2010-131-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Fedosejevs pret Latviju"    M.Riekstiņš  I.Reine   
8.3.  2010-102-k,  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 10.jūlija rīkojuma Nr.406-k "Par valsts materiālo rezervju nomenklatūru""    L.Mūrniece  A.Pencis   
8.4.  2010-132-k,    I.V.Lieģis     
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Ministru prezidenta zālē)
9.1.  TA-207  Par Ministru kabineta 2010.gada 9.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.12 71.§) "Par Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra sēdes protokollēmuma Nr.69 82.§ 2.punkta izpildi"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Zubenkova-Birzniece I.Alkšere   
9.2.  SAN-3315
 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Tieslietu ministrijas un SIA "Lursoft" noslēgtā līguma atbilstību tiesību aktiem un Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu"  Valsts kanceleja  U.Augulis (TM)  R.Balodis   
9.3.  TA-243  Informatīvais ziņojums "Par stratēģiskas nozīmes preču sarakstiem un tajos iekļautajām precēm"  Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  A.Kalniņa   
9.4.  TA-717  Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanu  Satiksmes ministrija  K.Gerhards     
9.5.  TA-967  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas izskatāmo lietu "Šneersone and Kampanella v. Italy"  Ārlietu ministrija  M.Riekstiņš  I.Reine   
9.6.  TA-977  DV Par atsevišķiem ar finanšu sektora uzraudzību saistītiem jautājumiem (saistīts ar darba kārtības 3.6.jautājumu TA-977)  Tieslietu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu