Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 11.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 7.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 11.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-888
TA-2297 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas sniegtā maksas pakalpojuma cenrādi"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-913
TA-2289 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju Depo ielā 5, 7, 9, 11 un Lokomotīves ielā 4, 10, 12, Ventspilī, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-451
TA-1732 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-332
TA-2172 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-331
TA-2173 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""   Finanšu ministrija  A.Vilks     Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-845
TA-2459 
Noteikumu projekts "Noteikumi par maza apmēra prasībā izmantojamām veidlapām"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-250
TA-2203 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.oktobra rīkojumā Nr.647 "Par zemes reformas pabeigšanai izmantojamo zemi""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-252
TA-2207 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-251
TA-2214 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-886
TA-2156 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.242 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  2011-TA-2249, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Oglekļa dioksīda plūsmas transportēšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Jurševska     
1.12.  VSS-493
TA-1733 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"   Zemkopības ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-603
TA-1847 
Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā"   Zemkopības ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-879
TA-2357 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2392  Rīkojuma projekts "Par J.Vanagu"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  M.Mekša I.Paičs  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2485  Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu L.Brencei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"   Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2510  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2521  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2384  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sadarbības politikas pamatnostādņu īstenošanas gaitu laika posmā no 2010.gada jūlija līdz 2011.gada jūnijam"   Ārlietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2284  Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2011.gada 1.februāra līdz 2011.gada 31.jūlijam paveiktajiem un nākošajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"   Finanšu ministrija  A.Vilks  S.Bajāre  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-969
TA-2494 
Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu projekts 2012.-2018.gadam   Kultūras ministrija  S.Ēlerte  U.Lielpēters R.Klimkāne S.Zankovska-Odiņa S.Djačkova V.Zelča R.Jansons A.Austers A.Bauere I.Grava D.Kretalovs M.Kaprāns   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2341  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas finansējumu 2012.gadā)  Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2365  Rīkojuma projekts "Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Štāle J.Gaigals L.Šulca   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2034  (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  L.Šulca   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2412  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  L.Berga  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  TA-2511  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Grūberte  Izskatīts MK un atlikts 
6.2.  TA-2514  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Stepanova R.Bika   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2515  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1082  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.887 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš E.Valantis G.Silovs   Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2501  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.328 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2496  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases trešo un turpmākajām kārtām"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2497  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.3. aktivitāti "Klasteru programma""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-2498  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos Nr.835 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti "Biznesa inkubatori"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2499  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.4.apakšaktivitāti "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2506  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Polijas prezidentūras sagatavoto ministru deklarāciju par radiofrekvenču spektra labāku izmantošanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  M.Klēvers  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-2495  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.522 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-2437  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Jurševska  U.Bisenieks R.Timermanis   Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-2438  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti "Publisko interneta pieejas punktu attīstība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Jurševska  U.Bisenieks R.Timermanis   Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-2291  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un par Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija protokollēmuma (prot.Nr.35 31.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.802 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Jurševska  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  VSS-775
TA-2217 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par pārdošanai paredzēta vai Latvijā ievedama vaislas lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikātu izsniegšanu"  Zemkopības ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
6.16.  2011-TA-2469, MK noteikumu projekts  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.977 "Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Jurševska  E.Kāpostiņš   
6.17.  TA-2524  Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu I.Ķergalvei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"   Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-2382  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.165 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.2.aktivitāti "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
6.19.  TA-2523  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.2.apakšaktivitāti "Pasākumi uzņēmumu siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
6.20.  TA-2503  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Jurševska  V.Bisters I.Prūse   Izskatīts MK sēdē 
6.21.  TA-2504  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.542 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Jurševska  V.Bisters I.Prūse   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-2528  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Sporta ministru neformālo padomi 2011.gada 13.–14.oktobrī   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  A.Brūne  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2440  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2012.gada 1.februārim un ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūrām pret Latviju laika periodā no 2011.gada 15.maija līdz 2011.gada 15.septembrim"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  A.Nikolajeva K.Freimanis   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2518  Latvijas nacionālās pozīcijas "Par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Islandi 2. sadaļā Brīva darbaspēka kustība un 7.sadaļā Intelektuālā īpašuma tiesības"  Ārlietu ministrija  A.Pabriks  D.Dobrāja E.Poļanskis  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2519  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2011.gada 17.-18.oktobra sanāksmei   Ārlietu ministrija  A.Pabriks  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-2283  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis M.Klēvers I.Lecis I.Aleksnadroviča R.Bika   Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2282  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis M.Klēvers R.Bika   Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-2509  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  SAN-1117
 
Informatīvais ziņojums "Par spēkā esošo normatīvo regulējumu attiecībā uz Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta tiesas sēžu protokolēšanu"   Tieslietu padome  A.Štokenbergs  I.Reine L.Medina A.Laviņš  Izskatīts MK sēdē 
10.2.  TA-2386  Rīkojuma projekts "Par Jeļenas Haričkovas (Olena Harichkova) izdošanu Ukrainai kriminālvajāšanai"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  V.Rūsiņa M.Viļums  Izskatīts MK sēdē 
10.3.  2011-329-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "L.M. pret Latviju"    A.Pabriks  I.Reine   
10.4.  TA-2522  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.septembra rīkojumā Nr.530 "Par tehniskās novērošanas punkta būvniecību Mērsraga pagastā, Rojas novadā""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  S.Perija I.Angere  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu