Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 9.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 3.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 9.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-1442, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2010-VSS-1445, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Kirovas apgabala (Krievijas Federācija) administrācijas Vienošanās par ekonomisko sadarbību"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2010-VSS-1446, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""  Finanšu ministrija       
1.4.  2010-VSS-1448, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""  Finanšu ministrija       
1.5.  2010-VSS-1449, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika"  Finanšu ministrija       
1.6.  VSS-1447
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2010-VSS-1444, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem""  Labklājības ministrija       
1.8.  2010-VSS-1436, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.9.  2010-VSS-1437, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" pamatkapitāla daļu pārdošanu"  Tieslietu ministrija       
1.10.  2010-VSS-1438, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""  Tieslietu ministrija       
1.11.  2010-VSS-1439, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos""  Tieslietu ministrija       
1.12.  2010-VSS-1440, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.13.  2010-VSS-1441, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"   Tieslietu ministrija       
1.14.  2010-VSS-1443, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā""  Veselības ministrija       
1.15.  2010-VSS-1454, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai"  Vides ministrija       
1.16.  2010-VSS-1455, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem"  Vides ministrija       
1.17.  2010-VSS-1456, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un par bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un datu uzturēšanas maksas apmēru un maksāšanas kārtību"  Vides ministrija       
1.18.  2010-VSS-1450, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par maksu par jaunās pārtikas riska novērtējuma atzinuma sagatavošanu un tās maksāšanas kārtību"  Zemkopības ministrija       
1.19.  2010-VSS-1451, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.20.  2010-VSS-1452, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte"""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2010-VSS-1453, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2010-VSS-517, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.2.  VSS-645
 
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas elektronisko sakaru tīklu sistēmu"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1782
 
Rīkojuma projekts "Par valsts reģionālā autoceļa P122 Ventspils - Piltene posma 6,106. – 7,276. km nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1783
 
Rīkojuma projekts "Par valsts autoceļa V239 Sedas stacija – Strenči posma 2,842. – 3,845. km nodošanu Strenču novada Strenču pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-1784
 
Rīkojuma projekts "Par valsts autoceļu posmu nodošanu Balvu pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-1046
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.612 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas un izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājus""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-604
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-1027
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.367 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-630
TA-2966 
Noteikumu projekts "Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu"  Zemkopības ministrija  D.Lucaua (Zemkopības ministrija)  G.Avotiņa T.Zinovkina D.Lase S.Taraskins  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1026
TA-2967 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atļauju izmantot dzīvnieku izmēģinājumā"  Zemkopības ministrija  D.Lucaua (Zemkopības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-751
TA-2785 
Noteikumu projekts "Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļaujas izsniegšanas, Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas sugu ieviešanas (introdukcijas) un sugu populāciju atjaunošanas dabā (reintrodukcijas) kārtība"  Vides ministrija  D.Vilkaste (Vides ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-3273  Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu   Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.    Par atbildīgās iestādes noteikšanu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projektam par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu (COM/2010/0473)    Ārlietu ministrija     
4.3.    Par 2010.gada 16.-17.decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem    Ārlietu ministrija     
Skatīt protokolu