Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 24.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 18.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 24.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-180, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.775 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2011-VSS-181, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lidlauks Grīva" Kalkūnes pagastā Daugavpils novadā nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2011-VSS-197, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.181 "Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2011-VSS-198, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga vienošanās par energoefektivitātes paaugstināšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2011-VSS-199, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2011-VSS-191, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""  Finanšu ministrija       
1.7.  2011-VSS-192, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.500 "Grāmatvedības padomes nolikums""  Finanšu ministrija       
1.8.  2011-VSS-193, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Tirgoņu ielā 20B, Liepājā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2011-VSS-194, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Limbažu ielā 6A, k-3-19, Valmierā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2011-VSS-184, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2011-VSS-190, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumos Nr.979 "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas nolikums""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2011-VSS-203, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas Ekonomikas augstskolas – Stockholm School of Economics in Riga Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2011-VSS-176, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi, termiņi un kārtība, kādā persona veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai"  Labklājības ministrija       
1.14.  2011-VSS-185, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2011-VSS-186, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2011-VSS-187, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2011-VSS-188, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.augusta rīkojumā Nr.513 "Par Pasākumu plānu ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2011-VSS-189, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.168 "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2011-VSS-201, Likumprojekts  Likumprojekts "Par 2008.gada 12.augusta Pasaules Pasta konvenciju, 2008.gada 12.augusta Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008.gada 12.augusta Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2011-VSS-177, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2011-VSS-178, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par pieteikumiem ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.22.  2011-VSS-179, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" sniegto pakalpojumu izcenojumiem"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2011-VSS-200, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumos Nr.608 "Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai""  Veselības ministrija       
1.24.  2011-VSS-195, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2011-VSS-196, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2011-VSS-182, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 24.februāra rīkojumā Nr.115 "Par Pasākumu ieviešanas plānu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2011-VSS-183, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 10.jūlija noteikumos Nr.314 "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai, kuras ražošanā izmanto ekstrahējošus šķīdinātājus""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2011-VSS-202, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1456 "Kārtība, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, veic darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-920
 
Likumprojekts "Grozījums Krājaizdevu sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-921
 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-922
 
Likumprojekts "Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2011-VSS-925, MK ieteikumu projekts  Ieteikumu projekts "Valsts pirmpirkuma vai izpirkuma tiesību izmantošanas kārtība"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.5.  VSS-941
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgumu par sadarbību organizētas noziedzības un citu noziedzīgu nodarījumu apkarošanā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-938
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-939
 
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-950
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1499
TA-371 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts prezentāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku gada sanāksmē š.g. 20.-21.maijā"     Finanšu ministrija     
4.2.    Informatīvais ziņojums "Par finansējuma apguvi līdz 2011.gada 31.janvārim Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros"    Finanšu ministrija     
4.3.    Par Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles sistēmu (ESTAPIKS)    I.Skujiņa (Tieslietu ministrija)  M.Borkoveca A.Trops    
4.4.    Plānošanas reģionu likvidācijas aktualitātes un reģionālā pārvaldes līmeņa izveidošanas nepieciešamība    A.Draudiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)     
Skatīt protokolu