Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2006.gada 17.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada  13.janvārī
 17.janvārī plkst. 12:30 precizēta

 LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES

 D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 17.janvārī
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Papildus iekļautie jautājumi
0.1.  TA-121  Par Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.2 2.§) "Par valstij piederošajām akcijām akciju sabiedrībā "Rīgas siltums""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze    Izskatīts MK un atlikts 
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-683
TA-2443 
Likumprojekts "Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā"
 
EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Latkovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1582
TA-3119 
Rīkojuma projekts "Par Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) prioritātēm un finanšu līdzekļu sadalījumu prioritāšu īstenošanai"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  A.Matīss  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-707
TA-2112 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts kultūrkapitāla fonda likumā"  KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova  D.Čoldere
N.Ikstena
A.Miltiņa
O.Pētersons
D.Rietuma
I.Romanova
N.Šnē
L.Ulberte
J.T.Urtāns
E.Vērpe 
Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1119
TA-2974 
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Tehnisko palīglīdzekļu centrs" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  D.Staķe  A.Dūdiņš  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1428
TA-3372 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādi"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze    Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-1326
TA-27 
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā ministrija sagatavo, noformē un izplata informāciju par Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejā un Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem projektiem un pieņemtajiem lēmumiem"  MINISTRU PREZIDENTS  A.Kalvītis  I.Aile  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1637
TA-52 
Noteikumu projekts "Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to sagatavošanas kārtību"  MINISTRU PREZIDENTS  A.Kalvītis  S.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-39  Rīkojuma projekts "Par muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvās padomes sastāvu"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  G.Kozinda  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2633  Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Vispārējo Konvenciju par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai"  KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1585
TA-3307 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta""  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  D.Staķe  I.Leišavnieks  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1450
TA-3140 
Rīkojuma projekts "Par valsts zemesgabala "Doktorāts" Cēsu rajona Vecpiebalgas pagastā nodošanu Vecpiebalgas pagasta pašvaldības īpašumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-914
TA-2740 
Rīkojuma projekts "Par privatizētajai valsts dzīvojamai mājai Rīgā, Brīvības ielā 104, piekrītošā zemesgabala sagatavošanu privatizācijai"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-808
TA-2877 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 6.februāra noteikumos Nr.48 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem""
 
SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  I.Kaupe
M.Zaļaiskalns
 
Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1569
TA-3081 
Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā"  TIESLIETU MINISTRIJA  S.Āboltiņa  Ā.Iklāva  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-36  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  TIESLIETU MINISTRIJA  S.Āboltiņa    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1408
TA-3230 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.551 "Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" nolikums""
 
Veselības ministrija  G.Bērziņš  D.Mūrmane-Umbraško  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1527
TA-3162 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.598 "Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās""  Veselības ministrija  G.Bērziņš  L.Ruškule  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1222
TA-2713 
Noteikumu projekts "Noteikumi par medicīnas profesionālās izglītības centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Veselības ministrija  G.Bērziņš  L.Ruškule  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1467
TA-3332 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumos Nr.350 "Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju struktūrplāna izstrādāšanas un ieviešanas kārtība""  Veselības ministrija  G.Bērziņš  L.Ruškule  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1406
TA-59 
Noteikumu projekts "Zāļu marķēšanas kārtība un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmās prasības"  Veselības ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1309
TA-2840 
Noteikumu projekts "Noteikumi par AIDS profilakses centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Veselības ministrija  G.Bērziņš  L.Ruškule  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1724
TA-3278 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos Nr.83 "AIDS profilakses centra nolikums""  Veselības ministrija  G.Bērziņš  L.Ruškule  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1399
TA-2988 
Noteikumu projekts "Laboratoriskās metodes ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanai"  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1522
TA-5 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  G.Melkins
I.Terauda 
Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1371
TA-3207 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Lauksaimniecības muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  L.Straujuma  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1372
TA-3216 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas"" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  L.Straujuma  Izskatīts MK sēdē 
III. Politikas plānošanas dokumenti
3.1.  VSS-895
TA-2314 
Latvijas Republikas pasta nozares pamatnostādņu 2006.-2009.gadam īstenošanas programmas projekts   SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  I.Pakule  Izskatīts MK sēdē 
IV. Papildus iekļautie jautājumi
4.1.  TA-86  Informatīvais ziņojums par finansiālo palīdzību Latvijai no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda
 
FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  K.Ketners
S.Zvidriņa
 
Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-3366  Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Pērses ielā 2"  TIESLIETU MINISTRIJA  S.Āboltiņa  K.Nešpora  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-94  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Elektronisko iepirkumu valsts aģentūra" direktora pienākumu izpildītāju"  ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELEKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS  J.Reirs  A.Zabašta  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-1432
TA-3 
Par Eiropas līgumu par personām, kas piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesā  ĀRLIETU MINISTRIJA  A.Pabriks  I.Reine  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-1914
TA-87 
Noteikumu projekts "Preču uzskaites kārtība brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā"  FINANŠU MINISTRIJA  O.Spurdziņš  I.Betkere
J.Tomsons
 
Izskatīts MK sēdē 
4.6.  VSS-1334
TA-2956 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija  G.Bērziņš  L.Ruškule  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-116  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 4.novembra rīkojuma Nr.713 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova    Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-119  Rīkojuma projekts "Par vienreizēja materiālā pabalsta piešķiršanu bijušajiem Valsts policijas darbiniekiem par ieguldījumu Iekšlietu ministrijas aizstāvēšanā 1991.gada janvāra barikāžu laikā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  A.Strode  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-117  Par Latvijas nostāju par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2006.gada 19.-21.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  D.Staķe    Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-122  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2006.gada 23.janvāra sanāksmei   ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze    Izskatīts MK sēdē 
4.11.  VSS-1720
TA-56 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta maksas pakalpojumu cenrādi"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  V.Grapmanis  Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-126  Informatīvais ziņojums "Nacionālā attīstības plāna (2007-2013) izstrāde"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  11-k  (Slēgtā daļa)(Papildus iekļautais jautājums)    L.Mūrniece     
5.2.  18-s  (Slēgtā daļa) Par starptautiskajām pretterorisma mācībām SHAMROCK KEY(papildus iekļautais jautājums)    L.Mūrniece  J.Garisons   
5.3.  427-k  (Slēgtā daļa) Par Ministru kabineta ēku kompleksa Rīgā, Brīvības 36, drošības līmeni un tā paaugstināšanas iespējām
(papildus iekļautais jautājums) 
  Dz.Jaundžeikars  J.Leitietis   
Skatīt protokolu