Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2006.gada 14.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā  2006.gada 9.martā
 14.martā plkst. 12:50 precizēta

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA 

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 14.martā
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  TA-1984  Par Ministru kabineta 2005.gada 20.septemba sēdes protokollēmumu (prot. Nr.53 56.§) "Koncepcijas projekts "Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atalgojuma palielināšanu""  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  Ģ.Kadilis
A.Strode
 
Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1853
TA-389 
Noteikumu projekts "Ostas valsts kontroles kārtība"

 
SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  A.Krastiņš
A.Logina
A.Ošs
 
Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1768
TA-393 
Noteikumu projekts "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  A.Krastiņš
Ģ.Aniņa
L.Biezbārde
V.Putāne
 
Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-2123
TA-1133 
Noteikumu projekts "Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  A.Krastiņš
Ģ.Aniņa
L.Biezbārde
V.Putāne
 
Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-1297
TA-3000 
Rīkojuma projekts "Par būvju Gulbenes rajona Jaungulbenes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Latkovskis  D.Rekšāne
U.Sarma
 
Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-145
TA-514 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.aprīļa rīkojumā Nr.276 "Par pamatnostādnēm "Valsts investīciju programmas pieteikums 2006.-2010.gadam""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Latkovskis  A.Krūze
K.Šmits
 
Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-631  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.518 "Par pamatnostādnēm "Valsts investīciju programmas pieteikums 2005.-2009.gadam""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Latkovskis  A.Krūze
K.Šmits
 
Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-589  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas palielināšanu atbilstoši finanšu resursu transferta pārskaitījumiem"  FINANŠU MINISTRIJA  G.Bērziņš  S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-590  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem"  FINANŠU MINISTRIJA  G.Bērziņš  S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-584  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2006.gadā"  FINANŠU MINISTRIJA  G.Bērziņš  S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-621  Rīkojuma projekts "Par izceļošanas pabalstu Krievijas militārajiem pensionāriem, kuri izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  J.Dombrovskis   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-620  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Moldovas Republikai"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars  Z.Ivanova
A.Sekacis
I.Zālītis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1379
TA-137 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no Latvijas Republikas izved valsts arhīvu fonda dokumentus"  KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova  D.Bērze  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-99
TA-529 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ģerboņa reģistrācijas valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību"  KULTŪRAS MINISTRIJA  H.Demakova  A.Ducmane  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-580  Rīkojuma projekts "Par J.Bērziņa pārcelšanu Valsts darba inspekcijas direktora vietnieka amatā"  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  D.Staķe    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1850
TA-298 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-599  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ilūkstē, Raiņa ielā 35A un Jelgavas ielā 21A, pirkšanu izsolē"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-619  Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Lāčplēša ielā 27"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1892
TA-442 
Noteikumu projekts "Aviācijas meteoroloģiskā minimuma piemērošanas kārtība"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  M.Čerņonoks  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1890
TA-444 
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  M.Gorodcovs  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-141
TA-565 
Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Brīvības ielā 58"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Šlesers  I.A.Gaveika  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-51
TA-493 
Noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratora atlīdzības un administrācijas izmaksu segšanas kārtība un apmērs"  TIESLIETU MINISTRIJA  J.Reirs  A.Kveska
L.Sniega-Svilāne
 
Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-341  Par Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 39.§) "Par tiesību aktu, kuri regulē nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu dzīvojamo ēku telpu grupām (arī dzīvokļa īpašumam), pilnveidošanas nepieciešamību" izpildi  TIESLIETU MINISTRIJA  J.Reirs  M.Jēgere
M.Lazdovskis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-357  Par Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 62.§) "Par zemes politikas īstenošanas institucionālā mehānisma ieviešanu un Valsts zemes dienesta reorganizāciju" izpildi   TIESLIETU MINISTRIJA  J.Reirs  L.Medin  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1327
TA-125 
Noteikumu projekts "Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība"  Veselības ministrija  G.Bērziņš  A.Čivčs  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1708
TA-345 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra rīkojumā Nr.646 "Par valsts aģentūru "Sabiedrības veselības aģentūra""  Veselības ministrija  G.Bērziņš  M.Pērse  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-302  Par Ministru kabineta 2002.gada 21.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.21 2.§) "Par ziņojumu par Latvijas Republikai saistošo konvenciju tekstiem, kuri nav pieejami latviešu valodā" izpildi

 
ĀRLIETU MINISTRIJA  M.Kučinskis  B.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-552  Par Valsts programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2004.- 2008.gadam īstenošanas gaitu  IEKŠLIETU MINISTRIJA  Dz.Jaundžeikars   K.Dombrovskis
R.Janevičs
D.Mauliņa
L.Stabiņa
D.Trofimovs
 
Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-577  Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedību"  TIESLIETU MINISTRIJA  J.Reirs  I.Baldiņa  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-1322
TA-3272 
Likumprojekts "Tiesu ekspertīzes likums"  TIESLIETU MINISTRIJA  J.Reirs  M.Čentoricka
J.Jaskova
V.Rūsiņa
E.Stivriņa
 
Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-210
TA-652 
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējumu Saldus sporta kompleksa būvniecībai"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-141  Rīkojuma projekts "Par V.Andrējevas atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"
Rīkojuma projekts "Par D.Tauriņa iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 30.maija rīkojumā Nr.283 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""
 
FINANŠU MINISTRIJA  G.Bērziņš  D.Tauriņš  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-1920
TA-595 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.- 2006.gadam""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  S.Virza  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-637  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē un Biznesa forumā Londonā 2006.gada 21.un 22.maijā"  FINANŠU MINISTRIJA  G.Bērziņš  J.Adamovičs  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  VSS-233
TA-665 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par vides aizsardzību""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  H.Jirgena  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-695
TA-2221 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste
A.Plots
Ģ.Aniņa
L.Biezbārdis
V.Putāne

 
Izskatīts MK sēdē 
5.8.  VSS-696
TA-2595 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""  Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste
J.Sprūds
Ģ.Aniņa
L.Biezbārdis
V.Putāne

 
Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-677  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.59 "Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  G.Melkins
L.Straujuma
 
Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-679  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Elektronisko iepirkumu valsts aģentūra" direktora apstiprināšanu amatā"
 
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELEKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS  J.Reirs  I.Burmistrovs
G.Janevičs
 
Izskatīts MK sēdē 
5.11.  VSS-71
TA-553 
Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās iestādes "Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts" reorganizāciju"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  I.Druviete  M.Bundule
J.Bārzdiņš
R.Balodis
M.Kūle
I.Lācis
J.Pūce
 
Izskatīts MK sēdē 
5.12.  VSS-74
TA-554 
Rīkojuma projekts "Par valsts bezpeļņas zinātniskā uzņēmuma bezpeļņas organizācijas "Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts" reorganizāciju"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  I.Druviete  M.Bundule  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  VSS-70
TA-571 
Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās iestādes "Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts" reorganizāciju"
 
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  I.Druviete  M.Bundule  Izskatīts MK sēdē 
5.14.  VSS-68
TA-650 
Rīkojuma projekts "Par valsts bezpeļņas zinātniskā uzņēmuma "Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts" reorganizāciju"
 
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  I.Druviete  M.Bundule  Izskatīts MK sēdē 
5.15.  VSS-73
TA-651 
Rīkojuma projekts "Par valsts bezpeļņas zinātniskās iestādes "Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts" reorganizāciju"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  I.Druviete  M.Bundule  Izskatīts MK sēdē 
5.16.  VSS-65
TA-654 
Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās iestādes "Latvijas Universitātes Fizikas institūts" reorganizāciju"
 
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  I.Druviete  M.Bundule  Izskatīts MK sēdē 
5.17.  VSS-66
TA-655 
Rīkojuma projekts "Par valsts bezpeļņas zinātniskā uzņēmuma bezpeļņas organizācijas "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" reorganizāciju"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  I.Druviete  M.Bundule  Izskatīts MK sēdē 
5.18.  VSS-69
TA-658 
Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās iestādes "Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts" reorganizāciju"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  I.Druviete  M.Bundule  Izskatīts MK sēdē 
5.19.  VSS-72
TA-659 
Rīkojuma projekts "Par valsts bezpeļņas zinātniskā uzņēmuma "Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts" reorganizāciju"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  I.Druviete  M.Bundule  Izskatīts MK sēdē 
5.20.  VSS-67
TA-660 
Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās iestādes "Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts" reorganizāciju"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  I.Druviete  M.Bundule  Izskatīts MK sēdē 
5.21.  TA-687  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 20.-21.marta sanāksmei  ĀRLIETU MINISTRIJA  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
5.22.  TA-689  Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Komisijas ziņojumiem par Horvātijas un Turcijas nacionālo likumdošanu caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai 25.sarunu sadaļā (Zinātne un pētniecība) un 26.sarunu sadaļā (Izglītība un kultūra)  ĀRLIETU MINISTRIJA  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
5.23.  TA-691  Informatīvais ziņojums par 2006.gada 16.-17.marta Eiropas Savienības Izglītības ministru konferencē "Izglītības stiprināšana Eiropā" darba kārtībā ietvertajiem jautājumiem
 
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  I.Druviete  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
5.24.  TA-693  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2006.gada 20.marta sanāksmei   ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze    Izskatīts MK sēdē 
5.25.  TA-694  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības īstenotās cukura kopējā tirgus organizācijas reformu  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  M.Roze  H.Jirgena
L.Straujuma
 
Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  86-k  (Slēgtā daļa) Par Eiropas Savienības un starptautiskajām prasībām atbilstošu pasu ieviešanu    Dz.Jaundžeikars  V.Elksnis
V.Jēkabsons
J.Kažociņš
Dz.Peneze
J.Reiniks
A.Strode

 
 
6.2.  91-k  (Slēgtā daļa) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Blumberga pret Latviju" (papildus iekļautais jautājums)    M.Kučinskis  I.Reine   
6.3.  92-k  (Slēgtā daļa) (Papildus iekļautais jautājums)    L.Mūrniece     
Skatīt protokolu