Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 21.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 17.augustā
21.augustā plkst. 12:00 precizēta
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 21.augustā
plkst. 12:00

Informējam, ka tehnisku iemeslu rezultātā darba kārtības
papildus iekļautajiem jautājumiem nav pievienoti dokumenti.

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Papildus iekļautie jautājumi
0.1.  TA-2141  Par Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.45 21.§) "Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi"

 
Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās  Jurijs Strods    Izskatīts MK sēdē 
I. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
1.1.  TA-2127  Rīkojuma projekts "Par A.Sīmani"  Kultūras ministrija  Helēna Demakova  A.Sīmanis
S.Zvidriņa
 
Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-854
TA-2065 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.131 "Noteikumi par karavīru dienesta atalgojumu""  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  J.Avišāns
I.Klūga
 
Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-569
TA-1644 
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" peļņas daļu"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  I.Beināre
L.Kalniņa
A.Matīss
 
Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-841
TA-2006 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"   Finanšu ministrija  Jurijs Strods    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-796
TA-1975 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""
 
Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Sudārs  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1676
TA-1631 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā""  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Pencis  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2188  Rīkojuma projekts "Par izceļošanas pabalstu Krievijas militārajiem pensionāriem, kuri izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  M.Laže  Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2187  Rīkojuma projekts "Par pārstāvju pilnvarošanu Apvienotajā Latvijas-Krievijas darba grupā par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  M.Roze  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1787  Par Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 19.§)" izpildi
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-603
TA-2044 
Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Ķirsons  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-602
TA-2047 
Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  J.Ķirsons  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2172  Par Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 31.§) izpildi  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-579
TA-463 
Noteikumu projekts "Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  R.Bergmanis
A.Kricmanis
K.Ozola
D.Valdmanis
V.Vogoļenoks
 
Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-107
TA-1855 
Noteikumu projekts "Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem"  Tieslietu ministrija  Jurijs Strods  M.Lazdovskis  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-340
TA-2031 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""  Veselības ministrija  Vinets Veldre  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-401
TA-1739 
Likumprojekts "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  A.Kļaviņš
R.Vesere
 
Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-598
TA-1980 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.494 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm""  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-540
TA-2008 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kuldīgas rajona Rudbāržu pagastā nodošanu Kuldīgas rajona Rudbāržu pagasta pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze    Izskatīts MK sēdē 
II. Politikas plānošanas dokumenti
2.1.  VSS-52
TA-1191 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas par migrācijas politiku saistībā ar nodarbinātību projekts
 
Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  I.Briede
M.Roze
 
Izskatīts MK un atlikts 
III. Informācija
3.1.  TA-1717  Par pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50.2 panta otrajā daļā Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Dagnija Staķe  L.Neikens  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1946  Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu 2006.gadā  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Magone
Z.Magone
S.Zvidriņa
Dz.Mukāne
 
Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  VSS-690
TA-1824 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu"  Kultūras ministrija  Helēna Demakova  G.Jēkabsone  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2139  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvjiem Pastāvīgajā Arbitrāžas tiesā"  Tieslietu ministrija  Jurijs Strods  Z.Ūdris
E.Šķibele
 
Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-2173  Informatīvais ziņojums "Par politikas plānošanas dokumentu projektiem, kuru īstenošanas uzsākšana 2008.gadā nebūs iespējama"  Tieslietu ministrija  Jurijs Strods  L.Medina
O.Zeile
 
Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2174  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 21.februāra rīkojumā Nr.109 "Par Nepilngadīgo brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpildes politikas pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam""  Tieslietu ministrija  Jurijs Strods  L.Medina
O.Zeile
 
Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2175  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 15.jūnija rīkojumā Nr.443 "Par Ieslodzīto izglītības politikas pamatnostādnēm 2006.-2010.gadam""  Tieslietu ministrija  Jurijs Strods  L.Medina
O.Zeile
 
Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2250  Latvijas Republikas nostājas "Par iestāšanos Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā izskatāmā lietā T-32/07 Slovākijas Republika pret Eiropas Kopienu Komisiju" projekts  Tieslietu ministrija  Jurijs Strods  E.Balode-Buraka
V.Bisters
U.Sarma
 
Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-787
TA-2015 
(atbalstīts MKK) Finanšu ministrijas darbības stratēģijas 2007.-2009.gadam (aktualizēta 2008.-2010.gadam) projekts   Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  V.Umanovs  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  VSS-747
TA-2028 
(atbalstīts MKK) Kultūras ministrijas darbības aktualizētās stratēģijas 2007.-2009.gadam projekts
 
Kultūras ministrija  Helēna Demakova  S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-790
TA-2190 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (162.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  D.Zepa  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  VSS-1083
TA-2217 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010.gadā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  A.Andreičika  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-2260  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2007.gada 29.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/2171" projekts  Vides ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-2128  Rīkojuma projekts "Par Zemgales olimpiskā centra Jelgavā un Olimpiskā centra "Ventspils" attīstības projekta "Ventspils peldbaseina rekonstrukcija" īstenošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  A.Brūne
E.Severs
E.Šneps
 
Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-2241  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības līgumu par sadarbību informācijas tehnoloģiju jomā"   Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  Ina Gudele  E.Virtmane  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-2268  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  D.Gulbe
I.Krūmane
I.Stepanova
J.Šints
 
Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2251  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1777  DV. Par normatīvo aktu precizēšanu valsts aizsardzības vadības jomā kara un izņēmuma stāvokļa laikā  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  J.Garisons  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1750  DV. Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 20.decembra rīkojumā Nr.986 "Par ieroču iepirkumu Nacionālo bruņoto spēku Speciālo uzdevumu vienības vajadzībām  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  A.Janovs  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1754  DV. Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 15.marta rīkojumā Nr.150 "Par munīcijas iepirkumu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām""  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  A.Janovs  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  202-k  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā nodrošināma Ministru prezidenta, viņa uzaicināto amatpersonu un Ministru kabineta darbība Nacionālo Bruņoto spēku Apvienoto operāciju centrā valsts apdraudējuma gadījumā"     Atis Slakteris  E.Svarenieks

Izskatīts MK sēdē 
 
6.6.  272-s  Rīkojuma projekts "Par Militāro draudu analīzi"    Atis Slakteris  A.Mačiņš
I.Skrastiņš

Izskatīts MK sēdē
 
 
6.7.  285-k      Atis Slakteris  Izskatīts MK sēdē   
6.8.  261-k      Atis Slakteris,
Oskars Spurdziņš
 
Izskatīts MK sēdē   
Skatīt protokolu