Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2007.gada 20.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 15.novembrī
 20.novembrī plkst. 12:45 precizēta

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 20.novembrī
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-715
TA-1914 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem"   Vides ministrija  Raimonds Vējonis  J.Sprūds
D.Vilkaste
 
Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  TA-3084  Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola" rektora apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  L.Dž.Smita
I.Muižnieks 
Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1385
TA-3052 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanos par sadarbību aizsardzības jomā"  Aizsardzības ministrija  Oskars Spurdziņš  J.Vikmane  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-836
TA-2211 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē un uzskaita, rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem"  Aizsardzības ministrija  Oskars Spurdziņš  J.Mačs  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1105
TA-2780 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā izmaksājama kompensācija uz militārajām mācībām iesauktajiem rezerves karavīriem, un kompensācijas
apmēru"
 
Aizsardzības ministrija  Oskars Spurdziņš  O.Nikers
 
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-691
TA-2501 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, un parādniekus, kā arī izsniedz ziņas par minētajām personām"  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks  E.Līcītis  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-917
TA-2758 
Noteikumu projekts "Darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem mikro un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" ieviešanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  F.Antonovs
I.Aleksandroviča
A.Liepiņš
E.Valantis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-633
TA-2558 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests sertificē brīvprātīgos probācijas darbiniekus, kuri ir starpnieki izlīgumā"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  A.Dementjevs  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1323
TA-3002 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem"'"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  A.Mālniece
A.Orehova
D.Robežniece
 
Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1337
TA-2786 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi""  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  D.Šodnaka  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-411
TA-2105 
Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  A.Sudārs  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-3047  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  Iveta Purne    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1028
TA-2694 
Noteikumu projekts "Sociālo pakalpojumu pārvaldes nolikums"  Labklājības ministrija  Iveta Purne  Dz.Mihailova
V.Gūtmanis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-597
TA-1998 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"  Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1066
TA-2814 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra rīkojumā Nr.810 "Par Pārtikas padomi""
 
Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
III. Politikas plānošanas dokumenti
3.1.  VSS-905
TA-2754 
(atbalstīts MKK) Bērnu un ģimenes lietu ministrijas darbības stratēģijas 2006.-2008.gadam projekts   Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks  L.Āboliņa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-52
TA-1191 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas par migrācijas politiku saistībā ar nodarbinātību projekts (saņemts iekšlietu ministra priekšlikums par jautājuma izskatīšanas atlikšanu uz mēnesi)  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  I.Briede
M.Roze
 
Izskatīts MK un atlikts 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-3083  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  A.Brūne
R.Krūtkrāmelis
E.Severs
E.Šneps
 
Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-3177  Priekšlikumi par valsts proklamēšanas 90.gadadienas svinību organizēšanas uzsākšanu  Kultūras ministrija  Helēna Demakova  D.Vilsone
E.Gavele
 
Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-1259
TA-2911 
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  J.Vaitužs  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-1769
TA-2709 
Noteikumu projekts "Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikātā iekļaujamā informācija"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  S.Birne  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-1126
TA-2692 
Noteikumu projekts "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"  Labklājības ministrija  Iveta Purne  A.Dūdiņš  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-3153  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Gertnere
L.Medina
 
Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-1490
TA-3145 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Edgars Zalāns  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-3155  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"  Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-1479
TA-3152 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanās par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas finansēšanu un izmaksu sadali grozījumu"  Aizsardzības ministrija  Oskars Spurdziņš  J.Vikmane  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-3157  Par Eiropas Savienības Ministru Padomes 2007.gada 23.-24.novembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem par teritoriālo kohēziju un reģionālo politiku  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Edgars Zalāns  I.Raugze  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  VSS-1589
TA-3159 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 16.jūlija noteikumos Nr.307 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasēm""
 
Ārlietu ministrija  Helēna Demakova  A.Rogozinovs
L.Usilenoka
A.Vanaga
 
Izskatīts MK sēdē 
5.10.  VSS-1590
TA-3160 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.85 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātiskajām pasēm""
 
Ārlietu ministrija  Helēna Demakova  L.Usilenoka
A.Vanaga
 
Izskatīts MK sēdē 
5.11.  VSS-1227
TA-3103 
Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"  Veselības ministrija  Vinets Veldre  J.Bundulis
E.Strautiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
5.12.  VSS-1244
TA-3106 
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"  Veselības ministrija  Vinets Veldre  J.Bundulis
E.Strautiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
5.13.  VSS-1226
TA-3107 
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Veselības ministrija  Vinets Veldre

 
J.Bundulis
E.Strautiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
5.14.  VSS-1591
TA-3163 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.316 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2007.gadā""  Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
5.15.  VSS-1556
TA-3161 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.78 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību""

 
Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis  A.Reinholds  Izskatīts MK sēdē 
5.16.  VSS-1011
TA-2156 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.991 "Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem, un maksas sadales kārtība""

 
Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
5.17.  TA-2998  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža

 
I.Simanoviča
A.Skrastiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
5.18.  VSS-1460
TA-3156 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.546 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus""  Veselības ministrija  Vinets Veldre  J.Blaževičs  Izskatīts MK sēdē 
5.19.  TA-3173  Rīkojuma projekts "Par komisiju papildu pārbaudes veikšanai, lai izvērtētu operatīvo līdzekļu izlietojumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā"  Ministru prezidents  Aigars Kalvītis  J.Dzanuškāns  Izskatīts MK sēdē 
5.20.  TA-3175  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  E.Šneps
A.Brūne
E.Severs
K.Greiškalns
G.Gorbatenkova

 
Izskatīts MK sēdē 
5.21.  TA-3176  Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  E.Šneps
A.Brūne
E.Severs
A.Liekniņš
M.Kampe
A.Vrubļevskis
 
Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-3165  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžets) padomes 2007.gada 23.novembra sanāksmē izskatāmajos Finanšu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos (papildus iekļautais jautājums)
 
Finanšu ministrija  Oskars Spurdziņš  K.Kļujeva
E.Brangule
S.Ribkina
 
Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-3166  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības 2007.gada 22.novembra Konkurētspējas Ministru padomes sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos (papildus iekļautais jautājums)

 
Ekonomikas ministrija  Gaidis Bērziņš  A.Burka
R.Šņuka
G.Pāvuliņš
I.Apsīte
 
Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-3169  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības 2007.gada 22.-23.novembra Konkurētspējas Ministru padomes sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos (papildus iekļautais jautājums)

 
Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Juhansone  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-3170  Latvijas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par lidostu nodevām" (papildus iekļautais jautājums) 
Satiksmes ministrija  Ainārs Šlesers  A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-3174  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2007.gada 26.-27.novembra sanāksmei (papildus iekļautais jautājums)
 
Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis  S.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-3178  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības 2007.gada 22.-23.novembra Konkurētspējas Ministru padomes sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos (papildus iekļautais jautājums)
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Baiba Rivža  M.Bundule  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu