Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2008.gada 25.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
I.Godmanis
Rīgā 2008.gada 20.martā
 25. martā plkst. 10:55  precizēta

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2008.gada 25.martā
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  TA-696  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Ata ielā 1"   Ekonomikas ministrija  Atis Slakteris  A.Dobrājs  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-691  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai divas būves un tām piesaistāmo zemesgabalu Rīgā, Stāmerienas ielā b/n"  Ekonomikas ministrija  Tatjana Koķe  E.Martinsons  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1349
TA-259 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.1.aktivitāti "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana""  Izglītības un zinātnes ministrija  Tatjana Koķe  I.Klāvs
D.Rātniece
 
Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1301
TA-3096 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atpūtas kuģu drošību"  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  A.Krastiņš
A.Ošs
V.Putāne
 
Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  VSS-111
TA-762 
Noteikumu projekts "Par Memorandu par daudzgadīgu franču valodas apmācības programmu Latvijas valsts pārvaldes iestādēs"  Valsts kanceleja  Ivars Godmanis  I.Bite-Perceva  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-200
TA-735 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 16.jūnija rīkojumā Nr.433 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""  Ārlietu ministrija  Māris Riekstiņš  I.Marcinkēviča  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1322
TA-675 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti 1.3.1.1.1. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" un apakšaktivitāti 1.3.1.1.4. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām""  Ekonomikas ministrija  Kaspars Gerhards  A.Liepiņš
G.Silovs
E.Valantis
G.Sniedziņš
A.Antonovs
 
Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-51
TA-321 
Noteikumu projekts "Noteikumi par maksāšanas līdzekļu proporciju, pārdodot juridiskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos"   Ekonomikas ministrija  Kaspars Gerhards  K.Lore
D.Zepa
 
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1294
TA-3450 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā personai ir tiesības bez atlīdzības saņemt īpašumā pašvaldības dzīvokli, ja personai personiskajā īpašumā bijusī māja nojaukta sakarā ar zemesgabala atņemšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām un kā kompensācija par atsavināto īpašumu piešķirts dzīvoklis no valsts vai sabiedriskā dzīvokļu fonda"  Ekonomikas ministrija  Kaspars Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1438
TA-16 
Noteikumu projekts "Mašīnu drošības noteikumi"  Ekonomikas ministrija  Kaspars Gerhards  A.Burka
E.Skribnovska
 
Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1439
TA-15 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 25.aprīļa noteikumos Nr.157 "Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu""  Ekonomikas ministrija  Kaspars Gerhards  A.Burka
E.Skribnovska
 
Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-47
TA-611 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas Apvienotajā tūrisma komitejā"
 
Ekonomikas ministrija  Kaspars Gerhards  A.Andriksone
M.Paņkova
 
Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1759
TA-419 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  Kaspars Gerhards  I.Krauze  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1757
TA-511 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Kaspars Gerhards  I.Krauze  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1231
TA-603 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Moldovas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  Kaspars Gerhards  G.Ābele
D.Klinsone
 
Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1749
TA-274 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.678 "Noteikumi par valsts proves uzraudzības īstenošanas valsts nodevu""  Finanšu ministrija  Atis Slakteris  P.Brangulis  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1747
TA-462 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība""  Finanšu ministrija  Atis Slakteris  J.Stengrevics
I.Ēbere
V.Gribuste
 
Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1748
TA-463 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumos Nr.1008 "Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem""  Finanšu ministrija  Atis Slakteris  J.Stengrevics
I.Ēbere
V.Gribuste
 
Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-813  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  Atis Slakteris  J.Šints  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1537
TA-464 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"   Finanšu ministrija  Atis Slakteris  A.Dobrājs  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1574
TA-457 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"
 
Finanšu ministrija  Atis Slakteris  A.Dobrājs  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-5
TA-443 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Tukumā, Jelgavas ielā 20A, pārdošanu"  Finanšu ministrija  Atis Slakteris  A.Dobrājs  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-66
TA-549 
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Stipendiju grantu shēmas apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Tatjana Koķe  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-67
TA-522 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.308 "Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība""
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Tatjana Koķe  G.Krusts  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-248
TA-699 
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Tatjana Koķe  A.Skrastiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-247
TA-712 
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Tatjana Koķe  A.Skrastiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1645
TA-353 
Rīkojuma projekts "Par elektrotīklu nodošanu Dagdas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Tatjana Koķe  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-8
TA-506 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Augšielā 3, saglabāšanu valsts īpašumā"
 
Izglītības un zinātnes ministrija  Tatjana Koķe  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1533
TA-388 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ķīšezera ielā 27A, saglabāšanu valsts īpašumā"
 
Iekšlietu ministrija  Mareks Segliņš  L.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-40
TA-435 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Ludzā, Stacijas ielā 46, saglabāšanu valsts īpašumā"
 
Iekšlietu ministrija  Mareks Segliņš  J.Vonda  Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-41
TA-514 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Zilupē, Amatnieku ielā 10A, saglabāšanu valsts īpašumā"
 
Iekšlietu ministrija  Mareks Segliņš  J.Vonda  Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-815  Par Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 42.§) "Par priekšlikumiem turpmākai rīcībai ar valsts nekustamo īpašumu "Reģi" Kuldīgas rajona Alsungas pagastā" izpildi
 
Labklājības ministrija  Iveta Purne  E.Vilītis  Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-1795
TA-363 
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  A.Logina
A.Krastiņš
A.Zakse
 
Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1326
TA-44 
Noteikumu projekts "Noteikumi par zemes sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtu drošuma prasībām un tehnisko ekspluatāciju"
 
Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  M.Gorodcovs  Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-1302
TA-755 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1. aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi""  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  A.Liniņa
M.Tapiņa
A.Antonovs
 
Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-970
TA-377 
Noteikumu projekts "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība"  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  J.Golubevs
J.Kancēvičs
Ē.Piternieks
 
Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-1147
TA-536 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa A1 Rīga (Baltezers)-Ainaži (Igaunijas robeža) posma Ādaži-Gaujas tilts rekonstrukcijas projekta īstenošanai"
 
Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  A.Dundure
I.Lupika
Dz.Taurenis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-1647
TA-198 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums""  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Šampiņa
E.Šķibele
 
Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-1863
TA-477 
Noteikumu projekts "Tiesu ekspertu specialitāšu klasifikators"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  M.Čentoricka
V.Rūsiņa
 
Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-1801
TA-387 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu""  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  G.Kalniņš
M.Lazdovskis
 
Izskatīts MK sēdē 
2.37.  VSS-1369
TA-341 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zvērinātam tiesu izpildītājam tiek segti izpildu darbības veikšanai nepieciešamie izdevumi un izmaksāta amata atlīdzība gadījumos, kad izpildāms atbildīgās iestādes lēmums par starptautisko organizāciju noteikto sankciju piespiedu izpildi"  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  V.Rūsiņa
I.Zača
 
Izskatīts MK sēdē 
2.38.  VSS-1867
TA-503 
Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā "Par izmaiņām nosacītās notiesāšanas piemērošanā""  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  I.Gratkovska
R.Rācene
 
Izskatīts MK sēdē 
2.39.  VSS-223
TA-629 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 ''Prasības darbībām ar biocīdiem''"  Veselības ministrija  Ivars Eglītis  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
2.40.  VSS-155
TA-817 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.546 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus""
 
Veselības ministrija  Ivars Eglītis  J.Blaževičs  Izskatīts MK sēdē 
2.41.  VSS-1544
TA-191 
Likumprojekts "Teiču dabas rezervāta likums"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
2.42.  VSS-1546
TA-796 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Nāciju Organizācijas līgumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem Trešās pušu sanāksmes un ar to saistītu sagatavošanās sanāksmju organizēšanu"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  Ž.Mikosa
V.Šļaukstiņš
 
Izskatīts MK sēdē 
2.43.  VSS-383
TA-779 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  N.Riekstiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.44.  VSS-152
TA-498 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze    Izskatīts MK sēdē 
2.45.  VSS-171
TA-647 
Rīkojuma projekts "Par atļauju valsts akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži" slēgt iepirkuma līgumu par biroja ēkas būvniecību un apsaimniekošanu"
 
Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  2008-SAN-451, Saņemtais dokuments  Par publiskās un privātās partnerības jomas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu    Ivars Godmanis  A.Tiknuss
V.Šadinovs

(Izskatīts MK sēdē) 
 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-770  Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem"  Finanšu ministrija  Atis Slakteris  J.Plūme
I.Stepanova
J.Šints
 
Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-825  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2008.gada 31.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2007/2275" projekts   Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-826  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2008.gada 31.janvāra formālā paziņojuma pārkāpuma lietā Nr.2006/2442 papildu vēstuli" projekts  Labklājības ministrija  Iveta Purne  E.Korčagins  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-827  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2008.gadā"  Finanšu ministrija  Atis Slakteris  J.Blūzmanis  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-832  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2008.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2008/0170" projekts   Zemkopības ministrija  Mārtiņš Roze    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-840  Noteikumu projekts "Par Eiropas Savienības dalībvalstu un partnervalstu, un Luksemburgas Lielhercogistes, kas darbojas kā Vadošā un Sertifikācijas iestāde, līgumu par "ESPON 2013 darbības programmas" īstenošanu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Edgars Zalāns  V.Vesperis  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  VSS-268
TA-837 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19. jūlija noteikumos Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem""  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  P.Zirnītis  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-310
TA-841 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts vajadzībām Kohēzijas fonda projekta "Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri-Krustpils (Rīga-Krustpils iecirknis)" būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  Ainars Baštiks  A.Poča  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-843  Informatīvais ziņojums "Pārskats par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas gaitu 2008.gada martā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Edgars Zalāns  K.Jaunzeme
A.Pīlēģis
A.Stucka
I.Vilka
 
Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-842  Likumprojekts "Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes atlaišanas likums"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Edgars Zalāns  I.Jansons
K.Jaunzeme
A.Stucka
 
Izskatīts MK un skatīt atkārtoti MK 
5.10.  TA-787  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām""  Labklājības ministrija  Iveta Purne  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-847  Rīkojuma projekts "Par policijas darbinieka dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGANISTAN)"  Iekšlietu ministrija  Mareks Segliņš  K.Druvaskalns  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-848  Rīkojuma projekts "Par atļauju E.Jakrinam savienot amatus"  Ekonomikas ministrija  Kaspars Gerhards  E.Jakrins  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-851  Rīkojuma projekts "Par policijas darbinieka piedalīšanos Eiropas Savienības policijas misijā Bosnijā-Hercegovinā"  Iekšlietu ministrija  Mareks Segliņš  K.Druvaskalns  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-482  Par brīvprātīgo starpvaldību režīmu investīcijām, kas saistītas ar Eiropas aizsardzības pārbaudes un novērtēšanas bāzi
 
Aizsardzības ministrija  Vinets Veldre  I.Angere  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-849  Par Eiropas Savienības ārlietu ministru 2008.gada 28.-29.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
 
Ārlietu ministrija  Māris Riekstiņš    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  113-k      Māris Riekstiņš  Izskatīts MK sēdē   
6.4.  122-k  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu "Sarāns pret Latviju"     Māris Riekstiņš  I.Reine

(Izskatīts MK sēdē) 
 
Skatīt protokolu