Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 8.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 4.jūnijā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 8.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1012  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Par Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 69.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis  N.Vilnītis  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-145
TA-1225 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  E.Aužele A.Grimms  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1772
TA-1313 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ēku energosertifikāciju"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Jēkabsons Dz.Grasmanis  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-386
TA-1273 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 7.novembra noteikumos Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1237  (jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-81
TA-1108 
Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija  R.Vējonis  R.Fišers Z.Medne A.Rudzīte M.Āboliņa  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-215
TA-1100 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  R.Vējonis  R.Fišers Z.Medne A.Rudzīte M.Āboliņa   Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-83
TA-1110 
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"  Finanšu ministrija  R.Vējonis  R.Fišers Z.Medne A.Rudzīte M.Āboliņa  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-354
TA-1183 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz atļauju regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai un atļauju vienkāršotās tranzīta procedūras piemērošanai, veicot pārvadājumus jūras satiksmē"  Finanšu ministrija  R.Vējonis  J.Krastiņa J.Tomsons G.Kirilka M.Munča  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-299
TA-1271 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem"  Finanšu ministrija  R.Vējonis  M.Brencis J.Upeniece  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-415
TA-1184 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersantam piešķir atzītā eksportētāja statusu un izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi"  Finanšu ministrija  R.Vējonis  J.Krastiņa T.Kantāne M.Munča  Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-295
TA-1154 
Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrībām un nodibinājumiem, kas 2011.gadā atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm"   Finanšu ministrija  R.Vējonis  D.Robežniece A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-349
TA-1193 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Stūri", Kalvenes stacijā, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija  R.Vējonis  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1441  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.150 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā"""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-382
TA-1195 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija  D.Staķe  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1435  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumos Nr.353 "Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku""   Labklājības ministrija  D.Staķe  I.Vjakse  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  2010-TA-928, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība"  Satiksmes ministrija  R.Vējonis     
1.18.  TA-1451  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1346  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.februāra rīkojumā Nr.57 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""   Veselības ministrija  L.Mūrniece  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-3429  (2009.) Rīkojuma projekts "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Lielā Dārza ielā 60B un Siguldas ielā 16A, Daugavpilī, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"  Veselības ministrija  L.Mūrniece  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-171
TA-1232 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.87 "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi""  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-343
TA-1226 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-404
TA-1231 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 10, Valmierā, nodošanu Vidzemes Augstskolas valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-374
TA-1214 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-373
TA-1213 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lielā ielā 14, Liepājā, nodošanu Liepājas Universitātes valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-372
TA-1204 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils Universitātes valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-270
TA-1353 
Plāna projekts "Bērniem piemērota Latvija 2010.-2012.gadam"  Labklājības ministrija  D.Staķe  L.Āboliņa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1385  Informatīvais ziņojums "Par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  O.Barānovs J.Salmiņš  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-297
TA-1278 
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību normatīvajos aktos definēt terminu "ārzona""   Finanšu ministrija  R.Vējonis  A.Birums  Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  TA-1422  Informatīvais ziņojums "Par minimālās mēneša darba algas regulējumu un apmēru 2011.gadā"   Labklājības ministrija  D.Staķe  I.Lipskis A.Kromāne  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1326  Informatīvais ziņojums "Par skolēnu pārvadājumu lauku apvidos nodrošināšanu novadu pašvaldībās"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  A.Stucka  Izskatīts MK un atlikts 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1565  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga likums"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  B.Medvecka  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1368  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  D.Staķe  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1500  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  R.Vējonis  V.Umanovs A.Kaļāne I.Dambis  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1480  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  I.Dālderis  U.Lielpēters  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1369  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1370  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1371  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1309  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  R.Vējonis  V.Nartišs  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-1366  Rīkojuma projekts "Par invalīdu pārvadāšanā pilsētas nozīmes maršrutos radušos zaudējumu kompensēšanu 2010.gadā"  Satiksmes ministrija  R.Vējonis  J.Griķis K.Grīviņa   Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-1538  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ārlietu ministrija  A.Ronis  A.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-1496  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  T.Koķe  Z.Matuzale  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-1534  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Veselības ministrija  L.Mūrniece  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  VSS-478
TA-1302 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-294
TA-1317 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums"  Finanšu ministrija  R.Vējonis  A.Tiknuss  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1517  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām"  Finanšu ministrija  R.Vējonis  A.Tiknuss  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1519  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1066 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū"""  Labklājības ministrija  D.Staķe  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1508  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Tiesu izpildītāju likumā"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I.Kalniņa  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-307
TA-1512 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums"  Vides ministrija  R.Vējonis  E.Cilinskis I.Henilane S.Elksne  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1528  Ministru kabineta atzinuma projekts "Par Rojas novada administratīvās teritorijas robežas grozīšanu un Mērsraga novada izveidošanu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  A.Stucka  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1499  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  A.Andreičika E.Kārkla  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1574  Protokollēmuma projekts "Par iespējām palielināt likumā "Par valsts budžetu 2010.gadam" noteikto apropriāciju, lai finansētu 2007.-2013.gada plānošanas perioda 1.mērķa Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektus"  Finanšu ministrija  R.Vējonis  D.Grūberte D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-1372  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā"  Finanšu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-1562
TA-1545 
Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
6.11.  VSS-1628
TA-666 
Likumprojekts "Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-1373  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe    Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-1581  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1526  Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības Padomes secinājumiem par attālākajiem reģioniem"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  I.Raugze  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1550  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2010.gada 11.jūnija sanāksmei  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1554  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2010.gada 14.jūnija sanāksmei   Ārlietu ministrija  A.Ronis  I.Juhansone  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1577  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2010.gada 14.jūnija sanāksmē izskatāmo priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-1318  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  R.Vējonis  A.Tihomirovs  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1277  Paskaidrojuma projekts par kasācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai  Administratīvā apgabaltiesa  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1178  Par Ministru kabineta 2010.gada 12.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.23 60.§) "Informatīvais ziņojums "Par ieviešamās elektroenerģijas ražošanas jaudas apmaksas konkursa sagatavošanas gaitu""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-1537  Par valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanu   Vides ministrija  R.Vējonis  V.Bisters  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-1566  Informatīvais ziņojums "Par sarunām ar Stokholmas Ekonomikas augstskolu par Rīgas Ekonomikas augstskolas turpmāko darbību"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Arāja L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Ministru prezidenta zālē)
9.1.  TA-1401  Noteikumu projekts "Par Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Spānijas Karalistes aizsardzības ministra saprašanās memorandam par kopējā kiber-aizsardzības izcilības centra izveidošanu, pārvaldīšanu un vadīšanu"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  I.Grūbe  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-1404  Noteikumu projekts "Par Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, kā arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra funkcionālajām attiecībām"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  I.Grūbe  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-1580  Par Starptautiskajam Valūtas fondam nosūtāmo Nodomu protokolu un starp Eiropas Savienības un Latvijas Republiku noslēdzamo Papildu vienošanos  Finanšu ministrija  R.Vējonis  S.Bajāre  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu