Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs
A.Štokenbergs
Rīgā 2011.gada 5.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 9.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1497  Rīkojuma projekts "Grozījumi Politisko partiju finansēšanas koncepcijā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-180
TA-1797 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.775 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-274
TA-1583 
(saņemta Ekonomikas ministrijas atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-430
TA-1783 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1135 "Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1636  (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Infrastruktūra un pakalpojumi""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-577
TA-1802 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-435
TA-1562 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-368
TA-1748 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.257 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli"""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-635
TA-1763 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas paraugu"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-581
TA-1648 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.948 "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1722  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-423
TA-1713 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-566
TA-1758 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.163 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1884  Noteikumu projekts "Personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas iekšējās kārtības obligātās prasības"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  S.Plūmiņa  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-390
TA-1666 
(atbalstīts MKK) Valsts civilās aizsardzības plāna projekts  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)  M.Ludbāržs M.Baltmanis   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-428
TA-2238 
(2010.) Koncepcijas projekts par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  R.Vējonis  K.Jaunzeme A.Vectēva  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-592
TA-1698 
Informatīvais ziņojums "Par Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas vispārējā kapitāla palielināšanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Timofejeva L.Kļaviņa I.Miseviča  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-649
TA-1781 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Padomes Attīstības bankas kapitāla palielināšanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Vasaraudze  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1484  Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas dienestu objektu renovāciju"   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)  V.Silkane  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1782  Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-177  Informatīvais ziņojums "Par korupcijas riskiem tiesībsargājošās institūcijās un rekomendācijām to novēršanai"   Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  V.Dombrovskis  D.Kurpniece D.Mežulis  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1867  Rīkojuma projekts "Par 2012.gada valsts budžeta projekta un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara 2012.–2014.gadam sagatavošanas grafiku"   Finanšu ministrija  A.Vilks  Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1767  Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Komisars G.Kosojs  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1529  Atbildes projekts Tiesībsargam  Tiesībsargs  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1501  Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (par darba grupas izveidi jauna likuma par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem izstrādāšanai)  Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  VSS-596
TA-1710 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija  A.Štokenbergs  J.Garisons E.Svarenieks   Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-598
TA-1749 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  2011-TA-1899, Likumprojekts  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Par protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks     
6.2.  VSS-689
TA-1900 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumos Nr.194 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1904  Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdarbības programmu projektā Rīga 2014.gada Eiropas Kultūras galvaspilsēta"  Kultūras ministrija  S.Ēlerte  D.Čilve  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1809  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumu fonda ieviešanas koncepcijas projekts  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-589
TA-1769 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  VSS-463
TA-1746 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Pārtikas nozares padomes nolikums"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1917  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Latvijas Republikas vēstniecības ēkas Igaunijas Republikā jumta remontam"   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1913  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  V.Nartišs  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-1862  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  V.Urbanovičs O.Pētersone   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1877  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 16.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/2069" projekts   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1916  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 16.jūnija papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0261" projekts  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands K.Stepanovs B.Neimane   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-1609  Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  B.Braže  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  SAN-1413
 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Par sanatoriju "Dzintarkrasts"  Krievijas Federācijas Prezidenta lietu pārvalde  Ģ.V.Kristovskis    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  2011-230-k,    A.Kampars  A.Žīgurs U.Bariss A.Bāliņš G.Ābele D.Merirands   
Skatīt protokolu