Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 1.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
2010.gada 1.jūnijā plkst.9:00 precizēta

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 1.jūnijā
plkst. 12:30

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.  TA-1295  Par Ministru kabineta 2010.gada 25.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.27 29.§) Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.5.aktivitātes "Publiskais transports ārpus Rīgas" ekonomisko pamatojumu un aktivitātes īstenošanas risinājuma ekonomisko racionalitāti"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-528
TA-1392 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.maija rīkojumā Nr.353 "Par Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras likvidāciju""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-1300  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoru"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-784  Par Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 35.§) "Par Ieslodzīto veselības aprūpes koncepciju un par Latvijas Cietumu slimnīcas Olaines cietumā izveides problēmām un tās risinājumiem" 2.punktā doto uzdevumu  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-177
TA-1228 
Likumprojekts "Grozījums Dokumentu legalizācijas likumā"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  L.Usilenoka  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-267
TA-1292 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumos Nr.597 "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apjomu""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1237  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Liepiņš E.Valantis  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1682
TA-1175 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1372  jautājums svītrots  Finanšu ministrija      Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-411
TA-1286 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā"   Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1596
TA-1081 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicamas pārbaudes no Kohēzijas fonda līdzekļiem finansēto projektu īstenošanas vietās"   Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-212
TA-1191 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.septembra noteikumos Nr.760 "Noteikumi par Valsts kases sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Finanšu ministrija  E.Repše  J.Pone  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-1215  Rīkojuma projekts "Par Iekšējā audita padomes sastāvu"   Finanšu ministrija  E.Repše  N.Lasmane  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-379
TA-1172 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Mēmeles ielā 15A, Bauskā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-351
TA-1105 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Vitrupes pienotava" Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-356
TA-1106 
Rīkojuma projekts "Par Kultūras ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma 18.Novembra ielā 26, Rēzeknē, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-293
TA-1103 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.659 "Par valsts nekustamā īpašuma Beļģijas Karalistē, Briselē, Avenue des Arts 23, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā""   Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-51
TA-938 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-316
TA-1192 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  K.Druvaskalns  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-333
TA-1158 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.423 "Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  A.Pencis  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-317
TA-1026 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.775 "Pasu noteikumi""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  I.Treiguts  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-1426  Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-285
TA-1162 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 6, Staicelē, Alojas novadā, nodošanu Alojas novada pašvaldības īpašumā"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-419
TA-1181 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr.107 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbības pārskatu""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-1420  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr. 867 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitāti "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" pirmo kārtu""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-1379  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.marta noteikumos Nr.152 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos"""  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
2.25.  TA-1344  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Teritorijas plānošanas likumā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  I.Urtāne M.Gorškova  Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1578
TA-886 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus, izņem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, iznīcina tos vai citādi rīkojas ar tiem"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-412
TA-1263 
Noteikumu projekts "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība"  Finanšu ministrija  E.Repše  G.Medne L.Agleniece  Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-268
TA-1163 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza-Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  Dz.Taurenis  Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-72
TA-1146 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" pamatkapitālā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Krastiņš V.Putāne  Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-313
TA-1169 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Adatu ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  I.Zeidaka  Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-71
TA-1099 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pamatkapitālā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Raudzems  Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-363
TA-1243 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.742 "Noteikumi par Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija  D.Gavars  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
2.33.  TA-1272  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Veselības ministrija  D.Gavars    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-311
TA-1171 
Likumprojekts "Grozījumi Gaujas nacionālā parka likumā"  Vides ministrija  R.Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-228
TA-1016 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-305
TA-1258 
Noteikumu projekts "Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1385  Informatīvais ziņojums "Par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  TA-1398  Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.martam un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu disciplīnas pasākumiem"  Finanšu ministrija  E.Repše   A.Antonovs D.Rancāne E.Pieķis  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1381  Informatīvais ziņojums "Par tautsaimniecības attīstību un kopbudžeta izpildes gaitu 2010.gada I ceturksnī"  Finanšu ministrija  E.Repše  B.Bāne I.Stepanova M.Āboliņš I.Štrausa   Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1212  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo atbalstu jaunu eksportspējīgu produktu radīšanai sadarbībā ar Latvijas zinātniekiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  J.Dūklavs  I.Arhipova  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1422  Informatīvais ziņojums "Par minimālās mēneša darba algas regulējumu un apmēru 2011.gadā"   Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Lipskis A.Kromāne  Izskatīts MK un atlikts 
3.6.  TA-1341  Informatīvais ziņojums "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu 2010.gada 1.ceturksnī"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1013  Protokollēmuma projekts "Par Ministru prezidenta 2010.gada 8.aprīļa rezolūcijas Nr.18/J-592-jur izpildi"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Ābele D.Merirands  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1460  Informācija par valsts budžeta 2011.gadam sagatavošanas procesu  Finanšu ministrija  E.Repše  B.Bāne D.Robežniece J.Stinka I.Tiesnieks I.Štrausa M.Āboliņš I.Stepanova Z.Adijāne  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1414  Informācija par plānotajiem valsts budžeta 2011.gadam ieņēmumiem, kā arī ar nodokļiem saistītie jautājumi   Finanšu ministrija  E.Repše  B.Bāne D.Robežniece J.Stinka I.Tiesnieks I.Štrausa M.Āboliņš   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1345  Protokollēmuma projekts "Par valsts budžeta finansējuma nodrošināšanu 2010.gadam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem, kuriem ir piešķirts komercdarbības atbalsts"   Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs D.Rancāne   Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-1450  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  D.Gavars  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1449  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atļauju J.Gardovskim savienot amatus"   Veselības ministrija  D.Gavars  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1445  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1458  Fiskālās disciplīnas likumprojekta koncepcijas projekts   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Gulbe L.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-490
TA-1457 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem un galvojumu sniegšana un uzraudzība"  Finanšu ministrija  E.Repše  J.Pone  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1354  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-444
TA-1459 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  B.Medvecka  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1481  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-1452  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Zālītis K.Drēviņa M.Borkoveca  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1375  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas konsultācijām ar Eiropas Komisiju attiecībā uz Latvijas Republikas iesniegto sūdzību Eiropas Komisijā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 259.pantu (bijušais Eiropas Kopienu dibināšanas līguma 227.pants) pret Itālijas Republiku"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1466  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 3.-4.jūnija sanāksmei   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1475  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2010.gada 7.–8.jūnija sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Veselības ministrija  D.Gavars  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1483  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2010.gada 7.-8.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1491  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 3.-4. jūnija sanāksmei   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1254  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai  Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams  A.Kampars  M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1291  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības izstādē "World Expo 2010" Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā sagatavošanas gaitu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Ozols A.Minkeviča I.Beināre   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2010-182-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "L.H. pret Latviju"    A.Ronis  I.Reine   
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Ministru prezidenta zālē)
9.1.  TA-1476  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 15.marta rīkojumā Nr.148 "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs 2010.gadā""  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  S.Zaharova  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-1488  Par akciju sabiedrību "Parex banka"   Finanšu ministrija  E.Repše  I.Zalpētere A.Dobrājs U.Kalniņš M.Vildava J.Jēkabsons K.Āboliņš J.Placis A.Ūbelis R.Fišers N.Melngailis E.Berlaus-Gulbe M.French V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-1486  Par akciju sabiedrību "Parex banka"   Finanšu ministrija  E.Repše  I.Zalpētere A.Dobrājs U.Kalniņš M.Vildava J.Jēkabsons K.Āboliņš J.Placis A.Ūbelis R.Fišers E.Berlaus-Gulbe M.French V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu