Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 21.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 19.jūnijā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 21.jūnijā
 pēc Ministru kabineta komitejas sēdes

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.  TA-830  Par Ministru kabineta 2010.gada 15.jūnija sēdes protokollēmumu (prot.Nr.31 25.§) "Par priekšlikumiem valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas funkciju optimizācijai"  Finanšu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-430
TA-1405 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā profesionālā dienesta karavīram piešķir kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un kompensācijas apmēru"  Aizsardzības ministrija  K.Gerhards  S.Žogota  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1110
TA-480 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Pils ielā 21, Rīgā"  Ekonomikas ministrija  A.Ronis   K.Lore I.Zeļenkova   Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-319
TA-1484 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Ezermalas ielā 34, Rīgā"  Ekonomikas ministrija  A.Ronis   K.Lore I.Zeļenkova I.Skutāne  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-407
TA-1487 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Ezermalas ielā 34a, Rīgā"  Ekonomikas ministrija  A.Ronis   K.Lore I.Zeļenkova I.Skutāne  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1695  Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2010.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-3991  (2008.) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Rīgas ielā 41, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore I.Zeļenkova  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1625  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1387  (atbalstīts MKK) Par Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra sēdes protokolēmuma (prot. Nr.69 21.§) "Noteikumu projekts "Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas piemērošanas kārtība attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Kontrole, vadība un signalizācija""" 2.punktā doto uzdevumu  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1156  (atbalstīts MKK) Par Ministru kabineta 2008.gada 19.maija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.31 34.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem""" un Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.60 33.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem""" doto uzdevumu  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate D.Matulis  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1142  Likumprojekts "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Upena I.Eglītis  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-408
TA-1397 
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-416
TA-1684 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"  Finanšu ministrija  R.Vējonis  D.Gulbe I.Ošiņa I.Artemjeva   Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-414
TA-1703 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodod likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu, un kritēriji, pēc kādiem tiek noteikta sabiedriskā labuma organizācija, kurai nodot likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu"  Finanšu ministrija  R.Vējonis  D.Robežniece I.Lukšo   Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-330
TA-921 
Noteikumu projekts "Noteikumi par algas pabalsta, kompensācijas ceļa izdevumiem un ar uzturēšanos ārvalstī saistīto izdevumu apmēru un šo izdevumu segšanas kārtību Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kura apsargā Latvijas Republikas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  V.Voins  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-575
TA-1556 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.340 "Kārtība, kādā Drošības policija veic aizsargājamo amatpersonu aizsardzību (apsardzi)""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Reiniks  Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-576
TA-1558 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Reiniks  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-535
TA-1642 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-534
TA-1648 
Noteikumu projekts "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-584
TA-1653 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  A.Strode  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-578
TA-1700 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-581
TA-1630 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.365 "Kārtība, kādā veic pieejamās informācijas pārbaudi, izskatot ārzemnieka vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasījuma dokumentus""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  M.Roze I.Briede  Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-580
TA-1631 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  M.Roze I.Briede  Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-583
TA-1633 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.194 "Noteikumi par patvēruma meklētāja personas dokumentu un tā izsniegšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  M.Roze I.Briede  Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-571
TA-1634 
Noteikumu projekts "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  M.Roze I.Briede  Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-572
TA-1637 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  M.Roze I.Briede  Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-518
TA-1470 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, veic papildu pārbaudi"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  M.Roze  Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1630
TA-1419 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1592  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.998 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-1363  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jāņa Asara ielā 5, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1714
TA-1360 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-1701  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Lielā Dzirnavu ielā 8, Ventspilī, pirkšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  J.Gaigals S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-457
TA-1380 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā piešķir un izmaksā pabalstu par radošo darbu baleta māksliniekiem"   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-1437  Rīkojuma projekts "Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sastāvu"  Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-326
TA-1257 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-1685  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otro kārtu"  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-1498  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" peļņas daļu"   Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Vilītis A.Zagorskis  Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-360
TA-1365 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Matrožu ielā 9, Rīgā"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-1616  Likumprojekts "Par Protokolu, ar ko groza 2007.gada 25. un 30.aprīlī parakstīto Gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-1698
TA-1433 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Abiks  Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-442
TA-1423 
Noteikumu projekts "Valsts drošības iestāžu amatpersonu un darbinieku veselības aprūpes izdevumu apmaksas kārtība"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards  U.Dzenītis  Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-485
TA-1513 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par operācijām ar vekseļiem"   Tieslietu ministrija  K.Gerhards  S.Rāgs  Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-486
TA-1511 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par vekseļa protesta akta paraugiem"   Tieslietu ministrija  K.Gerhards  S.Rāgs  Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-1584  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.352 "Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem""  Tieslietu ministrija  K.Gerhards  M.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-558
TA-2898 
(2009.) Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"   Veselības ministrija  D.Gavars  D.Mūrmane-Umbraško  Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-179
TA-1535 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība""   Veselības ministrija  D.Gavars    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  VSS-1679
TA-1444 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija  D.Gavars  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
1.47.  VSS-1678
TA-1431 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija  D.Gavars  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
1.48.  VSS-521
TA-1421 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.723 "Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  VSS-1761
TA-1478 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu, iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgumu"   Vides ministrija  R.Vējonis  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
1.50.  TA-1689  Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums"  Vides ministrija  R.Vējonis  E.Cilinskis  Izskatīts MK sēdē 
1.51.  VSS-546
TA-1383 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru Padomes 1992.gada 20.maija lēmumā Nr.183 "Par Latvijas Republikas iestāšanos Starptautiskajā epizootiskajā birojā""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-469
TA-1541 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki saņem apmaksātu veselības aprūpi"  Veselības ministrija  D.Gavars  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1629  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 17. marta rīkojumā Nr. 140 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""   Tieslietu ministrija  K.Gerhards  R.Klimkāne  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
III. Informācija
3.1.  TA-1609  Informatīvais ziņojums "Par Koncepcijas projektu par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā"   Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1690  Informatīvais ziņojums "Par noslēgtajiem līgumiem darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitātes "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana" ietvaros"   Vides ministrija  R.Vējonis  J.Spiridonovs  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  VSS-1055
TA-3834 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2009.) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu"  Finanšu ministrija  R.Vējonis  D.Gulbe I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1657  Informatīvais ziņojums "Par situāciju veselības nozarē"  Veselības ministrija  D.Gavars  J.Gardovskis  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  SAN-1916
 
Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  U.Augulis    Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
4.4.  TA-1681  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes vēstules projekts Saeimai   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  U.Augulis  A.Grinbergs  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  SAN-1867
 
Atbildes projekts Saeimas tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai  Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  J.Dūklavs K.Gerhards    Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
4.6.  VSS-344
TA-1280 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes valdījumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1632  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  U.Iskrovs K.Karsuma  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  VSS-619
TA-1624 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija  K.Gerhards  A.Jaško  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-1697  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Tieslietu ministrija  K.Gerhards  I.Kalniņa  Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-1713  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""   Finanšu ministrija  R.Vējonis  V.Vaškevičs M.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-1706  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2011.-2015.gadam"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Ozols J.Birģelis J.Biķis J.Priednieks  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-574
TA-1646 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  M.Roze I.Briede  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-573
TA-1638 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Uzturēšanās atļauju noteikumi"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  M.Roze I.Briede  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1720  Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Uzbekistānas Republikai"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  J.Štālmeistars  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1718  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta līdzekļu apropriācijas pārdali starp Aizsardzības ministriju un Iekšlietu ministriju un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1693  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 29.jūnija sanāksmei   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1709  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 24.jūnija sanāksmei   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Šimiņa-Neverovska M.Gorodcovs M.Čerņonoks  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1443  Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  K.Gerhards  A.Muižnieks V.Gertners  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Ministru prezidenta zālē)
8.1.  2010-206-k,  Rīkojuma projekts "Kritiskās infrastruktūras kopums"    L.Mūrniece  J.Reiniks   
8.2.  2010-204-k,  Rīkojuma projekts "Par A kategorijas kritiskās infrastruktūras fiziskās drošības pasākumu nodrošināšanas īstenotāju noteikšanu"     L.Mūrniece  V.Voins   
8.3.  2010-205-k,  Rīkojuma projekts "Par atsevišķu B kategorijas kritiskās infrastruktūras fiziskās drošības pasākumu nodrošināšanas īstenotāju noteikšanu"     L.Mūrniece  V.Voins   
8.4.  TA-1502  Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldību"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  U.Augulis  U.Bisenieks A.Larinovičs R.Guds   
8.5.  TA-1674  Rīkojuma projekts "Par atsevišķu Saeimas objektu apsardzi"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  V.Voins   
8.6.  VSS-613
TA-1676 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  V.Voins V.Klinge   
8.7.  TA-1660  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.decembra rīkojumā Nr.821 "Par darba grupas izveidi""  Finanšu ministrija  R.Vējonis  R.Fišers I.Zalpētere A.Dobrājs   
8.8.  TA-1722  Par Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 58.§) izpildi  Finanšu ministrija  R.Vējonis  I.Zalpētere A.Dobrājs V.Loginovs E.Berlaus L.Kļaviņa   
Skatīt protokolu