Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 13.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 7.jūlijā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 13.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1233
TA-389 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-338
TA-1622 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.85 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātiskajām pasēm""   Ārlietu ministrija  A.Ronis  L.Usilenoka  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-339
TA-1623 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.2 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasēm""   Ārlietu ministrija  A.Ronis  L.Usilenoka  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1395  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo akreditācijas padomi"  Ekonomikas ministrija  E.Repše  I.Preimate  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1627  Rīkojuma projekts "Grozījumi Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2010.gadam"   Ekonomikas ministrija  E.Repše  I.Beināre  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-713  (atbalstīts MKK) (2008.) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 084 0011) Ezermalas ielā 24/26, Rīgā" un rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 084 2043) Ezermalas ielā 24/26, Rīgā"  Ekonomikas ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-14
TA-1382 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1846  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1832  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitāti "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana"""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1705
TA-1495 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-327
TA-1464 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ventspils ielā 53, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1697
TA-1436 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Abiks  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-198
TA-1501 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne–Gulbene posma 65,60.–76,30.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  D.Pētersons  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1699
TA-1493 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza–Terehova (A12) rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Abiks  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-138
TA-1222 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem""  Vides ministrija  J.Dūklavs  A.Plāte   Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-388
TA-1338 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-389
TA-1357 
Noteikumu projekts "Meliorācijas kadastra noteikumi"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1831  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-480
TA-1525 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.748 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-536
TA-1790 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" peļņas daļu"   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-593
TA-1792 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-192
TA-770 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansoone A.Vītoliņa-Helviga Ģ.Krūmiņš  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1895  Informatīvais ziņojums "Par rezidentu apmācībai paredzētā finansējuma sadalījumu"   Veselības ministrija  D.Gavars    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1714  Par Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.21 26.§) "Atbildes projekts Saeimas Pieprasījumu komisijai" 4.punktā doto uzdevumu  Finanšu ministrija  E.Repše  L.Šulca J.Komisārs  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1927  Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  O.Zeile  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1902  Atbildes projekts Tiesībsargam  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  A.Zikmane  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1595  (skatīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I. Kalniņa J.Bārbale S.Saukuma-Kaša I.Pilsētniece V.Piziča J.Radzevičs   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1596  (skatīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I. Kalniņa J.Bārbale S.Saukuma-Kaša I.Pilsētniece V.Piziča J.Radzevičs   Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1597  (skatīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I. Kalniņa J.Bārbale S.Saukuma-Kaša I.Pilsētniece V.Piziča J.Radzevičs   Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1598  (skatīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I. Kalniņa J.Bārbale S.Saukuma-Kaša I.Pilsētniece V.Piziča J.Radzevičs   Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-1601  (skatīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I. Kalniņa J.Bārbale S.Saukuma-Kaša I.Pilsētniece V.Piziča J.Radzevičs   Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-1602  (skatīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I. Kalniņa J.Bārbale S.Saukuma-Kaša I.Pilsētniece V.Piziča J.Radzevičs   Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-1603  (skatīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumā"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I. Kalniņa J.Bārbale S.Saukuma-Kaša I.Pilsētniece V.Piziča J.Radzevičs   Izskatīts MK sēdē 
4.11.  TA-1604  (skatīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I. Kalniņa J.Bārbale S.Saukuma-Kaša I.Pilsētniece V.Piziča J.Radzevičs   Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-1605  (skatīts MKK) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I. Kalniņa J.Bārbale S.Saukuma-Kaša I.Pilsētniece V.Piziča J.Radzevičs   Izskatīts MK sēdē 
4.13.  TA-1606  (skatīts MKK) Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I. Kalniņa J.Bārbale S.Saukuma-Kaša I.Pilsētniece V.Piziča J.Radzevičs   Izskatīts MK sēdē 
4.14.  TA-1607  (skatīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā"  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  I. Kalniņa J.Bārbale S.Saukuma-Kaša I.Pilsētniece V.Piziča J.Radzevičs   Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  VSS-617
TA-1865 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  J.Garisons E.Svarenieks  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1894  Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko situāciju valstī"  Ekonomikas ministrija  E.Repše  O.Barānovs  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-637
TA-1888 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Ošiņa  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1890  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1552  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ministru prezidents  V.Dombrovskis  U.Rusmanis  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1821  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  D.Tauriņš  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1824  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1826  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Strakšas  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-1917  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne E.Severs P.Neijs Ē.Goba  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  VSS-272
TA-1614 
Noteikumu projekts "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Lubāns  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-1918  Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2010.gada 14.-16.jūlija sanāksmē izskatāmajiem Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem   Ekonomikas ministrija  E.Repše  A.Burka  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1922  Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 15.-16.jūlija sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1925  Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 15.–16.jūlija sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1924  Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2010.gada 14.-16.jūlija sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Kurzemniece  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1798  Informācija Satversmes tiesai lietā Nr.2010-20-0106   Satversmes tiesa  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1859  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga" lidlauka (virszemes) apkalpošanas funkciju nodalīšanai"   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  H.Ruduša J.Ķuzulis  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2010-360-k,    I.V.Lieģis     
8.2.  2010-361-k,    I.V.Lieģis     
8.3.  2010-221-k,    I.V.Lieģis     
8.4.  2010-222-k,    I.V.Lieģis     
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Ministru prezidenta zālē)
9.1.  TA-1850  Par Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 57.§) "Par akciju sabiedrību "Parex banka"" 1., 3. un 8.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Zalpētere A.Dobrājs V.Loginovs J.Jākobsons M.Bičevskis A.Ūbelis R.Fišers N.Melngailis D.Frumkin   
Skatīt protokolu