Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 27.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs
K.Gerhards
Rīgā 2010.gada 21.jūlijā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 27.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-749
TA-1944 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""  Vides ministrija  U.Augulis  A.Plāte  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-441
TA-1509 
Likumprojekts "Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā"  Aizsardzības ministrija  I.V.Lieģis  A.Jaško S.Vistiņa A.Rimša V.Upeniece J.Rēvelis   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1808  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma daļu - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 002) un tai piekrītošo zemes vienību Hospitāļu ielā 55, Rīgā"   Ekonomikas ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1847  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma daļu - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 017 0067 008) un tai piekrītošo zemes vienību Hospitāļu ielā 55, Rīgā"   Ekonomikas ministrija  I.V.Lieģis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-519
TA-1932 
Noteikumu projekts "Noteikumi par attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzību, dienas naudu un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  E.Dumpe  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-446
TA-1540 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""   Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-497
TA-1578 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-216
TA-1698 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Reģi" Alsungas novadā domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-49
TA-1781 
Likumprojekts "Grozījumi Personu speciālās aizsardzības likumā"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-252
TA-1465 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-403
TA-1591 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-402
TA-1471 
Noteikumu projekts "Noteikumi par robežpārbaudei un robežuzraudzībai nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1767
TA-1330 
Noteikumu projekts "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  Z.Bušs  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1768
TA-1334 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 20.jūnija rīkojuma Nr.384 "Par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam atbildīgajām iestādēm" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-663
TA-1811 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Martinsons  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-1997  Noteikumu projekts "Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  I.Arhipova  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-666
TA-1812 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.februāra rīkojumā Nr.130 "Par valsts nekustamā īpašuma Liepājā, Kūrmājas prospektā 13, nodošanu Liepājas Universitātes valdījumā""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-641
TA-1692 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.februāra rīkojumā Nr.129 "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 161, nodošanu Banku augstskolas valdījumā""   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  S.Sidiki  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-465
TA-1873 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.89 "Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  A.Andreičika  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-417
TA-1619 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Muižnieks I.A.Gaveika I.Zalāne  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-325
TA-1572 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistikas datu apkopošanu par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Lubāns  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-439
TA-1571 
Noteikumu projekts "Marķēšanas mašīnu reģistrēšanas un izmantošanas kārtība"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-4
TA-727 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants nodrošina pasta norēķinu sistēmas izmantošanu"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-513
TA-1675 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.295 "Kārtība, kādā veicama samaksa par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem pa valsts autoceļiem, un maksas apmērs""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  M.Zaļaiskalns  Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-512
TA-1576 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta noteikumos Nr.661 "Kārtība, kādā veicama civilās aviācijas gaisa kuģu būvēšana un pārbūvēšana, atsevišķu gaisa kuģa daļu, ierīču un palīgierīču izgatavošana un gaisa kuģu tehniskā apkope (remonts)""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-595
TA-1661 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums–Kuldīga posma 12,97. – 21,90.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  D.Pētersons  Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-616
TA-4732 
Rīkojuma projekts "Par Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Bajārs  Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1763
TA-1795 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""   Veselības ministrija  D.Gavars  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-463
TA-1797 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1051 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība""  Vides ministrija  U.Augulis  L.Miķelsone  Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-1484
TA-1919 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""  Vides ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1483
TA-1921 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Vides ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-337
TA-1507 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.92 "Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei""  Vides ministrija  U.Augulis  R.Bebris R.Rimša  Izskatīts MK sēdē 
2.32.  TA-1971  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī""  Vides ministrija  U.Augulis  R.Bebris R.Rimša  Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-391
TA-1279 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālajām atļaujām (licencēm) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai"   Zemkopības ministrija  T.Koķe  K.Kjago  Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-479
TA-1649 
Noteikumu projekts "Kartupeļu vēža izplatības ierobežošanas un apkarošanas kārtība"  Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-603
TA-1951 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" peļņas daļu"   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-594
TA-1953 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" peļņas daļu"   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-537
TA-1987 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-538
TA-1988 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" peļņas daļu"   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1963  Noteikumu projekts "Noteikumi par Engures ostas robežu noteikšanu"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  A.Maldups J.Megnis  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-1646
TA-1424 
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju Bulduri 1117, Jūrmalā"   Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīt MKK 
3.7.  VSS-621
TA-1837 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Veterinārās receptes noformēšanas kārtība"   Zemkopības ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1993  Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"   Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2003  Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  R.Klimkāne  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1904  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1546  Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā"  Vides ministrija  U.Augulis  R.Vesere A.Stašāne A.Stiebre D.Jirgensone   Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-674
TA-2015 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2037  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas un Ukrainas ekonomiskās sadarbības programmas 2010. – 2011.gadam projekts  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-713  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par nebanku kreditēšanas līgumu nosacījumiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un priekšlikumiem to pilnveidošanai"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate L.Duntava B.Vītoliņa  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-110
TA-1447 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate L.Duntava B.Vītoliņa  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-109
TA-1453 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Preimate L.Duntava B.Vītoliņa  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2025  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību"  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Tiknuss  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2020  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta noteikumos Nr.649 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Izglītības iestāžu informatizācija"""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-2021  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2008  Rīkojuma projekts "Par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvaru 2010.gadā"  Labklājības ministrija  U.Augulis  L.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2033  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.181 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu""  Labklājības ministrija  U.Augulis  S.Uzuliņa  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-2004  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  V.Puķīte  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-2024  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.327 "Noteikumi par Ieslodzījuma vietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)    Izskatīts MK sēdē 
6.13.  TA-1702  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""  Veselības ministrija  D.Gavars  J.Blaževičs  Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-1704  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Veselības ministrija  D.Gavars    Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-2027  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000""  Vides ministrija  U.Augulis  J.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-2047  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un papildus finansējuma piešķiršanu"   Ārlietu ministrija  A.Ronis  A.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-2052  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Pelēkā  Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-2053  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sniedz un uzrauga galvojumu par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" saistībām"  Finanšu ministrija  E.Repše  J.Pone  Izskatīts MK sēdē 
6.19.  VSS-585
TA-2022 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
6.20.  TA-2056  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  D.Traidās  Izskatīts MK sēdē 
6.21.  TA-2042  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.477 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.2.aktivitāti "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana"""  Kultūras ministrija  I.Dālderis    Izskatīts MK sēdē 
6.22.  TA-2059  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ministru prezidents  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2040  Latvijas Republikas nostājas Eiropas Savienības Tiesas lietā C-505/09 P Eiropas Komisija pret Igaunijas Republiku projekts   Tieslietu ministrija  I.V.Lieģis (TM)  K.Drēviņa K.Krasovska L.Leja  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2045  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 3.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2050" projekts   Finanšu ministrija  E.Repše  M.Brencis D.Robežniece S.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2050  Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par ES kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Horvātiju 12.sadaļā Pārtikas drošības, veterinārā un fitosanitārā politika un 32.sadaļā Finanšu kontrole  Ārlietu ministrija  A.Ronis  G.Dailidenaite  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2070  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 3.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/4801" projekts   Zemkopības ministrija  T.Koķe  K.Andersons V.Bīmanis V.Mantrovs D.Ugare  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2067  Paskaidrojuma projekts Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam lietā Nr.A42471808  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Ābele M.Bunka  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2010-228-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Gulbis pret Latviju"    A.Ronis  I.Reine   
9.2.  2010-229-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Žerebkovs pret Latviju"    A.Ronis  I.Reine   
9.3.  2010-230-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Trūps pret Latviju"    A.Ronis  I.Reine   
9.4.  2010-231-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Dāvidsons pret Latviju"    A.Ronis  I.Reine   
9.5.  2010-232-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Cuško pret Latviju"    A.Ronis  I.Reine   
9.6.  2010-240-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Gubenko pret Latviju"    A.Ronis  I.Reine   
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Ministru prezidenta zālē)
10.1.  TA-2058  Par akciju sabiedrību "Parex banka"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  G.Ābele N.Melngailis I.Lazdovska A.Dobrājs J.Jākobsons E.Radziņš K.Lore   
10.2.  TA-2066  Par akciju sabiedrību "Parex banka"   Finanšu ministrija  E.Repše  I.Zalpētere A.Dobrājs V.Loginovs I.Lazdovska J.Jākobsons K.Āboliņš A.Ūbelis R.Fišers   
Skatīt protokolu