Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2010.gada 10.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2010.gada 6.augustā

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2010.gada 10.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2006  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās, un iziet no tiem"  Aizsardzības ministrija  K.Gerhards  I.Grūbe  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-616
TA-1862 
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma pieškiršanu Madonas novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija  K.Gerhards  A.Līduma  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-176
TA-2054 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  L.Usilenoka  Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2079  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.748 "Par Koncepciju par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem""   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-714
TA-1929 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  E.Repše  D.Robežniece A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-378
TA-1874 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus"  Finanšu ministrija  E.Repše  A.Antonovs  Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-553
TA-1835 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu"   Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-710
TA-2002 
Noteikumu projekts "Iekšējā audita struktūrvienību darba salīdzinošo pārbaužu veikšanas kārtība"   Finanšu ministrija  E.Repše  N.Lasmane  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-754
TA-2125 
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas par vidējiem darba ienākumiem un deklarētajiem gada apliekamajiem ienākumiem apkopošanu, sagatavošanu un publicēšanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  M.Brencis I.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-556
TA-1959 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra instrukcijā Nr.16 "Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izstrādes un novērtēšanas metodika""  Finanšu ministrija  E.Repše  V.Umanovs  Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-743
TA-2018 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi"  Finanšu ministrija  E.Repše  J.Plūme  Izskatīts MK un atlikts 
1.12.  VSS-661
TA-1885 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne G.Kosojs  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-712
TA-1899 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Daugavpils ielā 69A, Preiļos, Preiļu novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne G.Kosojs  Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-708
TA-1877 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.aprīļa rīkojumā Nr.225 "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Lielajā Dārza ielā 69, Daugavpilī, pārdošanu""  Finanšu ministrija  E.Repše  I.Odiņa-Laizāne  Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-482
TA-1669 
Noteikumu projekts "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-335
TA-1782 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-586
TA-1819 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu Iekšlietu ministrijā vai Tieslietu ministrijā"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1991  Par Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 43.§) "Par informatīvo ziņojumu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 2006.gadā rīkoto krīzes vadības mācību NATO CMX 06 secinājumu ieviešanas gaitu" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1930  Par Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 28.§) "Par Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.76 58.§) "Likumprojekts "Grozījumi Pilsonības likumā" izpildi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-689
TA-1928 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumu Nr.535 "Liepājas medicīnas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-688
TA-1926 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumu Nr.1305 "Noteikumi par Liepājas medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  G.Rēvalde  Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-452
TA-1810 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo sporta bāzu darbības pārbaudes kārtību un tajā iesaistāmajām institūcijām"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  A.Brūne  Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-562
TA-1752 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 16.septembra rīkojumā Nr.629 "Par koncepciju "Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā"""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  J.Gaigals  Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1188
TA-411 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2005.–2014.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1189
TA-414 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.marta rīkojumā Nr.137 "Par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2005.–2014.gadam""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2085  Noteikumu projekts "Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumi aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai"  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Lipskis I.Zvīdriņa  Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-188
TA-1585 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.829 "Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu""  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Korčagins  Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-366
TA-1742 
Noteikumu projekts "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos"   Labklājības ministrija  U.Augulis  M.Vīksne  Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-498
TA-1793 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-263
TA-1802 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem""  Labklājības ministrija  U.Augulis  A.Dūdiņš  Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-602
TA-1952 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-1995  Par Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 17.§) "Par Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 16.§) "Par Eiropas ainavu konvenciju" izpildi" izpildi  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  I.Urtāne A.Nikodemusa  Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-70
TA-2051 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""  Satiksmes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-664
TA-1884 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)– Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  D.Pētersons  Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-680
TA-1818 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums–Kuldīga posma 58,39.–70,88.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  D.Pētersons  Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-606
TA-1903 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.janvāra rīkojumā Nr.6 "Par Kriminālsodu politikas koncepciju""  Tieslietu ministrija  K.Gerhards  I.Gratkovska U.Zemzars  Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-1665  Par Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija protokollēmuma (prot. Nr.37 40.§) "Informatīvais ziņojums par Satversmes tiesas 2009.gada 23.aprīļa spriedumu lietā Nr.2008-42-01" 2.punktā dotā uzdevuma noteiktā izpildes termiņa pagarināšanu  Tieslietu ministrija  K.Gerhards  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-1984
TA-1244 
(2009.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par prekursoriem""  Veselības ministrija  D.Gavars    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-1981
TA-1249 
(2009.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību""  Veselības ministrija  D.Gavars    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-461
TA-1774 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Goda donora nosaukuma piešķiršanas kritērijiem un Goda donora apliecības piešķiršanas kārtību"  Veselības ministrija  D.Gavars  J.Bundulis  Izskatīts MK sēdē 
1.41.  TA-2139  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.353 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3.aktivitāti "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana""""  Veselības ministrija  D.Gavars  J.Blaževičs  Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-2140  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Veselības ministrija  D.Gavars    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-102
TA-1834 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Akvakultūras dzīvnieku slimību ierobežošana""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-510
TA-1710 
Noteikumu projekts "Koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-657
TA-1838 
Noteikumu projekts "Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  VSS-623
TA-1840 
Noteikumu projekts "Īpašās veterinārās receptes izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2115  Jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta   Tieslietu ministrija       
2.2.  TA-2118  Noteikumu projekts "Noteikumi par sertificēšanas institūciju, kura izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards  O.Zeile  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2041  Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra parādsaistību segšanu valsts akciju sabiedrībai "Elektronisko sakaru direkcija""   Satiksmes ministrija  K.Gerhards  V.Vaznis I.Pravorne   
2.4.  VSS-321
TA-1668 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" pamatkapitālā"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards  J.Bokta  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2130  Informatīvais ziņojums "Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2010.gadam iekļauto uzdevumu izpildes gaitu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Beināre  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-495
TA-2110 
Informatīvais ziņojums "Par robežkontroles punkta "Grebņeva" modernizācijas pabeigšanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu 2011.gadā"  Finanšu ministrija  E.Repše  S.Podegrade  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2069  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa sēdes protokola Nr.19 19.§ "Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, lai kriminālprocesā veicinātu lēmumu par lietisko pierādījumu un arestētās mantas nodošanu realizācijai un iznīcināšanai pieņemšanu" 9.punkta izpildi""  Tieslietu ministrija  K.Gerhards  I.Melnace Z.Dundurs  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2150  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2046  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  J.Rītiņš V.Zaguzovs A.Korobko  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2101  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  R.Vējonis  A.Vilks Dz.Mukāne  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1870  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1871  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-2074  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1994  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-2135  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  Z.Matuzale  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-1467  Rīkojuma projekts "Par I.Zalpēteres iecelšanu"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Zalpētere  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-577
TA-2086 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2163  (skatīt vienlaikus ar 5.23.jaut. (TA-2177)) Par Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 68.§) "Par Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 2.jūlija spriedumu" 2.2.apakšpunkta izpildi   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2164  (skatīt vienlaikus ar 5.24.jaut. (TA-2179)) Informatīvais ziņojums "Par Lielo un stratēģiski nozīmīgo ārvalstu investīciju projektu koordinācijas padomes izveidošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Ozols M.Ēlerts I.Berķe  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2153  Informatīvais ziņojums "Par Starptautiskā Valūtas fonda tehniskās palīdzības (2010.gada 6.- 16.aprīļa) misijas "Budžeta sagatavošanas procesa pilnveidošana" rezultātiem"   Finanšu ministrija  E.Repše  B.Bāne L.Ruškule  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2151  Valsts ieņēmumu dienesta atalgojuma sistēmas koncepcijas projekts  Finanšu ministrija  E.Repše    Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2160  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Pārtikas aprites uzraudzības likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-2161  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-2162  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-2145  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.jūnija noteikumos Nr.521 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.3.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana"""  Izglītības un zinātnes ministrija  T.Koķe  E.Kivriņa  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-2043  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro kārtu'  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  A.Kužnieks A.Andreičika U.Bisenieks   Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-2061  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti" Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Staķe  A.Kužnieks A.Andreičika   Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-2121  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Labklājības ministrija  U.Augulis  S.Uzuliņa  Izskatīts MK sēdē 
5.14.  TA-2011  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"""  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-2136  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""  Labklājības ministrija  U.Augulis  S.Uzuliņa  Izskatīts MK sēdē 
5.16.  TA-2155  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.785 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai"""  Labklājības ministrija  U.Augulis  S.Uzuliņa  Izskatīts MK sēdē 
5.17.  TA-2091  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1066 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū"""  Labklājības ministrija  U.Augulis  S.Uzuliņa   Izskatīts MK sēdē 
5.18.  TA-2134  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātīb" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām"""  Labklājības ministrija  U.Augulis  S.Uzuliņa  Izskatīts MK sēdē 
5.19.  VSS-746
TA-2168 
Pasākumu plāna projekts ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai  Finanšu ministrija  R.Repše  J.Stinka M.Čakste   Izskatīts MK sēdē 
5.20.  TA-2172  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu""  Labklājības ministrija  U.Augulis  S.Uzuliņa  Izskatīts MK sēdē 
5.21.  VSS-716
TA-2044 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iegūstama, glabājama un izmantojama no Valsts robežsardzes videoinformācijas fiksēšanas iekārtām iegūtā informācija"  Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece    Izskatīts MK sēdē 
5.22.  SAN-2424
 
(atbalstīts MKK) Sociālās drošības tīkla stratēģijas projekts  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  D.Gavars D.Staķe    Izskatīts MK sēdē 
5.23.  TA-2177  (skatīt vienlaikus ar 5.3.jaut. (TA-2163)) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra rīkojuma Nr.755 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēšanu un saglabāšanu valsts īpašumā" atcelšanu daļā"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
5.24.  TA-2179  (skatīt vienlaikus ar 5.4.jaut. (TA-2164)) Noteikumu projekts "Lielo un stratēģiski nozīmīgo ārvalstu investīciju projektu koordinācijas padomes nolikums"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  A.Ozols M.Ēlerts I.Berķe  Izskatīts MK sēdē 
5.25.  TA-2185  Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Krievijas Federācijai mežu ugunsgrēku un to radīto seku likvidēšanas pasākumos"   Iekšlietu ministrija  L.Mūrniece  A.Pencis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-4600  (2009.) Protokollēmuma projekts "Par pārstāvju pilnvarošanu Administratīvajā lietā Nr.A42701608"  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1893  Par Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 67.§) "Par turpmāko rīcību jautājumā par bijušās PSRS kuģiem un to saglabāšanu" 2. un 3.punktā dotā uzdevuma izpildi   Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu