Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 12.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā,  2011.gada 8.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 12.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-622
TA-1682 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumos Nr.1072 "Uzraudzības komitejas nolikums""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-623
TA-1683 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana"""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-624
TA-1685 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.545 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-625
TA-1686 
Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-612
TA-1695 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1231 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-351
TA-1547 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā iekšējā audita sistēmas pilnveidošanai"  Ministru prezidents  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-198
TA-1182 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā noslēdz un pārrauga vienošanos par energoefektivitātes paaugstināšanu"  Ekonomikas ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1427
TA-704 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu""  Finanšu ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  VSS-322
TA-1315 
Likumprojekts "Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1646  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1656  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzērbenes ielā 14, Rīgā, nodošanu Elektronikas un datorzinātņu institūta īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-297
TA-1433 
Noteikumu projekts "Noteikumi par jūras negadījumu un jūras incidentu izmeklēšanu kuģošanas drošības aspektā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-369
TA-1488 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-220
TA-1377 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1372  Likumprojekts "Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13.protokolu par nāves soda pilnīgu atcelšanu"   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-1373  Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-1374  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-1375  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-1376  Likumprojekts "Grozījumi Apžēlošanas likumā"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-106
TA-983 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.291 "Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai maksātnespējas reģistrā""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-173
TA-1344 
Noteikumu projekts "Noteikumi par institūciju sadarbību Līguma par Eiropas Savienības darbību pārkāpuma procedūras ietvaros un pirms pārkāpuma procedūras ierosināšanas"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-161
TA-1345 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.995 "Kārtība, kādā sagatavo un apstiprina Latvijas Republikas nostājas projektu un nodrošina Latvijas Republikas pārstāvību Eiropas Kopienu Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-402
TA-1599 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdens objektiem, kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar hidrotehniskajām būvēm"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-314
TA-1180 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1530  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Aldaru ielā 11 k-4 un Aldaru ielā 11 k-5, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā"   Saeimas priekšsēdētājs  J.Dūklavs  M.Brencis K.Cirsis K.Sirmā V.Bružas  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1684  Informatīvais ziņojums "Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2011.gadam iekļauto uzdevumu izpildi"  Ekonomikas ministrija  J.Dūklavs  I.Beināre I.Lore   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-483
TA-1678 
Informatīvais ziņojums "Par normatīvajiem aktiem, kas nosaka dažādu atļauju (licenču) izsniegšanu un anulēšanu par nopietniem saimnieciskās darbības pārkāpumiem"  Ekonomikas ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-903  Informatīvais ziņojums "Par pastāvošo uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu izvērtējumu no to efektivitātes un nodokļu administrēšanas viedokļa"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs  I.Šņucins I.Tiesnieks I.Kodoliņa-Miglāne A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-908  Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plāna ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam 3.pasākuma – izvērtēt pastāvošos iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus no to efektivitātes un nodokļu administrēšanas viedokļa – izpildi"   Finanšu ministrija  J.Dūklavs  I.Šņucins I.Tiesnieks I.Kodoliņa-Miglāne A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-159
TA-1319 
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību regulējuma par tiesību subjekta reģistrācijas apliecības izsniegšanu tikai pēc tā rakstveida pieprasījuma nodrošināšanai"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1697  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  S.Siliņa  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1492  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis  U.Lapiņš S.Vingre E.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-544
TA-1699 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Gruzijas protokolu, ar ko groza 2004.gada 13.oktobra konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs  A.Birums  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1715  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par M.Bičevska atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs  M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1714  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par S.Bajāres iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs  M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1264  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 30.maija rīkojumā Nr.283 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""  Finanšu ministrija  J.Dūklavs  M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-1463
TA-1001 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Arhipova K.Kalsnavs  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1703  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 34, Salaspilī, Salaspils novadā, daļas izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Arhipova J.Grabis  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1704  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2011.gada 15.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.16 22.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.1.apakšaktivitāti "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana""""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Pavlovska  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1712  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ķengaraga ielā 8, Rīgā, daļas izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Arhipova A.Šternbergs  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-695  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.675 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā"""  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-277
TA-1691 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis  A.Plāte   Izskatīts MK sēdē 
6.11.  VSS-147
TA-1693 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālo plānu un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmas saturs, tās saskaņošanas, sabiedriskās apspriešanas, ieviešanas, novērtēšanas un pārskatīšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis  R.Vesere I.Doniņa  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-1723  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (pēc MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""  Ministru prezidents  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
6.13.  VSS-481
TA-1628 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas izlietojumu"  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
6.14.  VSS-482
TA-1629 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"" peļņas daļu"   Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
6.15.  VSS-491
TA-1673 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Fizisko personu, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, apmācības kārtība un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē attiecīgus sertifikātus un apliecības"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.16.  VSS-567
TA-1711 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-1730  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Balode  Izskatīts MK sēdē 
6.18.  TA-1734  Informatīvais ziņojums par reformu norisi profesionālajā izglītībā   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Štāle I.Brante E.Pavlovska  Izskatīts MK sēdē 
6.19.  TA-1731  Rīkojuma projekts "Par līdzekļu pārdali starp valsts budžeta resoriem"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  A.Kenkle  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-1728  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 18.-19.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)  K.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1737  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 18.–19.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-1701  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības attīstības ministru neformālo sanāksmi Sopotā, Polijā, 2011.gada 14.- 15.jūlijā  Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  L.Tomase  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1709  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 17.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0617 pret Latvijas Republiku" projekts   Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1716  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 19.maija argumentētā atzinuma pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2175" projekts   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis  R.Vesere L.Miķelsone  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-1725  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 19.jūlija sanāksmei   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-1726  Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 18.jūlija sanāksmei   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  A.Razāns K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-1539  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420521610   Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams  A.Pabriks  S.Belrus  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  2012-214-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Gasiņš pret Latviju"    Ģ.V.Kristovskis  E.Plaksins   
10.2.  2012-215-k,  Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komitejas viedokli lietā "Leonid Raihman (Leonīds Raihmans) pret Latviju"    Ģ.V.Kristovskis  S.Kauliņa   
Skatīt protokolu