Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes
Ministru kabineta komitejas sēdes
Valsts sekretāru sanāksmes
Tiesību aktu projekti
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2011.gada 16.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 11.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 16.augustā
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  2011-TA-1927, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumos Nr.592 "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par bīstamām un piesārņojošām kuģu kravām""  Satiksmes ministrija  U.Augulis     
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-1909  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.238 "Par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.aktivitāti "Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1914  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.237 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.3.aktivitāti "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-484
TA-1585 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļu īpašumu dzīvojamā mājā Ganību dambī 27, k-3, Rīgā, pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1
TA-1786 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kūlēni", Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-2
TA-1787 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Volšēni-Virši" Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1870  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.novembra rīkojumā Nr.742 "Par Revīzijas konsultatīvās padomes sastāvu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1930  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas gada sanāksmē Vašingtonā 2011.gada 23.–25.septembrī"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-233
TA-1740 
Likumprojekts "Par likuma "Par 1995.gada 26.jūlija Konvenciju par Eiropas Policijas biroja izveidi, kuras pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants (Eiropola konvencija), 1996.gada 23.jūlija Protokolu par Konvencijas par Eiropas Policijas biroja izveidi interpretāciju, ko veic Eiropas Kopienu Tiesa ar iepriekšējo nolēmumu palīdzību, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants, un 1997.gada 19.jūnija Protokolu par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti, kura pamatā ir Līguma par Eiropas Savienību K3.pants un Eiropola konvencijas 41.panta 3.punkts", likuma "Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija) un Protokolā par Eiropola, tā institūciju dalībnieku, Eiropola direktora vietnieku un darbinieku privilēģijām un imunitāti" un likuma "Par Protokolu par grozījumiem Konvencijā par Eiropas Policijas biroja izveidi (Eiropola konvencija), pamatojoties uz minētās konvencijas 43.panta 1.punktu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-78
TA-1410 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā Latvijas Republika saņem un sniedz palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas līguma valstīm piespiedu izraidīšanā, izmantojot gaisa telpu, kā arī kārtību, kādā organizējami kopīgi lidojumi starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas līguma valstīm"  Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1936  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-1938  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1094 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-1939  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.346 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.2.aktivitāti "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-1940  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumu Nr.1025 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē"" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-1941  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.265 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  2011-TA-1925, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks     
2.16.  TA-1923  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-1918  Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Rīgas Valsts tehnikumam"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-1919  Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Liepājas Valsts tehnikumam"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-1920  Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Ventspils Profesionālajai vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-1921  Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumam"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-1922  Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Rīgas Tehniskajai koledžai"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-1929  Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Jelgavas Amatniecības vidusskolai"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-578
TA-1756 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1999.gada 10.novembra rīkojuma Nr.522 "Par Biznesa institūta RIMPAK Livonija Satversmes apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-576
TA-1793 
Likumprojekts "Par Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra statūtiem"  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  TA-1882  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.733 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitāti "Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana"""  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-418
TA-1564 
Likumprojekts "Par Konvenciju par Eiropas Sakaru biroja izveidi"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-652
TA-1803 
Likumprojekts "Par Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konvencijas grozīšanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-580
TA-1779 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-502
TA-1848 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1618 "Vieglo automobiļu un motociklu nodokļa maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-376
TA-1623 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem""  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-128
TA-1570 
Noteikumu projekts "Noteikumi par personas datu nodošanas līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  TA-1878  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.131 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.2.apakšaktivitāti "Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība"""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-537
TA-1822 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-680
TA-1873 
Noteikumu projekts "Gaļas kazu pārraudzības kārtība"   Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-1398
TA-1815 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Abragciemā, Engures pagastā, Engures novadā"   Ekonomikas ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1752  Rīkojuma projekts "Par Rīgas Ekonomikas augstskolas – Stockholm Scool of Economics in Riga – rektora apstiprināšanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  G.Rēvalde A.Pālsovs D.Pauna  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1935  Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijai 2011.gadā un turpmākajos gados nepieciešamo papildu valsts budžeta finansējumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)  A.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1993  Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatu"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1995  Rīkojuma projekts "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu vērtēšanas komisiju"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1994  Instrukcijas projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra instrukcijas Nr.13 "Kārtība, kādā ierosina ieteikt iecelšanai amatā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1744  Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par Tautas Frontes muzeja darbības nodrošināšanu)  Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-1014
TA-357 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu "Karjers "Aiviekste"", Variešu pagastā, Krustpils novadā"   Ekonomikas ministrija  U.Augulis  V.Morevs J.Seikovskis  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1977  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  2011-TA-1931, MK noteikumu projekts  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām""  Aizsardzības ministrija  A.Štokenbergs     
6.2.  TA-1944  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojuma Nr.777 "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Daugavas stadionam" atcelšanu daļā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1945  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojuma Nr.798 "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta un atpūtas centram "Sportima"" atcelšanu daļā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1946  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojuma Nr.771 "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta centram "Mežaparks"" atcelšanu daļā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1947  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojuma Nr.778 "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Rīgas pilsētas pašvaldības sporta kompleksam "Arkādija"" atcelšanu daļā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1948  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojuma Nr.772 "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Rīgas pašvaldības sporta iestādei "Rīgas Nacionālā sporta manēža"" atcelšanu daļā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1907  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  J.Bokta I.Šņucins M.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-1908  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Lukstiņš A.Aksenoks I.Šņucins  Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-1910  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  U.Magone S.Gasjūna I.Šņucins  Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-708
TA-1849 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un zirga pases izsniegšanas valsts nodevu"   Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.11.  2011-TA-1963, MK noteikumu projekts  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija  R.Vējonis     
6.12.  2011-TA-1964, MK noteikumu projekts  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  R.Vējonis     
6.13.  TA-1974  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Stepanova A.Cimdars   Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-1968  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Kancēvičs B.Broka  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu