Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Datu bāzes

print Nosūtīt
print Drukāt

Politikas plānošanas informācijas sistēma (POLSIS) http://polsis.mk.gov.lv

Sistēmas mērķis ir nodrošināt sabiedrībai brīvu pieeju nozaru politikas dokumentiem. Informācijas sistēmā ir ievietoti visi politikas plānošanas dokumenti, kas ir pieņemti Ministru kabinetā kopš 1993. gada.

POLSIS ir publiski pieejams ikvienam Latvijas iedzīvotājam un par datu bāzes lietošanu nav jāmaksā. Pieejamos dokumentus ir iespējams lejupielādēt, kā arī saglabāt un izdrukāt. Informācijas sistēma piedāvā dokumentus izdrukāt tabulās, izvēlēto dokumentu eksportējot, tādējādi padarot saprotamāku un ērtāku tā tālāko izmantošanu.

POLSIS piedāvā iespēju interesentiem parakstīties uz jaunumiem, nodrošinot, ka izvēlētās politikas plānošanas jomas dokumenti tiks piegādāti uz norādīto e-pasta adresi.

Politikas plānošanas dokumenti ir sakārtoti savstarpējā pakārtotības sistēmā jeb hierarhijā vienas jomas ietvaros. Hierarhija atvieglo lietotājiem vajadzīgo dokumentu atrašanu, kā arī veicina lietotāju sapratni par attiecīgās iestādes kompetencē esošo dokumentu savstarpējo saistību. Politikas plānošanas dokumenti ir klasificēti arī atbilstoši to specifikai, tā padarot ērtāku interesējošās jomas dokumentu atrašanu.

Izveidotajai datu bāzei ir unikāla agrās brīdināšanas sistēma – ar īpašiem simboliem tiek brīdināts par katra dokumenta spēkā esošo laika posmu. Tāpat informācijas sistēmas lietotājiem ir pieejami statistikas pārskati par publiski pieejamiem dokumentiem, kurus sistēma automātiski ģenerē reizi mēnesī.

Pētījumu un publikāciju datu bāze http://petijumi.mk.gov.lv/ui/

Datu bāzes mērķis ir nodrošināt elektroniskajā vidē pieejamu, caurskatāmu un vienotu informāciju par veiktajiem pētījumiem, publikācijām un metodikām atbilstošās rīcībpolitikas jomās kopš 2000.gada, kā arī informāciju par tuvāko 2 gadu laikā paredzētajām jauno pētījumu tēmām.

Pētījumu un publikāciju datu bāze ir publiski pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam un par datu bāzes lietošanu nav jāmaksā. Pieejamos dokumentus ir iespējams lejupielādēt, kā arī saglabāt un izdrukāt.

Iespējas:

  • izmantot ilgstoši uzkrātu informāciju par pētījumiem
  • iepazīties ar informāciju kas līdz šim nebija pieejama, vai ir pieejama tikai drukātā veidā ministrijā
  • koordinēt pētījumu izmantošanu rīcībpolitiku izstrādē
  • plānot jaunas pētījumu tēmas, tās koordinēt un novērst to pārklāšanos
  • nodrošināt sabiedrībai pieeju publiski finansētiem pētījumiem
  • sasaistīt rīcībpolitikas plānošanas un normatīvo aktu izstrādes procesu ar nacionālo attīstības indikatoru (t.sk. NAP un ES struktūrfondu) rādītāju uzskaiti un analīzi vienotā integrētā vidē.

Valsts tiešās pārvaldes iestāžu datu bāze http://tpi.mk.gov.lv/ui/

Datu bāzes mērķis ir uzkrāt visu informāciju par valsts tiešo pārvaldi vienā publiski pieejamā vietā, nodrošināt iespēju nepārtraukti papildināt informāciju un paplašināt tās atlases iespējas, pārbaudīt un aktualizēt informāciju, nodrošināt tās “publisku ticamību”.

Datu bāzē ietverta informācija par tiešās valsts pārvaldes iestādēm (t.sk. Valsts aģentūrām), valsts kapitālsabiedrībām un kapitālsabiedrībām, kurās ir valsts daļas, kā arī citām iestādēm.

Datu bāzē nav ietvertas pašvaldības un citas atvasinātās publisko tiesību juridiskās personas (t.sk. augstskolas), augstākminēto juridisko personu veidotās iestādes, citas “neatkarīgās iestādes” un valsts varas iestādes.

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu