Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Labāks regulējums
Cilvēkresursu attīstības politika
Kvalitātes vadība
ES projekti valsts pārvaldes attīstībai
Arhīvs
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Funkciju audita komisijas jaunumi
10.09.2010 Izsludina iepirkumu par valsts budžeta finansētu funkciju uzskaites, izvērtēšanas un analīzes rīka pilnveidošanu
Piektdien, 10.septembrī izsludināts atklāts konkurss par valsts budžeta finansētu funkciju uzskaites, izvērtēšanas un analīzes rīka pilnveidošanu.
Tālāk
09.09.2010 Funkciju izvērtējumu nodod Finanšu ministrijai turpmākai analīzei un izmantošanai 2011.gada budžeta projekta veidošanā
Trešdien, 8.septembrī notika kārtējā Reformu vadības grupas (RVG) sēde, diskutējot par priekšlikumiem valsts finansēto funkciju optimizācijai. Sēdes dalībnieki vienojās, ka darba grupas ziņojums un ministriju komentāri tiks nodoti Finanšu ministrijai turpmākai analīzei un priekšlikumu izmantošanai 2011.gada budžeta projekta sagatavošanas laikā.
Tālāk
01.09.2010 Funkciju izvērtēšanas darba grupa iesniedz priekšlikumus valsts funkciju optimizācijai
Otrdien, 31.augustā Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim iesniegts Funkciju vērtēšanas darba grupas sagatavotais ziņojums par priekšlikumiem valsts budžeta finansēto funkciju optimizēšanai, kas indikatīvi nodrošinātu fiskālo konsolidāciju 79,3 miljonu apmērā. Premjers ziņojumu nosūtījis visiem ministriem komentāru un precizējumu sniegšanai atbilstoši nozares redzējumam, lai gūtu maksimāli saskaņotu viedokli par iespējamiem valsts budžeta izdevumu ietaupījuma apjomiem un virzieniem. Ja darba grupas piedāvātie risinājumi nozares griezumā nav atbalstāmi, tiek lūgts sniegt papildus priekšlikumus par citām, alternatīvām valsts budžeta samazinājuma iespējām.
Tālāk
01.06.2010 Sāk valsts funkciju izvērtēšanas pirmo posmu
No 1.jūnija Funkciju izvērtēšanas vadības grupa uzsāk darbu pie valsts budžeta finansēto funkciju izvērtēšanas pirmā posma, kurā tiks uzklausīta ministriju un centrālās pārvaldes iestāžu sniegtā informācija par to īstenotajām funkcijām un finansējuma samazinājuma iespējām. Pēc informācijas apkopošanas līdz jūlija vidum tiks sagatavots sākotnējais ziņojums, lai uzsāktu otro posmu – detalizētu funkciju revīziju un optimizācijas priekšlikumu sagatavošanu lēmumu pieņēmējiem. Valsts funkciju pārskatīšana būs pamats 2011.gada valsts budžeta projekta izstrādei, kā arī ilgtspējīgu strukturālu izmaiņu un vidēja termiņa fiskālās konsolidācijas nodrošināšanai.
Tālāk
27.05.2010 Funkciju audits piedāvā konsolidēt un optimizēt valsts pārvaldes standartizētos IKT pakalpojumus
Ceturtdien, 27.maijā preses konferencē Funkciju audita par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldību vadītājs Aigars Laurinovičs atzina, ka valsts pārvaldē ir novērojama plaša IKT resursu decentralizācija un sadrumstalotība, tādēļ ir nepieciešams veikt valsts pārvaldes iestāžu standartizēto pakalpojumu resursu konsolidāciju un optimizāciju resora ietvaros.
Tālāk
20.05.2010 Funkciju audits piedāvā samazināt izglītības iestāžu uzraudzību un kontroli
Ceturtdien, 20.maijā preses konferencē Funkciju audita grupas izglītības iestāžu uzraudzības jomā vadītāja Inese Vaivare informēja par iespējām samazināt izglītības iestāžu uzraudzību un kontroli, tādejādi izglītības iestādes administratīvo darba apjomu samazinot par 60%.
Tālāk
13.05.2010 Valsts funkcijas plāno izvērtēt līdz augustam
Ceturtdien, 13.maijā Reformu vadības grupas pārstāvjiem tika organizēts seminārs, kura laikā Valsts kanceleja prezentēja metodiku un procesa organizēšanas kārtību valsts budžeta finansēto funkciju izvērtēšanai, lai sagatavotu priekšlikumus 2011.gada valsts budžeta projekta izstrādei, panāktu ilgtspējīgas strukturālas izmaiņas, kā arī sekmētu vidēja termiņa fiskālās konsolidācijas mērķu sasniegšanu. Sagatavotā funkciju izvērtēšanas matrica paredz funkciju izvērtēšanu pēc vērtību skalas – drošības, konkurētspējas, sociālā nodrošinājuma, kultūras un vides kapitāla u.c. aspektiem, kā arī pēc labas un saprātīgas pārvaldības kritēriju skalas – piemēram, vai funkciju pēc būtības var īstenot tikai valsts, nodrošinot valsts rīcībspēju u.c. Pēc Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikuma vērtēšanas kritēriji tiks papildināti ar Baltijas un Ziemeļvalstu salīdzinošiem radītājiem, piemēram, par funkcijas izmaksām vai izpildei nepieciešamo strādājošo skaitu tuvākajās kaimiņvalstīs.
Tālāk
03.03.2010 Funkciju audita komisija izvērtē uzsākto auditu starpziņojumus
Trešdien, 3.martā notika Funkciju audita komisijas sēde, kurā tika izvērtēti starpziņojumi uzsāktajos auditos šādās jomās – iestāžu atbalsta funkcijās un iestāžu informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšanas funkcijās.
Tālāk
25.02.2010 Reformu vadības grupa diskutē par valsts pārvaldes funkcijām un pakalpojumiem
Ceturtdien, 25.februārī, notika Reformu vadības grupas sēde, kurā izskatīja jautājumus par valsts funkciju izvērtējumu, valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu efektivitāti, funkciju auditu darbību un nevalstiskā sektora partneru līdzdalību strukturālo reformu procesos.
Tālāk
14.01.2010 Premjers uzdod vērtēt un samazināt valsts veicamo funkciju saturu un skaitu
Šodien, 14.janvārī Ministru prezidents Valdis Dombrovskis visiem ministriem un KNAB priekšniekam nosūtījis rezolūcijas, ar kurām līdz 1.februārim uzdots papildināt jau uzkrāto informāciju par valsts pārvaldes funkcijām, nodrošinot 2010.gada valsts budžetam atbilstošu aktuālu datu bāzi par funkciju finansēšanas līmeni, samazinājumu vai likvidāciju, un tādējādi sagatavojot informatīvo pamatu turpmākajiem valsts budžeta izstrādes procesiem.
Tālāk
... 1 2 ...
Nākamās