Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Labāks regulējums
Cilvēkresursu attīstības politika
Kvalitātes vadība
ES projekti valsts pārvaldes attīstībai
Arhīvs
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Valsts pārvaldes funkciju izvērtēšana 2010

print Nosūtīt
print Drukāt

Funkciju izvērtējumu nodod Finanšu ministrijai turpmākai analīzei un izmantošanai 2011.gada budžeta projekta veidošanā

Trešdien, 8.septembrī notika kārtējā Reformu vadības grupas (RVG) sēde, diskutējot par priekšlikumiem valsts finansēto funkciju optimizācijai. Sēdes dalībnieki vienojās, ka darba grupas ziņojums un ministriju komentāri tiks nodoti Finanšu ministrijai turpmākai analīzei un priekšlikumu izmantošanai 2011.gada budžeta projekta sagatavošanas laikā.

RVG dalībnieki uzklausīja Funkciju vērtēšanas darba grupas sagatavotos priekšlikumus valsts budžeta finansēto funkciju optimizācijai, kas pēc precizētās redakcijas paredz 78,8 miljonu latu ietaupījumu 2011.gada budžeta konsolidācijas ietvaros. Īstenojot vidēja termiņa pasākumus, darba grupa prognozē vēl papildus ietaupījumus no 5 līdz 8 miljoniem latu gadā. Sagatavotais vērtējums balstīts uz to valsts funkciju un pakalpojumu optimizāciju, kas rada iespējami zemākus sociālos un ekonomiskos riskus. Līdz ar to priekšlikumi ietver arī tādu funkciju mazināšanu vai apturēšanu, kas tiek veiktas maksimāli efektīvi, taču nav prioritāri svarīgas krīzes situācijā.

Vērtējot samazinājumu pa funkcionālajiem blokiem, politikas veidošanas un vispārējo valdības dienestus (Ministru kabinets, ministrijas, centrālie aparāti) funkcijas piedāvāts samazināt par 8,2%; sabiedrisko kārtību, drošību un aizsardzību – 6%; ekonomiskās darbības plānošanu, atbalstu, subsīdijas, mērķdotācijas un atbalstu plānošanas reģioniem – 9,1%; veselības bloku – 2,7%; kultūru, sportu un atpūtu – 7,1%; izglītības un zinātnes funkcijas – 2,3%; sociālo aizsardzību – 0,48% un valsts pārvaldes iestāžu izdevumus – 4,7%.

Diskusijas laikā tika skatīti jautājumi par telpu nomas lietderību valsts iestāžu vajadzībām, IT sistēmu optimizāciju, Valsts pārvaldes iekārtas likuma elastības trūkumu ātru un sekmīgu reformu īstenošanai u.c. Tāpat sanāksmes dalībnieki pārrunāja vērtēšanas procedūras un ministriju, valdības un sociālo partneru iesaisti ziņojuma gatavošanā. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LABS) priekšsēdis Pēteris Krīgers, pamatojot LABS distancēšanos no darba grupas viedokļa, norādīja, ka „es uzvedos kā nesekmīgais, kuru kaktā nevar ielikt tikai tāpēc, ka neierodos uz nodarbībām. Es neapšaubu, ka darba grupa strādāja godprātīgi, bet man līdz galam nepalika skaidrs, kāda būs ziņojuma pievienotā vērtība [..] ne jau pēc darba grupas priekšlikumiem tiks stādīts nākamais budžets, to darīs politiskās partijas un Saeima”. Savukārt Ministru prezidents V.Dombrovskis uzsvēra, ka jau iepriekšējā funkciju vērtēšana daudz skaidrāk parādīja budžeta struktūru un iespējas finansējuma mazināšanai. Tāpēc pēc V.Dombrovska priekšlikuma klātesošie vienojās darba grupas ziņojumu, kā arī ministriju sniegtos priekšlikumus un iebildumus nodot Finanšu ministrijai turpmākai analīzei un izmantošanai 2011.gada budžeta projekta gatavošanā.

Ar pilnu ziņojuma tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā:


Ministru prezidents Valdis Dombrovskis ar rīkojumu apstiprinājis darba grupas sastāvu no valsts budžeta finansēto funkciju izvērtēšanai un optimizācijas priekšlikumu izstrādei. Līdz ar to uzsākts funkciju izvērtēšanas procesa otrais posms, lai sagatavotu priekšlikumus valsts iestāžu radniecīgu / dublējošo funkciju izslēgšanai, lai noteiktu turpmāk veicamo strukturālo reformu virzienus un sagatavotu rekomendācijas lēmuma pieņēmējiem par konkrētu funkciju izpildes raksturu. Darba grupas gala ziņojums jāiesniedz Ministru prezidentam līdz 16.augustam. (Lasīt vairāk)


No 1.jūnija Funkciju izvērtēšanas vadības grupa uzsāka darbu pie valsts budžeta finansēto funkciju izvērtēšanas pirmā posma, kurā tika uzklausīta ministriju un centrālās pārvaldes iestāžu sniegtā informācija par to īstenotajām funkcijām un finansējuma samazinājuma iespējām. Pēc informācijas apkopošanas tiks sagatavots sākotnējais ziņojums, lai uzsāktu otro posmu – detalizētu funkciju revīziju un optimizācijas priekšlikumu sagatavošanu lēmumu pieņēmējiem. Valsts funkciju pārskatīšana būs pamats 2011.gada valsts budžeta projekta izstrādei, kā arī ilgtspējīgu strukturālu izmaiņu un vidēja termiņa fiskālās konsolidācijas nodrošināšanai.

Budžeta resoru izvērtēšana

NB! Lūdzam ņemt vērā, ka ministriju budžeta izdevumi 2011.un 2012.gadam ir indikatīvi. Skaitļi var mainīties pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par vidēja termiņa budžeta ietvaru un veicamo finanšu konsolidāciju 2011.gada budžeta kontekstā.

Veselības ministrija

Tieslietu ministrija

Ārlietu ministrija

Aizsardzības ministrija

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Zemkopības ministrija

Iekšlietu ministrija

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Ministru kabinets

Vides ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

Kultūras ministrija

Finanšu ministrija

Labklājības ministrija

Ekonomikas ministrija

Satiksmes ministrija


Vēstules

Metodoloģija

Pārskati, apkopojumi

Ziņas presei

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu