Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Labāks regulējums
Cilvēkresursu attīstības politika
Kvalitātes vadība
ES projekti valsts pārvaldes attīstībai
Arhīvs
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Publisko pakalpojumu kvalitāte

print Nosūtīt
print Drukāt

Projekta nosaukums: Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana

Projekta Nr.

1DP/5.1.2.0./08/IPIA/SIF/002/02

Darbības programmas
2007.– 2013.gadam nosaukums:

1. Cilvēkresursi un nodarbinātība

Prioritātes numurs un nosaukums:

1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana

Prioritātes numurs un nosaukums:

1.5.1. Labāka regulējuma politika

Aktivitātes numurs un nosaukums:

1.5.1.2. Administratīvo šķēršļu samazināšana un
publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

Projekta mērķis ir paaugstināt publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti un veicināt publiskās pārvaldes sniegto pakalpojumu pieejamību, kā arī palielināt pakalpojumu sniegšanas procesa ekonomiskumu un mazināt administratīvo slogu.

Tā kā publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana ir tieši saistīta ar administratīvajām procedūrām un to vienkāršošanu, tad projekta īstenošanas rezultātā samazināsies administratīvais slogs, publiskos pakalpojumu sniedzot efektīvāk, ātrāk, ērtāk un – padarot tos kopumā pieejamākus. Tādējādi tiks uzlabota arī uzņēmējdarbības vide.

Projekta ietvaros paredzēts veikt vairākus pētījumus, rezultātā arī izstrādājot sniegto pakalpojumu reģistra rekomendējamo modeli, Latvijas pārvaldes iestāžu publisko pakalpojumu sniegšanas rekomendējamo modeli (pēc tam veicot arī tā ieviešanas pilotprojektu), kā arī pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informācijas sistēmu arhitektūras rekomendējamo modeli.

Projekta ietvaros arī paredzēta metodisko rokasgrāmatu izstrāde pārvaldes darbiniekiem par pakalpojumu identificēšanu, aprakstīšanu, kvalitātes rādītāju noteikšanu un kvalitātes uzlabošanu (t.sk. izmantojot IKT iespējas), kā arī izveidota apmācību programma par publisko pakalpojumu pilnveidošanu un rīkoti izglītojoši semināri.

Projekta galvenās mērķa grupas ir publisko pakalpojumu lietotāji (iedzīvotāji, komersanti, nevalstiskās organizācijas un interešu grupas), valsts pārvaldes iestādes, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības un to iestādes.

Projekta iesniedzējs ir Valsts kanceleja.

Par projekta norises vietu noteikta visa Latvijas teritorija.

Projekta ilgums – 48 mēneši.

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu